Etienne Vermeersch in gesprek met Dirk Verhofstadt

advertisement
Filosofische lezingen groot succes (deel 1)
Etienne Vermeersch
Op 8 maart was Etienne Vermeersch te gast op de Campus Tant.
Het werd een overrompelend succes: meer dan 170 aanwezigen. Een luisteraar blogde nadien: “De
locatie (met redelijk typisch middelbare-school-refter uitstraling) tekende door de talrijke opkomst voor
een behoorlijk knus en gezellig samenzijn; het spontane bijzetten van stoelen en het voor mekaar
opschuiven zorgde snel voor een gepast dooreenhalen van de klassieke ordelijk schoolse rijtjes wat
de sfeer zeker ten goede kwam.”
In gesprek met Dirk Verhofstadt diepte Vermeersch een aantal thema’s uit die aan bod komen in hun
boek “Een zoektocht naar waarheid”: de kosmologische theorieën, de geschiedenis van de
godsdiensten (o.a. hun oplossing voor het vraagstuk van het lijden), de overbevolking van onze
planeet en het wezen van kunst.
In de vragenronde gaf Vermeersch o.a. argumenten voor de stelling “er is geen leven na de dood” en
“er is geen afzonderlijke ziel, we zijn ons lichaam”.
Vermeersch was in zijn gewone doen: hij legde de dingen klaar en duidelijk uit en citeerde een reeks
Griekse citaten en een 19e eeuws gedicht van P.C. Boudens uit het hoofd.
Het publiek luisterde geboeid. Ook de meeste van de talrijk aanwezige leerlingen vonden de
uiteenzetting niet alleen begrijpelijk, maar ook interessant.
Terwijl het publiek genoot van het glas dat wij hen aanboden, signeerde Vermeersch de boeken die
verkocht werden, en gaf nadien raad aan enkele personen die hem een persoonlijke vraag
voorlegden.
Het illustreert wat Vermeersch op het einde van zijn lezing had aangehaald als zijn voornaamste
drijfveer: “zoveel mogelijk het lijden in de wereld te verkleinen”. Filosofie op zijn best!
Paul Gordyn
Download