Enkele krantenkoppen

advertisement
Enkele krantenkoppen:
Klimaatverandering bedreigt vissen in Noordzee
Zonder ommekeer in het beheer van de oceanen maakt de huidige generatie de
instorting van alle visvoorraden mee.
Koraalriffen sterven.
Zeeën lijden onder opwarming Aarde
Enkele maanden geleden werd het water van de Atlantische Oceaan voor de kust van de
Amerikaanse staat Oregon plots bruin. De levende oceaan werd omgevormd tot een, letterlijk,
dode zee. The Observer meldt dat dit niet het enige voorbeeld is van zo'n milieuramp. En de
reden? De opwarming van de Aarde.
Op verschillende plaatsen, met name voor de Amerikaanse westkust en in de wateren rond ZuidAmerika en Afrika, vinden veranderingen plaats in de stroming van de oceanen, met verwoestende
gevolgen voor het ecosysteem van de wereldzeeën.
Het scenario is grotendeels identiek: plots doet zich een spectaculaire groei voor van de plankton in
het water, vervolgens sterft die plankton af en zinkt ze naar de zeebodem. Daardoor daalt het
zuurstofpeil in het water tot nul. Geen vis, geen krab of geen zeeworm overleeft een dergelijke
natuurramp.
"2006 bevestigt opwarming van de Aarde"
De extreme weersomstandigheden in 2006 bewijzen de opwarming van de Aarde, stelt de
secretaris-generaal Michel Jarraud van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), een
agentschap van de VN. In Sydney werd op 1 januari vorig jaar meer dan 45 graden gemeten. Op
de Noordpool verdween er 60.000 vierkante kilometer pakijs, wat overeenkomt met de oppervlakte
van België en Nederland samen. Een verklaring voor de opwarming van de Aarde is volgens de
topman van de WMO de hogere uitstoot van broeikasgassen door de mens.
2006 was voor de Aarde het zesde warmste jaar ooit. Aan de andere kant waren er extreme
weersverschijnselen zoals langdurige droogte gevolgd door zware overstromingen in de hoorn van
Afrika en zelfs in de Sahara en Niger.
Klimaat wijzigt het snelst in China
Extreem weer zoals heftige regenval, erge taifoens, grote droogte, zandstormen en
woestijnvorming zal nog toenemen. Ondertussen is er een wereldwijde handel ontstaan in 'schone
lucht'...
Let op het verband transportmiddel – CO2 uitstoot!
Wat vertelt deze curve van All Gore over het verband tussen de uitstoot van CO2 en de
opwarming van de aarde?
Zijn alle wetenschappers het eens met de stelling van All Gore?
Download