Artikel 63 COLLECTIEVE ONGEVALLENVOORZIENING 1. De

advertisement
Artikel 63
COLLECTIEVE ONGEVALLENVOORZIENING
1.
De werkgever is verplicht voor de werknemers een verzekering af te sluiten die een
uitkering garandeert in geval van blijvende invaliditeit of overlijden ten gevolge van
een ongeval die de werknemer in diensttijd of het tijdens het woon-werkverkeer
overkomen.
2.
Met inachtneming van de toepasselijke polisvoorwaarden, heeft de werknemer recht
op een uitkering van:
a.
35.000 euro bruto in geval van overlijden;
b.
70.000 euro bruto in geval van blijvende invaliditeit.
Afhankelijk van de mate van (blijvende) invaliditeit kunnen lagere bedragen worden
3.
toegekend.
4.
De werkgever dient ter voldoening aan de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting
deel te nemen aan de door de werkgeversverenigingen afgesloten collectieve
verzekering.
5.
Van de in lid 4 van dit artikel genoemde verplichting kan een werkgever vrijstelling
verkrijgen wanneer door hem wordt aangetoond, dat binnen de onderneming een
gelijkwaardige verzekering tegen een gelijke of lagere premie van toepassing is.
Download