Rooster zondagsschool eerste helft 2001

advertisement
Rooster zondagsschool eerste helft 2017
Leiding jongsten
Leiding middengroep
Team 1: Henny Smits
Team 2: Annemieke Smits
Team 3: Bianca v.d. Horst, Aline Machiels
Team 1: Caroline vd Klok, Melanie Hazenberg
Team 2: Ali Beukhof, Inge Groenendaal
Team 3: Arjanne Aarts, Hanna van ‘t Hof
Leiding oudsten
Team 1 : Johanna Kreuning, Martine van Loenen
Team 2 : Bianca Kos, Meindert Commelin
Team 3 : Wim van Oosterom, Adriaan Smits
Opmerkingen:



De kinderen kunnen vanaf 9.45u naar hun zondagsschool zaal worden gebracht. Dan is er ook leiding
aanwezig. Mocht u eerder zijn, wilt u dan uw kind niet zonder toezicht achterlaten?
Op de eerste zondag van de maand zitten de kinderen eerst bij hun ouders in de kerk. Onder het naspel
van de psalm voor de preek gaan de kinderen naar de zondagsschool. Na de collecte komen zij weer
terug in de kerk. Wilt u met uw kinderen de psalm oefenen die genoemd staat bij de betreffende datum?
Deze zingen we in deze dienst als voorzang. In de weken daarvoor oefenen we deze psalm ook op de
zondagsschool. De kinderen van de oudste groep leren ook een Bijbeltekst.
Wilt u bij afwezigheid uw kind afmelden bij de leiding of via [email protected]
Datum
08.01.17
15.01.17
22.01.17
29.01.17
05.02.17
12.02.17
19.02.17
26.02.17
05.03.17
12.03.17
19.03.17
26.03.17
02.04.17
09.04.17*
16.04.17**
23.04.17
30.04.17
07.05.17
14.05.17
21.05.17
25.05.17**
28.05.17
04.06.17
11.06.17
18.06.17
25.06.17
02.07.17
09.07.17
16.07.17
Vertelling
De bruiloft in Kana
Nicodemus komt bij Jezus
Jezus spreekt met Samaritaanse vrouw
Jezus geneest de zoon van een hoveling
Het zout en het licht voor de wereld
Jezus legt de Wet uit
Laat uw leven niet bepalen door zorgen
Jezus bij de offerkist
Jezus gezalfd met nardusolie
Jezus viert Pesach
Symen en Annelies vertellen over hun werk
in Thailand
Jezus in Getsemane
Jezus wordt gearresteerd & ondervraagd
Jezus wordt gekruisigd
Gezamenlijke Paasviering
Israël wordt onderdrukt in Egypte
Mozes wordt geboren
Mozus vlucht naar Midian
God roept Mozes naar Egypte
Maria is ooggetuige
Hemelvaart; de discipelen uitgezonden
De opdracht van Titus
Pinksteren; de boodschap vd Redder
Het teken dat de Heer door Mozes spreekt
Mozes en Aäron bij de Farao
De eerste plaag: water wordt bloed
Farao geeft zich niet over
Het Pesachfeest
Gezamenlijke afsluiting; Israël bevrijd uit
Egypte
Bijbelgedeelte
Joh 2: 1 – 13
Joh 3: 1 – 21
Joh 4: 1 – 42
Joh 4: 46 – 54
Matth 5: 13 – 16
Matth 5: 17 – 26
Matth 6: 25 – 34
Marcus 12: 37b – 44
Marcus 14: 1 – 11
Marcus 14: 12 – 25
Marcus 14: 32 – 42
Marcus 14: 43 – 65,
Marcus 15: 1 – 15
Marcus 15: 22 – 47
Marcus 16: 1 – 7
Exodus 1
Exodus 2: 1 – 10
Exodus 2: 11 – 22
Exodus 2: 23 – 3: 2
Marcus 16: 9 – 11
Marcus 16: 14 – 20
Titus 1: 5 – 9
Titus 2: 11 – 15
Exodus 4: 1 – 31
Exodus 5: 1 – 6: 12
Exodus 6: 28 – 7: 25
Exodus 8: 1 – 10: 29
Exodus 12: 1 – 28
Exodus 12: 29 – 42
Psalm
Ps 116: 11
Ps 79: 7
Leiding
Team 1
Team 2
Team 3
Team 1
Team 2
Team 3
Team 1
Team 2
Team 3
Team 1
Allen
Team 2
Team 3
Ps 146: 1
Ps 93: 1
Ps 95: 4
Team 1
Allen
Team 2
Team 3
Team 1
Team 2
Team 3
Team 1
Team 2
Team 3
Team 1
Team 2
Team 3
Team 1
Team 2
Allen
* 9 april is belijdeniszondag. De kinderen gaan voor de dienst naar de zondagsschool maar komen na de preek in de
kerk om de belijdenis mee te maken.
** Op feestdagen zitten de kinderen eerst in de kerk en gaan voor de preek naar de zondagsschool.
Download