wasbeerhond

advertisement
WASBEERHOND
NYCTEREUTES PROCYONOIDES
WAT IS HET PROBLEEM?
 Bedreiging voor de inheemse biodiversiteit
Wasbeerhonden zijn alleseters. Ze voeden zich met
vogels, amfibieën, knaagdieren, vissen en insecten,
maar ook vruchten, zaden en andere plantendelen.
Door de grote diversiteit aan voedselbronnen, wordt de
druk door predatie gespreid.
Het gelijkaardig voedingspatroon zorgt voor competitie
met inheemse predatoren, zoals dassen en vossen. In
naburige landen worden meldingen gedaan van de
inname van dassenholen door wasbeerhonden. De
soort zorgt ook voor de verspreiding van heel wat
parasieten bij inheemse predatoren.
 Gevaar voor de volksgezondheid
Wasbeerhond is een belangrijke verspreider van hondsdolheid en de vossenlintworm die voor de mens
gevaarlijk kunnen zijn.
Wasbeerhond wordt bij de 100 ergste Europese invasieve exoten (DAISIE) gerekend. Omwille van het hoge
risico voor de Belgische biodiversiteit wordt de soort ook bij ons als problematisch geïdentificeerd (Harmoniadatabase).
 Species factsheet Nyctereutes procyonoides (DAISIE: Engelstalig)
 Nyctereutes procyonoides – Invasive species in Belgium (Harmonia-database: Engelstalig)
HOE IS WASBEERHOND BIJ ONS TERECHTGEKOMEN?
Wasbeerhond komt van nature voor in Oost-Azië. De soort werd in de voormalige Sovjet-Unie geïntroduceerd
voor zijn vacht. Door het grote aanpassingsvermogen van de wasbeerhond kon het dier langzaam oprukken
richting Oost- en Centraal-Europa.
In de jaren ’60 werd de soort voor het eerst waargenomen in Duitsland. Van daaruit is de soort mogelijk tot in
Vlaanderen gezworven. De eerste waarneming in België dateert van in 2010.
WAAR VORMT WASBEERHOND VOORAL EEN PROBLEEM?
Wasbeerhonden komen vooral voor in Oost- en Centraal-Europa. Ook Finland kent heel wat problemen met
deze soort. De soort heeft een voorkeur voor waterrijke en beboste gebieden. Door het grote
aanpassingsvermogen wordt hij ook in agrarische gebieden waargenomen.
 Zie: Kaart actuele verspreiding in België – wasbeerhond (Natuurpunt)
Raadpleegbaar op: www.natuurenbos.be/exoten
Versie N. procyonoides: 25/05/2012
HOE KAN MEN WASBEERHOND HERKENNEN?
 Herkenningsfiche wasbeerhond (Natuurpunt)
MAG WASEERHOND NOG WORDEN VERKOCHT?
Nee. Vanaf 1 oktober 2009 mag de wasbeerhond niet meer als huisdier gehouden worden. Exemplaren die
ervoor reeds in het bezit waren mogen wel blijven.
WORDT WASBEERHOND BESTREDEN?
 Wat doet de overheid?
De voornaamste taak van de Vlaamse overheid bestaat uit:
o bundelen en ontsluiten van kennis en informatie;
o preventie en bewustmaking: vermijden dat een problematische uitheemse soort in de
natuur terechtkomt is steeds goedkoper en eenvoudiger dan bestrijding;
o in kaart brengen van voorkomen en verspreiding;
o momenteel is er geen door de Vlaamse overheid gecoördineerde bestrijding.
 Wat kunt u doen?
 Vermijden dat wasbeerhonden in de natuur terechtkomen is uiteraard belangrijk. Het is steeds
goedkoper en eenvoudiger dan de bestrijding.
 Wordt de soort in het wild waargenomen, dan kunt u dit melden via www.waarnemingen.be.
Het bekijken van waarnemingen kan zonder registratie. Wenst u echter zelf een waarneming te
melden, dan moet u zich eerst registreren. Via deze meldingen wordt een beter beeld verkregen van
de verspreiding in Vlaanderen.
Raadpleegbaar op: www.natuurenbos.be/exoten
Versie N. procyonoides: 25/05/2012
Download