spelregels Stichting Idee in Uitvoering

advertisement
Postadres: Postbus 703, 6710 BS EDE
Secretaris: Wout Schotsman
E-mailadres: [email protected]
Telefoon: 0318 – 430326 Mobiel: 0623735508
Als u meedoet aan de Heideoptocht… dan draagt de Stichting
Idee in Uitvoering ( soms! ) bij in de kosten.
De spelregels:
U werkt, net als de Stichting Idee in Uitvoering, aan de verbetering van de kwaliteit van
wonen en leven in de gemeente, want u bent een groep van burgers die samenwerken
binnen straat, buurt of wijk, binnen een vereniging of binnen een goede doelen-organisatie.
U doet mee aan de Heideoptocht 2015 met een praalwagen om te laten zien hoe leuk u het
met elkaar hebt in straat, buurt of wijk of om uw vereniging of organisatie te promoten.
Idee in Uitvoering draagt bij in de door u te maken kosten, op basis van een door beide
partijen te ondertekenen overeenkomst, tot een maximum van:
€ 600,00 voor deelnemers uit straten, buurten of wijken, die voor het eerst meedoen
€ 450,00 voor deelnemers uit straten, buurten of wijken, die al eerder meededen
€ 350,00 voor verenigingen en goede doelen organisaties
Idee in Uitvoering vergoedt nooit meer dan de werkelijke kosten, die worden gedeclareerd
op basis van een kostenoverzicht, indien gevraagd compleet met ‘bonnetjes’. Het aan u toekomende bedrag wordt overgemaakt op uw bankrekening.
Het contact:
Uw aanvraag voor een bijdrage in de kosten kunt u indienen via een emailbericht aan:
[email protected] t.a.v. Wout Schotsman. Zo nodig kunt u gebruik maken van
ons postadres: Stichting Idee in Uitvoering, Postbus 703, 6710 BS EDE. Telefonisch overleg is
mogelijk via 0318 – 430326 of mobiel 06 2373 5508.
Als uw aanvraag wordt gehonoreerd ontvangt u – zo mogelijk via e-mail – de gebruikelijke
subsidieovereenkomst ter ondertekening. Zodra wij de door u getekende overeenkomst retour
hebben ontvangen, is de overeenkomst een feit!
Download