De Tijd - Evangelische Kerk Halle

advertisement
Marcus 9
Marcus 9
Het is goed dat wij hier zijn;
laten we drie tenten opslaan
Marcus 9
Wie - Wat - Waarom
Exodus 33
Hebreeën 1:3
Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en
het evenbeeld van Zijn wezen (Willibrordvertaling).
In Hem schittert Gods luister, hij is Zijn
evenbeeld (Nieuwe Bijbelvertaling).
Johannes 1:18
Niemand heeft ooit God gezien, maar de
enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart
van de Vader rust, heeft Hem doen kennen.
Johannes 1:18
De wet is door Mozes gegeven, maar
goedheid en waarheid zijn met Jezus
Christus gekomen.
Niemand heeft ooit God gezien, maar de
enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart
van de Vader rust, heeft Hem doen kennen.
Marcus 9:7
‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!’
1 Johannes 4:12
Niemand heeft God ooit God gezien…
1 Johannes 4:11-16
Marcus 9
Iedereen moet met vuur gezouten worden.
Marcus 9
‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste
van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’
Marcus 9
‘Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.’
Marcus 9
‘Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.’
‘Alles is mogelijk voor wie gelooft.’
Marcus 8:38
Wie zich tegenover de trouweloze en zondige
mensen van deze tijd schaamt voor mij en
mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon
zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt
in het gezelschap van de heilige engelen en
bekleed met de stralende luister van zijn
Vader.’
Marcus 9
Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen
en bewaar onder elkaar de vrede.’
Download
Random flashcards
Create flashcards