aanvraag verzekering deelnermers

advertisement
AANVRAAG VERZEKERING ‘GROEPERINGEN’ VOOR DEELNEMERS AAN ACTIVITEITEN
 Opsturen naar: Interdiocesaan Centrum, tav de Heer Dirk Boesman, Guimardstraat 1,1040 Brussel
Gegevens van de groep die behoort tot Welzijnsschakels
Naam groep
Juridisch statuut
Vzw ( ) – feitelijke vereniging ( ) (aankruisen wat past)
Adres (1)
Tel en fax
E-mail (2)
Rekeningnummer (3)
Verantwoordelijke
Overzicht van de te verzekeren activiteiten
Activiteit (4)
Regelmaat (5)
Gemiddeld aantal
deelnemers
Activiteit (4)
Regelmaat (5)
Gemiddeld aantal
deelnemers
AANVRAAG VERZEKERING ‘GROEPERINGEN’
VOOR DEELNEMERS AAN ACTIVITEITEN
KORTE UITLEG OVER DE VERZEKERING
-
-
-
-
Welzijnsschakels vzw zorgt voor de vrijwilligers van alle groepen voor een
verzekering lichamelijke schade en burgerlijke aansprakelijkheid. Jaarlijks vragen wij
voor uw groep de lijst met vrijwilligers op.
De deelnemers aan activiteiten zijn evenwel niet verzekerd, noch voor lichamelijke
schade, noch voor hun burgerlijke aansprakelijkheid.
We raden de groepen aan een dergelijke bijkomende verzekering af te sluiten. De
kostprijs voor deze verzekering is afhankelijk van het type activiteiten dat jullie
organiseren, de frequentie van die activiteit en het gemiddeld aantal deelnemers.
Met dit formulier kunt u de opmaak van zo’n verzekering rechtstreeks aanvragen via
het Interdiocesaan Centrum. Zij zullen een voorstel uitwerken voor uw groep. De
kostprijs ervan schatten we in op een bedrag tussen de 125 euro en 250 euro. Ook
de verplaatsing van en naar de activiteit en zomeruitstappen of –vakanties in groep
zijn dan verzekerd voor de deelnemers.
Let wel: enkel activiteiten die niet aan de btw-plicht onderworpen zijn vallen onder
een dergelijke polis. Winkelactiviteiten waarvoor u een btw-nummer hebt, kunnen met
deze polis niet verzekerd worden. Daarvoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met
de Heer Dirk Boesman (T 02 506.96.08 of 0476/64.66.26).
KORTE UITLEG BIJ HET DOCUMENT
1. voor een vzw is dat het adres van de maatschappelijke zetel, voor een feitelijke
vereniging het adres waar u documenten wilt ontvangen, wellicht bij één van de trekkers
van de groep
2. e-mailadres van de persoon die deze verzekering administratief opvolgt
3. het rekeningnummer waarop een eventuele schadevergoeding kan afgerekend worden
4. activiteit: korte omschrijving van de activiteit (bv onthaal, gespreksgroep, uitstap, vakantie
voor aantal dagen, …)
5. regelmaat: frequentie van de activiteit (bv wekelijks, maandelijks, een keer per jaar, …)
6. gemiddeld aantal deelnemers: inschatting van het aantal deelnemers dat je gemiddeld
bereikt voor deze activiteit
Stuur het document rechtstreeks naar het Interdiocesaan Centrum, tav de Heer Dirk
Boesman, Guimardstraat 1,1040 Brussel. Voeg er een kort briefje bij waarin u een voorstel
van polis vraagt voor uw groep.
Voor verdere vragen kunt u mailen naar [email protected] of bellen op
het nummer 02 502 55 75 en vragen naar Diederik of Veronique.
Download