Er was zelfs iemand uit Ridderkerk voor Lego City

advertisement
’Er was zelfs iemand uit
voor
Ridderkerk vo
oor Lego City’
VRAAG & ANTWOORD
WOUT PETERSE
Vijfduizend mensen bezochten zaterdag de open dag van
de brandweer in Stadskanaal.
Het was het laatste publieke
evenement waarmee de
brandweer Zuid-Groningen
het 40-jarig jubileum vierde.
Brandweercommandant
Wout Peterse vertelt.
Door Maaike Trimbach
Die open dag was dus een succes,
meneer Peterse?
"Zeg dat wel. Vanaf tien uur, toen
de deuren opengingen, liep het
meteen storm. En toen de dag om
vier uur afgelopen was, was het nog
steeds vol."
U moest ze de deur uitjagen?
"Nou, we hielden ter afsluiting een
parade van vervoermiddelen. Daar
ging iedereen achteraan, dus zo
kregen we ze wel buiten. Er was
zelfs een meneer die helemaal vanuit Ridderkerk kwam, speciaal voor
de Lego Incidenten City. Op 23 vierkante meter waren allerlei incidenten uitgebeeld waarbij hulpverleners in actie kwamen."
Nu is het gedaan met het feesten?
"Ja, wel met de openbare feesten.
We hebben de brandweerwedstrijden gehad in Ter Apel, de Jeugddag
in Vlagtwedde en deze open dag.
We houden eind november nog een
grote reünie en we nemen afscheid
van het huidige korps, omdat we
daarna in een nieuwe organisatie
verder gaan."
En u krijgt een nieuwe kazerne
"Ja, ook dat nog. Die hopen we ook
eind november te kunnen betrekken, zodat we daar onze reünie
kunnen houden."
Download