tips voor gebruik sociale media

advertisement
Leerlingen & sociale media
Op sociale media zijn veel mensen actief, misschien jij ook wel. Leuk om te laten zien
dat je trots bent op de school. Maar je kunt ook onbewust de school of anderen
schaden. Dingen die op internet staan, zijn voor altijd openbaar. Zelfs als je het
bericht verwijdert. Denk dus goed na over wat je wel en niet online deelt.
Hieronder staan tips voor Kalsbeek-leerlingen. Regels en sancties vind je in het
protocol sociale media. Dit vind je op het Groeiportaal op www.kalsbeek.nl.
DIT MAG WEL:
Vertel wie je bent
Praat alleen namens jezelf en niet namens
een ander. Wees eerlijk en duidelijk.
DIT MAG NIET:
Reageer niet anoniem of onder een
nickname.
Toon respect
Schrijf je berichten zorgvuldig: denk na voor
je iets post en houd rekening met anderen.
Pesten, stalken, bedreigen, roddelen of
iemand voor gek zetten mag niet. Laat je
niet negatief uit over school en plaatsen
waar je voor school komt (zoals een
stageplek of museum).
Denk na over foto’s en filmpjes
Publiceer alleen foto’s en filmpjes als de
mensen die erop staan het goed vinden.
Plaats geen foto’s of filmpjes die anderen
kunnen kwetsen.
Let op in de les
Gebruik sociale media tijdens een les/stipuur alleen met toestemming van de docent.
Reageer tijdens een les/stipuur niet op
berichten, appjes, updates of andere posts.
SANCTIES
Houd je je niet aan de regels uit het protocol, dan spreken wij je er op aan en nemen
we maatregelen. Als het gaat om een strafrechtelijke overtreding, doen we aangifte
bij de politie. De sancties staan uitgebreid beschreven in ons protocol sociale media.
LAST?
Wordt er op sociale media iets over jou of een medeleerling gezegd waar je last van
hebt? Meld het bij je mentor en bespreek het ook thuis. Dan kunnen wij maatregelen
nemen tegen de leerling die de regels overtreedt.
Sociale media in de mediatheek
Als je in de mediatheek iets wilt doen op
sociale media, vraag dan toestemming aan
de mediathecaris.
Let op: schoolwerk gaat altijd voor!
Download