Eindwerk_M3VOLW_sjabloon

advertisement
Academie voor Podiumkunsten
Vrijheidstraat 65
9300 Aalst
www.aalst.be/apk
Sjabloon Eindwerk AMC Volwassenen M3
1. Jouw gegevens
Naam:
Instrument:
2. Je project
Titel: Bv.: 88 Keys
Datum: Bv.: 1/06/2017 of een zelfgekozen datum
Locatie:Bv.: Piano-atelier Boulanger
Thema(‘s):
Bv.: Een pianoconcert waarin samenspelvormen met pianisten centraal staan (quatre mains, zeshandig, twee
pianisten op twee piano’s, een ensemble dat op alternatieve manier op een piano speelt, …). Het repertoire wordt
geselecteerd uit de pianoliteratuur van de 19e en 20e eeuw.
Korte projectomschrijving (max. 500 tekens, gericht aan je publiek)
Bv.: In 88 Keys spelen hedendaagse Belgische toppianisten nooit alleen en altijd samen. Ze grasduinen in de
pianoliteratuur van de 19e en 20e eeuw en zitten in duo aan één klavier, duwen drie piano’s naast elkaar of
verzinnen de vreemdste manieren van piano-spelen zonder toetsen. Liebrecht Van Beckenvoort en Jef Neve
openen het concert en laten zich telkens versterken door nieuwe pianisten die aanschuiven. Intussen sleutelt een
piano-bouwer tot een 100-jarige Steinway weer net als toen klinkt en duik je mee in de geschiedenis van dit
iconisch instrument.
3. Inhoud
Waarom heb je voor dit thema gekozen?
Bv.: Je bent ooit langs geweest bij een pianobouwer en dat is je altijd bijgebleven. Omdat je zelf geen piano
speelt, wil je bovendien meer te weten komen over dit instrument en hoe het kan functioneren als je met meer
dan één muzikant speelt.
Welke muziek zullen we te horen krijgen?
Hier geef je een duidelijk overzicht van alle composities die aan bod zullen komen, in de volgorde van het
programma.
Benoem een compositie als volgt:
“Titel” (jaartal), (uit: ……), (opusnummer), voornaam en achternaam componist (geboortejaar – sterftejaar),
uitvoerder(s): voornaam en achternaam.
Geef bij elk werk een toelichting (vooral informatie die relevant is in relatie tot je
thema, geen Wikipedia-kopie!) en verklaar waarom je dit werk in dit programma hebt
geselecteerd.
Bv.
Naïves (1918), (uit: Ames des Enfants), op. 20, Jean Cras (1879-1932), uitvoerders: Liebrecht Van Beckevoort,
Jef Neve en Stephanie Proot
Dit werk staat als tweede op het programma omdat het een zeshandig werk is voor piano. Stephanie Proot komt
dus als extra pianist de quatre mains aanvullen. Oorspronkelijk schreef Cras, zelf piloot trouwens, dit werk als een
suite voor orkest. Hij wilde echter zelf ook dat het werk op piano was uit te voeren en vaker kon worden gespeeld.
Daartoe maakte hij een bewerking voor piano zeshandig. Ik heb het werk geselecteerd omdat het het eerste
zeshandige werk was dat ik ooit hoorde en ook de achtergrond van de componist me boeit. Hij was immers …..
enz.
4. Extra informatie
Hoe is je zoektocht van eerste idee tot definitief project verlopen?
Hier omschrijf je zo duidelijk mogelijk hoe je het eindwerk hebt aangepakt. Had je meteen het goeie
idee? Heb je moeten sleutelen aan je eerste idee? …
Wat heeft je verrast tijdens je zoekwerk? Wat heb je opgestoken?
Extra toe te voegen: een verzorgde programmatekst (in eenvoudige lay-out,
hoeft geen vorm gegeven programmaboekje te zijn).
Download