Protocol

advertisement
Protocol Beenprothese:
“een stap op de goede weg”
Stuurgroep
PPP
Marieke Paping, revalidatiearts
Cock Vergeer, manager zorgcontractering
ISPO jaarcongres 2014
Disclosure belangen sprekers
(Potentiële)
Belangenverstrengeling
Geen
Voor bijeenkomst mogelijk
relevante relaties met bedrijven
Partners stuurgroep PPP
 Sponsoring of onderzoeksgeld
 Honorarium of andere
(financiële) vergoeding
 Aandeelhouder
 Andere relatie, namelijk …
Geen
Conclusie
Protocol voor de praktijk
• Procesbeschrijving verstrekking
beenprothese
• Functiegerichte omschrijving
• Koppeling: activiteitenniveau en
financiering
• Opname in contracten en de praktijk
• Vervolgvragen te beantwoorden
Stuurgroep PPP
sinds 2006
2010
2014
2007
Protocol
2010
1
procesbeschrijving
2
keuzemogelijkheden
Functie
gericht
ICF
Mobiliteit
K-level
€
Mobiliteit met prothese
• K-level
prognose
• SIGAM-WAP
evaluatie
K0 geen
K1 ongelimiteerd binnen
K2 gelimiteerd buiten
K3 buiten meeste obstakels
K4 buiten actief
A geen / sier
B transfer, oefenen, zorg
C < 50 m, effen terrein
D > 50m, oneffen terrein
E soms met loophulpmiddel
F nooit met loophulpmiddel
Voorschrijfformulier verstrekking beenprothese
Naam _______________Klantnr ________ M/V
Adres ___________________________________
Postcode __________Plaats _________________
Geb dat ____________Telnr _________________
Naam huisarts ____________________________
Naam verwijzer ____________________________
Type voorz.
Zijde
Bilateraal:
 1ste Voorz.
 Herhaling
 Rechts
 Links
 Ja: niveau andere zijde:
 Nee
Arts:
__________________________________
Leverancier: __________________________________
Datum:
__________________________________
…….
Datum amputatie
Lengte en gewicht
 Rechts
………….
 Links
………….
 ……….. m
 …………kg
zonder prothese
dd
dd
Functies en anatomische eigenschappen en aandoeningen
Amputatieniveau
Oorzaak amputatie
 Transfemoraal
 Knie-exarticulatie
 Transtibiaal
 ……………
 Atherosclerose
 Diabetes
 Trauma
 Ontsteking
 Oncologisch
 Congenitaal
reductiedefect
 Andere oorzaak:…..……………………………..
Comorbiditeit / functies en anatomische eigenschappen
Mentale functies
 Hart- en longpathologie:
……………………………
 Neurologische aandoeningen: …………………………..
 Arthitis / Arthrose (voor zover van invloed op mobiliteit van
 Cognitieve stoornissen, dementieel beeld
(voor zover van invloed op leervermogen)
 Angst voor lopen/bewegen
gewricht) : ……………………………………………………
 Conditie andere been:
..………………………….
 Handfunctie:
..………………………….
 Overig
…………………………...
 Stemmingsstoornis
Stomp bijzonderheden
Gewrichten bijzonderheden
De pilot
• 65 patiënten in Groningen,
Nijmegen en Rotterdam
• bruikbaarheid protocol en
formulieren
• toetsing koppeling aan
huidige praktijk
• voorspellend vermogen
K–level naar SIGAM-WAP
kleine
aanpassingen
82% match
Wat levert het protocol ons op
• Samenwerking en inzicht tussen de
verschillende betrokken beroepsgroepen
• Eenduidige terminologie, transparantie,
richtlijn voor minimaal vast te leggen data
• Merkloze koppeling gewenste niveau van
activiteiten en participatie en
persoonkenmerken met functies van
componenten (functiegerichte omschrijving)
• Opname in contracten, borging door ISPO
Stuurgroep
PPP
Addendum AAK
• Beschrijving indicatie voor
AAK
• Procedure en klinimetrie
helder
• Gebruik in contracten (bv
financiering proefperiode)
• Pilot / toetsing in dagelijkse
praktijk
Verzekeraarsvragen
Welke vragen zijn er nog?
Wat mag een
prothese
kosten?
Waarom leidt een
succesvol doorlopen protocol
niet altijd tot een verstrekking?
Hoe om te gaan met
technologische ontwikkeling
versus doelmatigheid?
Mag iedere
RA/OIM een
proefloopperiode
AAK uitvoeren?
??
Waarom wordt een
proefloopperiode AAK
niet altijd vergoed?
Hoe werkt in de praktijk: functiegerichtheid (leverancier) versus doelmatigheid (zorgverzekeraar). En hoe staat dit in relatie met het best haalbare voor
de patiënt (arts) versus de hulpvraag (gebruiker)?
Nu verder…
• Borging
• “Doorontwikkeling”
Dank voor Uw aandacht!
• Brede discussie
– Alle betrokkenen
– Met PPP arm
Download