Opdracht voor deze les

advertisement
Opdracht 1.1
Onze Team naam
is:
Naam teamleden
Email adres
Telefoon nummer
Wie is Team
leider in periode
1?
Keuze goed doel?
Wat vinden jullie belangrijk? Waar willen jullie je voor gaan inzetten? Wat willen jullie
verbeteren in deze wereld? Waar kiezen jullie als team voor?
Een paar voorbeelden …..
 Geen dierproeven meer voor laboratoriumtests e.d.
 Bestrijden armoede in de wereld
 Dat we met z’n allen minder vlees gaan eten
 Tegengaan opwarming van de aarde
 Vechten tegen kanker bij kinderen
 Al het plastic uit de oceanen
 Bescherming van zeehondjes
 Geen discriminatie
 ……..?????
Onze keuze voor het goede doel is:
Website/link (van dit goede doel)
De reden voor onze keuze is (leg
dit goed uit / onderbouw je keuze)
De teamleider zorgt er voor dat deze opdracht wordt ingeleverd bij de docent
voordat iedereen van het team de les uit gaat.
Mahatma “Be the Change”
Download