Een zweedse massage verbetert het immuunsysteem en vermindert

advertisement
PGO-leidraad Algemene NatuurWetenschapen
module
Leven
voorzitter:
Overige
Groepsleden
notulist:
(max. 4)
Artikel (titel)
’’Massage maakt je gezonder!’’
http://www.alternatieva.com/vakblad/massage/massage-maakt-je-gezonder/
De voorzitter leidt de groep door de verschillende stappen van de zevensprong
en is verantwoordelijk voor de verwerking van de leerstof door de groepsleden.
In de eerste les moet stap 1 t/m 5 verwerkt worden, in de tweede les stap 6 en
7. De notulist vult dit blad in en is verantwoordelijk voor de rapportage aan de
docent.
1. Verhelder onduidelijke termen en begrippen
Worden verhelderd in het artikel.
2. Definieer het centrale probleem / vraag van het artikel
Wat zijn de fysieke en psychische voordelen van massages?
3. Analyseer het artikel / de rode draad
De samenstelling van het bloed van mensen die een Zweedse massage ondergaan blijkt dat er een
duidelijke toename van lymfocyten is. Lymfocyten zijn een type witte bloedcellen, die verantwoordelijk zijn
voor het tegengaan van schadelijke invloeden van buitenaf, oftewel ze zorgen voor het goed functioneren
van het immuunsysteem. Ook blijkt dat na een Zweedse massage het cortisol-niveau afneemt. Cortisol is
een hormoon dat vrijkomt als reactie op stress. Daarnaast was er ook een duidelijke afname van het
antidiuretisch hormoon. Dit hormoon speelt een rol in agressief gedrag. Massages die bestaan uit lichtere
aanrakingen hebben een aantal andere uitwerkingen op het lichaam. Het niveau aan oxytocine neemt toe.
Oxytocine is een hormoon dat je een gevoel van veiligheid en gebondenheid geeft. Het maakt je beter
bestand tegen stress en laat het lichaam sneller tot rust komen. Een andere bevinding was dat door deze
vorm van massage het corticotropin-releasing hormoon (CRH) afneemt, een hormoon dat de aanmaak
van cortisol stimuleert. Het zorgt er dus voor dat stress vermindert.
1
4. Orden de ideeën uit de analyse van het problem
- Een zweedse massage verbetert het immuunsysteem en vermindert stress en agressie.
- De effecten van massages met lichte aanrakingen zijn het krijgen van een gevoel van veiligheid en
verbondenheid en de afname van stress.
- Dankzij massages word je minder snel ziek vanwege de positieve effecten op het immuunsysteem en
ook lichamelijke ziektes die worden veroorzaakt door stress krijgen minder kans. Verder nemen ook
psychische klachten als onrust en stress af of worden voorkomen.
5. formuleer leerdoelen
1. Hoe kunnen massages bijdragen aan een hogere levensverwachting?
2. Hoe zorgen massages ervoor dat de stress in een lichaam afneemt?
procescontrole docent
(punten, datum)
 
6. Beantwoord je leerdoelen
1.
2.
3.
7. Schrijf een korte samenvatting van de 'oplossing' van dit probleem
procescontrole docent
(punten, datum)
 
2
Download