gaat vakbewijs belangrijke rol spelen?

advertisement
Rob van Boxtel
voorzitter stichting Vakbewijs Nederland
[email protected]
Gaat Vakbewijs
belangrijke rol spelen
Nieuw initiatief zorgt voor administratieve lastenverlichting en gaat illegaliteit op de bouw tegen.
Vorige maand introduceerde stichting
Vakbewijs Nederland het Vakbewijs op
een bouwproject in Rotterdam. Het gaat
om een persoonlijke kaart met contactloze chip voor vakmensen in de bouw. Via
de chip wordt ingelogd in een database,
waardoor de kaarthouder zich direct kan
identificeren. Daarmee wordt
zichtbaar of hij gerechtigd
is op de bouw te werken.
Daarnaast bevat de database
persoonlijke gegevens en alle
kwalificaties / diploma’s van
de kaarthouder. Dankzij het
Vakbewijs kan er in de bouw
efficiënter, vakkundiger en
veiliger worden gewerkt en
wordt illegaliteit tegengegaan. NOA ondersteunt dit initiatief.
van de stichting: “Bij de Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra (AFNL) waren
die gedachten het verst uitgewerkt. Op
andere beleidstafels, onder meer bij NOA,
werd naar voren gebracht dat het ideaal
zou zijn als er een kaart zou komen waarmee bouwvakkers op de bouwplaats hun
wordt. Daarbij moet bijvoorbeeld ook
zichtbaar worden of de kaarthouder beschikt over een VCA- en/of BHV-diploma.”
Vakbewijs in het nieuws
Op 9 september werden door PvdA-Tweede Kamerlid John Kerstens en Rotterdamse
wethouder Hamit Karakus
onder grote belangstelling de
‘eerste’ registraties verricht
met de kaart. Deze plechtigheid kan gezien worden als
een afronding van een pilot bij
wegenbouwbedrijf Lindeloof.
In Rotterdam is op twaalf
kleine bouwlocaties met de
kaart geëxperimenteerd. In
hun speeches benadrukten John Kerstens
en Hamit Karakus dat het van groot belang
is dat er een universele bouwkaart gaat
komen. Het Vakbewijs haalde het RTL-Z
nieuws en de dag erop werd in landelijke
en vakpers veelvuldig over dit initiatief
bericht.
Het over en weer sturen van
kopie-paspoorten behoort tot
het verleden
Verlanglijstje
“Geruime tijd is er door verschillende
brancheorganisaties in de bouw gesproken
en nagedacht over het introduceren van
een kaart - formaat bankpas - waarop de
vaardigheden en vakbekwaamheden van
de houder worden geregistreerd.” Aan het
woord is Kyle Schoenmakers, projectleider
18 | NOA
identiteit kunnen bewijzen. Met dezelfde
pas kan worden vastgesteld of de bewuste
kaarthouder gerechtigd is om op de bouwplaats werkzaamheden te verrichten.”
“Deze twee ideeën kwamen samen. Daarom werd de stichting Vakbewijs Nederland
opgericht: om te proberen tot een universele bouwkaart, het Vakbewijs, te komen.
Dat is gelukt! De kaart is een sleutel tot
een internetapplicatie / database waar alle
data in wordt geregistreerd en oproepbaar
Privacyborging
Een ander probleem waar het Vakbewijs
een oplossing voor kan bieden, is de
spelen?
Onder belangstelling van de landelijke pers laat Kyle Schoenmakers wethouder Hamit Karakus de ‘eerste’ registratie
met het Vakbewijs verrichten.
huidige systematiek rond de WKA-administratie. “Deze is voor opdrachtgevers en
-nemers zeer complex, arbeidsintensief en
fraude- en privacygevoelig”, vertelt Kyle
Schoenmakers. “Het Vakbewijs is hiervoor
een oplossing, omdat ook de geldende
VAR-verklaring en de verklaringen betalingsgedrag van bedrijven via de database
inzichtelijk kunnen worden. Dan is het
verzenden van stukken niet meer nodig.
Het systeem is een grote stap voorwaarts
op het gebied van de privacy. Het Vakbewijs biedt inzicht in de identiteit van de
kaarthouders. Hierdoor wordt het over en
weer sturen van kopie-paspoorten (wat
ook vaak tegen wettelijke regels ingaat)
niet meer nodig.”
Hoe werkt het
Iedere werknemer die in Nederland mag
werken, met of zonder diploma’s, kan het
Vakbewijs aanvragen. Door de stichting
wordt gecontroleerd of het juiste paspoort
wordt ingestuurd. De overige gegevens,
bijvoorbeeld diploma’s, kunnen in de
toekomst geverifieerd worden door de
instellingen die ze hebben uitgegeven. Met
bepaalde smartphones of tablets en de
Vakbewijs-app kan de contactloze chip van
de kaart worden uitgelezen. Direct worden
dan de geregistreerde gegevens, diploma’s,
certificaten en verklaringen zichtbaar.
Werknemers kunnen zo op iedere bouwplaats en bij sollicitaties hun identiteit en
bekwaamheden aantonen. Werkgevers
kunnen via het Vakbewijs gemakkelijk alle
gegevens van hun werknemers inzien en
controleren. En opdrachtgevers kunnen
bijhouden wie er op de bouwplaats werken
en waar zij bevoegd voor zijn.
Minder administratie
“Bedrijven kunnen een Vakbewijsportaal
aanvragen”, legt Kyle uit. “Hierin beheren
ze bestanden van de eigen en ingeleende
vakmensen en kunnen deze gegevens delen
met opdrachtgevers. Veel administratie,
zoals het kopiëren en versturen van legitimatiebewijzen, VCA-certificaten en VARverklaringen, is dan niet meer nodig. Het
Vakbewijs beschikt ook over een mogelijkheid tot aanwezigheidsregistratie. Hierbij
worden aanmeldtijd, afmeldtijd, gewerkte
uren en GPS-locatie geregistreerd. Bedrijven kunnen daarmee personeels- en
projectlijsten aanmaken. Zo kan een
werkgever altijd inzien en aantonen wie
er op de bouw aanwezig zijn. Dat betekent
minder administratieve lasten en veiliger
bouwplaatsen.”
Wanneer beschikbaar?
Inmiddels is gestart met enkele pilots. In
het voorjaar wordt een eerste versie van
het Vakbewijs voor iedereen beschikbaar. Er wordt nauw samengewerkt met
verschillende brancheverenigingen (o.a. de
Aannemersfederatie Nederland) en enkele
ministeries. Het Vakbewijs is er voor alle
beroepen in de bouwnijverheid. Werknemers in de bouw kunnen zich aanmelden
via www.vakbewijs.nl.
AFBOUWZAKEN | 19
Download