O-v617betbalans-o_u 30.50KB

advertisement
317546816
1
Opgave 1.
a. 100 + 20 + 5 +1 = + 126
b. In jaar 1 was er een overschot op de betalingsbalans van 6. De officiële reserves namen toen toe met 6.
In jaar 2 was een betalingsbalanstekort van 32. De officiële reserves namen toen met 32 af. Antwoord:
in jaar 2.
c. Inkomensrekening: het gaat om beloningen voor productiefactoren, bijvoorbeeld overboekingen van in
Nederland verdiend loon door buitenlanders. Inkomensoverdrachten: het gaat om overboekingen waar
geen productieve prestatie tegenover staat, bijvoorbeeld ontwikkelingshulp.
d. Directe investeringen in het buitenland omdat de winstgevendheid daar hoger is, beleggingen in het
buitenland omdat de rente daar hoger is.
e. Gegeven is dat de koers van de Alfa zwevend is. Verder is de betalingsbalans van land A in jaar 2
verslechterd. Dat wijst op een depreciatie van de Alfa.
Opgave 2.
Een aanhoudende koersdaling van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar en het Britse pond
leidt ertoe dat producten uit het eurogebied – waaronder bloemen uit Nederland – voor de mensen in
landen waarvan de koers van hun valuta gekoppeld is aan de Amerikaanse dollar dan wel het Britse
pond goedkoper worden. Hierdoor kan de vraag naar Nederlandse bloemen zoveel toenemen dat –
uitgedrukt in euro’s – de omzet van de Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer stijgt.
Opgave 3.
a. Depreciatie; de lira is ten opzichte van de dollar in waarde gedaald.
b. voor de depreciatie: $ 1= lira 670.000
na de depreciatie:
$ 1 = lira 970.000
300.000
depreciatie: –––––––  100% = 44,78%
670.000
c. Door de – forse – koersdaling van de lira worden goederen die door Turkije worden ingevoerd – en
worden betaald in dollars – duurder. Hierdoor wordt de reeds bestaande inflatie versterkt.
Opgave 4.
PLN 100
–––––––  € 2.775 = PLN 59.085,30
€ 4,6966
Opgave 5.
€ 87,90
––––––  $ 280 = $ 246,12
$ 100
Opgave 6.
a. Van de lopende rekening.
b. Ontvangsten
Toerismerekening (in miljard yen)
Betalingen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Door buitenlanders uitgegeven in Japan 2.925 Door Japanners uitgegeven in buitenland 5.525
Tekort toerismerekening
2.600
––––
5.525
5.525
2.925
c. Dekkingspercentage = ––––  100% = 52,9%.
5.525
d. Als Japanners in het buitenland op vakantiegeld gaan, bieden ze yens aan. Buitenlanders op vakantie in
Japan vragen yens. Omdat er meer aanbod van yens is dan vraag, zal de koers van de yen dalen.
317546816
2
Opgave 7.
a. De euro apprecieert ten opzichte van de dollar. Door het (kleinere) renteverschil zal Amerikaans
kapitaal in de EU belegd gaan worden, waardoor de vraag naar euro’s toeneemt.
b. De euro apprecieert ten opzichte van de dollar. Amerikanen gaan in de EU beleggen, waardoor de
vraag naar euro’s toeneemt.
c. De euro deprecieert ten opzichte van de dollar. Europese producten worden duurder dan Amerikaanse,
waardoor er minder vraag naar euro’s is.
d. De euro deprecieert ten opzichte van de dollar. De geringere vraag naar Europese producten brengt
minder vraag naar euro’s met zich mee.
Opgave 8.
€1
€1
a. Op 1 januari 1999 gold: $ 1 = –––– = € 0,8475. Op 28 februari 2001 gold: $ 1 = –––– = € 1,2048.
1,18
0,83
€ 0,3573
Dat is een appreciatie van € 0,3573. In procenten: –––––––  100% = 42,2%.
€ 0,8475
b. In de eerste plaats zijn grote wisselkoersschommelingen schadelijk voor de internationale handel,
omdat ze onzekerheid geven voor exporteurs. In de tweede plaats leidt een koersdaling van de euro tot
hogere importprijzen en dus tot inflatie in de EU. Het is de taak van de ECB de inflatie te beheersen.
c. De ECB heeft dollars uit haar reserves verkocht, waardoor de wisselkoers van de dollar in euro’s is
gedaald. Omgekeerd is de koers van de euro in dollars gestegen.
d. Een hoge groei in de VS wekt het vertrouwen van beleggers op. Europese beleggers zullen Amerikaanse
effecten kopen of op andere wijze in de Amerikaanse economie investeren. De koers van de dollar in
euro’s neemt dan toe en omgekeerd zal de koers van de euro in dollars dalen.
e. De ECB kan de rente verhogen, waardoor beleggers wellicht in Europa blijven en Amerikaanse
beleggers naar Europa komen. (Opmerking: formeel heeft de ECB geen wisselkoersdoelstelling.)
Opgave 9.
Een betalingsbalanstekort betekent veel aanbod van dollars en een dalende dollarkoers. Omgekeerd
stijgt de eurokoers in dollars. Europese producten worden duurder/Amerikaanse producten worden
goedkoper, zodat de lopende rekening (in dit geval de goederen- en dienstenrekeningen) verbetert. Via
de lopende rekening verbetert mogelijk de gehele betalingsbalans.
Opgave 10.
De lopende rekening vertoonde over het jaar als geheel een tekort, de financiële rekening was per saldo
in evenwicht. De betalingsbalans als geheel vertoonde dus een tekort ten opzichte van Rusland. Dat
betekende voor 2001 dat de zoro ten opzichte van de roebel deprecieerde. De per saldo uitgaande
geldstroom betekende meer vraag naar dan aanbod van roebels, zodat de roebel apprecieerde en de
zoro deprecieerde.
Opgave 11.
Door de appreciatie wordt het buitenland voor Dellonië goedkoper, waardoor de invoer toeneemt.
Tegelijkertijd wordt Dellonië voor het buitenland duurder, waardoor het uitvoervolume afneemt.
Hierdoor verslechtert de goederenrekening van Dellonië nog verder.
Download