Stress

advertisement
W
AT DOET STRESS IN HET LICHAAM?
Er zijn 2 soorten stress; zgn. langzame en snelle. Beide hebben hun nut.
Snelle stress zorgt ervoor dat er direct op gevaar gereageerd kan worden. Langzame
stress zorgt dat het lichaam de reactie op het gevaar kan volhouden, bijv. vluchten.
Alle onderhoud- en reparatiewerkzaamheden aan het lichaam worden stilgelegd om zo
energie te sparen voor de spieren die het dier in staat stellen om bijv. te vluchten. Op de
langere duur is dit schadelijk voor het lichaam.
Snelle stress
Een dier schrikt en de hersenen reageren door via het ruggenmerg aan de uiteinden van
het sympathisch (onwillekeurig) zenuwstelsel een stress signaal af te geven, naar bijv.
de spieren, die direct klaar zijn voor actie. Maar ook de bijnieren reageren door 2
hormonen te produceren; Adrenaline en noradrenaline;
Deze hormonen zorgen ervoor:
-
De hartslag versnelt
De bloedvaten naar de spieren verwijdende bloeddruk stijgt
De ademhaling versnelt
De spijsvertering stopt
Er energie wordt vrijgemaakt uit bijv. vetten
Langzame stress
Komt minuten later dan de snelle stress op gang. De hypothalamus in de hersenen
scheidt het hormoon CRH (corticotropine releasing hormone) uit. Dit hormoon stimuleert
de hypofyse om het hormoon ACTH aan te maken. Dit hormoon stimuleert op zijn beurt
weer de bijnierschors om glucocorticosteroïden in de vorm van cortisol en hydrocortison ,
uit te scheiden; wat heel veel lichaamsprocessen beïnvloedt
In een plaatje ziet dat er als volgt uit:
Bron tekening: wikipedia
Cortisol wordt ook wel het stress hormoon genoemd en zorgt voor:
o remming ontstekingsreacties
o pijn vermindering
o Verhoging van de bloedsuikerspiegel door weefseleiwitten af te breken
o Remt de hersenen en het herstel ervan
o Verstoort de vruchtbaarheid
o Remt het immuunsysteem
Dit allemaal om TIJDELIJK energie te sparen.
Langdurige of Chronische stress, zoals bijv het verblijf in een asiel, daarentegen is niet
nuttig, maar is schadelijk voor het lichaam.
Langdurige stress
- beschadigt de hypothalamus in de hersenen. Deze is betrokken bij emotie en
geheugen;
- geeft een voortdurende aanspanning van de spieren waardoor diverse, zo lijkt het
nieuwe, klachten ontstaan als rugklachten, nekpijn, slecht helende wonden etc
- De hartslag stijgt met een onbehaaglijk gevoel en soms hartklachten tot gevolg
- De bloedtoevoer naar de darmen en het spijsverteringssysteem worden deels –
stil gelegd. Dit kan oa leiden tot obstipatie, slechte voeropname, aantasting
darmflora
- Kan leiden tot huidaandoeningen
- Verminderde vruchtbaarheid
- Verminderd of juist overdadig hoeveelheid Maagzuur. >> maagslijmvlies raakt
beschadigd
- << krijgt de bacterie Heliobacter Pylori de gelegenheid zich in het slijmvlies te
nestelen en beschadiging aan te richten wardoor de maag kan gaan lekken;
hierdoor kunnen voedselresten de maagwand passeren en
voedselovergevoeligheid of allergie veroorzaken
- Osteoporose doordat cortison kalk onttrekt aan botten
- Zenuwen raken overprikkeld
- Het lichaam verbruikt oiv stress heel veel vitamine en mineralen waardoor er in
het lichaam tekorten ontstaan; Vooral vitamine C.
- stress maakt veel suikers vrij als energie bron voor de spieren
Download