OOG OP DRIE CONTINENTEN

advertisement
JUNI 2015
OOG OP DRIE CONTINENTEN
DE FAVORIETE GRAFIEKEN
Gijs Hermens van Nobel Vermogensbeheer focust in de rubriek ‘De favoriete
grafieken’ op loonkosten, geldhoeveelheid en winsttaxaties.
Amerikaanse loonkosten zitten in de lift
Toenemende loonkosten zijn essentieel voor inflatieverwachtingen, omdat
bedrijven eerst loondruk ervaren voordat prijsverhogingen worden doorgevoerd. De ‘Employment Cost Index’ meet de bewegingen van lonen,
bonussen en door de werkgever betaalde sociale lasten. In historisch perspectief is de loondruk in de VS momenteel nog beperkt en de groei van
uurlonen nog altijd zwak, maar het dieptepunt lijkt achter ons te liggen.
Een eventuele versnelling van de opgaande trend zal gevolgen hebben voor
de obligatiemarkten.
Geldgroei richting gewenst niveau
Het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank begint zijn vruchten af te werpen. De geldgroei bereikt zelfs het niveau dat landen hebben
vastgelegd in het Verdrag van Maastricht. Het verband tussen geldhoeveelheid enerzijds en de groei van de economie en inflatie anderzijds is over het
algemeen vrij sterk. Mario Draghi zal de huidige geldgroei van circa 4,5%
met tevredenheid aanschouwen. Een te sterke groei van geld daarentegen
kan duiden op toenemend inflatiegevaar en zal invloed hebben op het monetaire beleid van de ECB.
Winsttaxaties aandelen: opkomende landen
Gemiddeld genomen dalen de bedrijfswinsten in opkomende landen sinds
2011. De zwakke prestaties van veel beurzen in opkomende landen illustreren dit. Maar vroeg of laat zal het keerpunt worden bereikt. Bijstellingen
van winsttaxaties van analisten zijn bijzonder waardevol. Een duidelijke opwaartse bijstelling lijkt vooralsnog niet in zicht. Echter, bij een duurzame
verbetering van de winsttaxaties kan de aantrekkelijke waardering, behoudens China en India, al grotendeels ingelopen zijn voordat de inkt van de
betere bedrijfscijfers is opgedroogd.
Stijging loonkosten in de VS, in %
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15
Bron: Bloomberg
Geldgroei in eurozone, in %
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15
Bron: Bloomberg
Winsttaxatie opkomende markten
110
105
100
95
90
85
80
75
0
2011
2012
2013
GIJS HERMENS IS STRATEEG BIJ NOBEL VERMOGENSBEHEER, DAT EERDER EEN ONDERDEEL WAS VAN HET BELGISCHE PETERCAM. HERMENS
WERKT BIJ NOBEL SINDS 2011. HIJ IS AFGESTUDEERD IN FINANCIËLE ECONOMIE AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT. MOMENTEEL VOLGT HIJ
DE OPLEIDING TOT CHARTERED FINANCIAL ANALYST (CFA).
2014
2015
Bron: Bloomberg
13
Download