Brief proeflessen piano groep 3

advertisement
De Trampoline
Interconfessionele Basisschool
Leidschendam, 24 mei 2012
Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Vandaag heeft groep 3 een demonstratieles gehad op de piano. Ze hebben uitleg gekregen
over het instrument en mochten ook zelf even proberen hoe dat nou voelt, op een echte
piano spelen!
Als uw kind het leuk vond, kunt u hem of haar inschrijven voor één gratis proefles op
piano. De proeflessen vinden plaats op school, in de aula van de Haar, op woensdag 30
mei. Dit is in de pinkstervakantie, dus houdt daar rekening mee!
Ook voor blokfluit kunnen de kinderen ingeschreven worden. De gratis proeflessen hiervoor
vinden ook plaats op woensdag 30 juni.
Aanmelden
U kunt uw kind opgeven via de mail: [email protected].
Vermeld hierbij alle gegevens, die hieronder gevraagd worden op het strookje. Aanmelden
kan tot uiterlijk maandag 28 mei, zodat we de lestijden nog op tijd kunnen communiceren
met u.
De tijd waarop uw kind les heeft, staat hieronder op het strookje vermeld. Mocht deze tijd
niet uitkomen, dan kunt u dit laten weten aan mij via de mail. Belangrijk is daarom, dat u
bij de aanmelding uw telefoonnummer en emailadres vermeldt, zodat we hierover contact
kunnen houden.
Rooster
De definitieve tijden van de proeflessen zullen op de website komen te staan onder het
kopje ‘groepen’ en dan bij ‘muziek’ – ‘tijden proeflessen (instrument)’.
Wij hopen op veel aanmeldingen!
Met muzikale groet,
Marysia
Aanmelden Proeflessen Serie Piano/Blokfluit
inleveren bij juf Marysia of eigen docent, uiterlijk maandag 4 juni!
Tijd: …………………………………………………
Datum: 30 mei
Naam: ……………………………………………………………………………………… Groep ………………………
Email adres: …………………………………………………… Telefoonnummer: ………………………………
Tijd beschikbaar op woensdag 30 juni: …….…………………………………………………………..……..
Privéles/duoles, graag samen met: ………………………………………………….………………………….
Adres: De Haar 200, 2261 ZB Leidschendam, 070-3201234, telefoon Valkhof 67: 070-3275962
[email protected] of www.detrampoline.nl
Download