Het UMC Utrechtvoor U

advertisement
Het UMC Utrecht voor U
“Mijn eigen infuus aansluiten, ik wist niet dat het kon!”
Agenda
Dinsdag 4 oktober
Publiekslezing: Borstkanker
onder de loep
Dinsdag 11 oktober
Publiekslezing: Antibioticum,
een levensredder die wordt
bedreigd
Helpt antibiotica nog wel echt? Is
ons voedsel veilig? Hoe veilig zijn
onze ziekenhuizen? Prof.dr. Marc
Bonten en dr. Miquel Ekkelenkamp, beiden arts-microbioloog in
het UMC Utrecht, zullen aan de
hand van voorbeelden uitleg geven
over het belang van onderzoek
naar antibioticaresistentie, de
oorzaken van resistentie bij
bacteriën en mogelijke oplossingen.
Dinsdag 25 oktober
Publiekslezing: De hersenen,
afwijkende ontwikkelingen van
het brein
Dinsdag 1 november
Publiekslezing: Als de bloeddruk
oploopt
“Mijn koffer stond klaar
om op vakantie te gaan,
maar het werd een week
in het ziekenhuis.” Marlous
van Kouwen – van Hoffen
(37) werd opgenomen in
het UMC Utrecht vanwege
steeds erger wordende
klachten. Het bleek een
bacterie te zijn, die helaas resistent is tegen de gangbare
antibiotica.
“Ik had veel last onderin mijn rug.
Mijn huisarts stuurde me door naar
de fysiotherapeut. Maar toen de pijn
niet minder werd ben ik toch naar het
Marlous krijgt van haar arts uitleg over het infuus (Foto Ivar Pel)
ziekenhuis gegaan. Daar bleek uiteindelijk dat ik een nierbekkenontsteking
had, veroorzaakt door de ESBL E coli
bacterie.” Marlous kreeg een antibioticakuur van tien dagen, maar dat hielp
niet. De bacterie reageerde niet op de
normale antibiotica, dus moest ze een
andere kuur, via het infuus, starten. “Ik
heb een week in het ziekenhuis gelegen. Iedere dag kreeg ik te horen hoe
het ging met mijn nierfunctie en of de
ontstekingswaarden al lager werden.
Dat was heel fijn en zo werd me ook
veel moed ingepraat!”
Na een week was de kuur van Marlous nog niet afgelopen, maar mocht
Taart voor...
Bart overhandigt de taart
aan verpleegkundige Tineke
Terlouw (Foto Ivar Pel)
Dinsdag 8 november
Publiekslezing: Chronische
ontstekingen bij kinderen,
onderzoek en behandeling
Afdeling hematologie
“Een fantastische afdeling!”, aldus Bart Bakker. In 2006 kreeg
hij leukemie en kwam hij op deze
afdeling terecht. “De verpleegkundigen zijn bekwaam en ontzettend
betrokken. Er mocht altijd familie
blijven slapen en als ze merkten
dat ik het moeilijk had, kwamen ze
een praatje maken. Ze hebben zelfs
een gezellige verjaardag voor mijn
vader geregeld tijdens mijn kuur.
Omdat alles wat ze voor mij gedaan hebben en doen eigenlijk niet
in woorden is uit te drukken, wil
ik de mensen van de hematologieafdeling graag in het zonnetje zetten. Vijf jaar UMC: ik ben er zeer
tevreden mee! De patiënt centraal?
Ik onderschrijf het helemaal!”
ze toch naar huis. Met behulp van de
medische thuiszorg kon ze zelf zorgen
dat de antibiotica twee keer per dag via
het infuus werd ingebracht. “Het was
heerlijk om thuis te zijn, dan kon ik
ook gewoon nog even weg tussendoor.
Thuis mijn eigen infuus aansluiten, ik
wist helemaal niet dat zoiets kon! De
man van de medische thuiszorg heeft
het me geleerd, en na een paar keer kon
ik het helemaal zelf.”
De arts van Marlous, nefroloog Hannah Kruis, legt uit dat eigenlijk iedereen de E coli bacterie bij zich draagt
in de darm, zonder dat je daar ziek
van bent. Wanneer de E coli bacterie
Deze pagina heet ‘Het UMC Utrecht voor u’ en is er dan ook speciaal voor u!
We horen graag uw ervaringen en vragen. Wilt u ook een medewerker van
het UMC Utrecht bedanken met een taart? Mail uw motivatie en gegevens
dan naar [email protected] Hier kunt u ook terecht als u een
vraag hebt over het onderwerp van de volgende keer: De hersenen, afwijkende ontwikkelingen van het brein.
Gelukkig hielp de antibioticakuur via
het infuus wel, en werd ze weer beter.
“Nog tien dagen, en dan ga ik hopelijk
wél op vakantie!”, glundert Marlous.
www.umcutrecht.nl
Wist u dat ...
infectieziekten wereldwijd nog
steeds de belangrijkste doodsoorzaak zijn?
bacteriën en virussen steeds vaker
ongevoelig zijn voor de geneesmiddelen waarmee infecties behandeld
worden?
preventie van infecties, zowel
binnen als buiten het ziekenhuis,
daarom steeds belangrijker wordt?
het UMC Utrecht bij 85.000
A
A
A
A
A
het UMC Utrecht twee grote
Europese onderzoeksgroepen leidt
die verschillende aspecten van
antibioticaresistentie onderzoeken?
onderzoekers in het UMC Utrecht
op zoek zijn naar nieuwe middelen
om bacteriële infecties te voorkomen?
Dinsdag 4 oktober : Borstkanker onder de loep
Dinsdag 11 oktober : Antibioticum, een levensredder die wordt bedreigd
Dinsdag 25 oktober : De hersenen: afwijkende ontwikkelingen van het brein
Dinsdag 1 november : Als de bloeddruk oploopt
Dinsdag 8 november : Chronische ontstekingen bij kinderen
...................................................................................
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Woonplaats:
De publiekslezingen vinden plaats
in het UMC Utrecht, locatie AZU.
U bent welkom vanaf 19.15 uur.
Het programma start om 19.30
uur en eindigt om 21.30 uur. Aanmelden kan via www.umcutrecht.
nl/publiekslezingen of de bon op
deze pagina. Let op: het aantal
plaatsen is beperkt. Per aanmelding
maximaal 2 personen. Deelname
is op volgorde van binnenkomst.
U ontvangt een bevestiging van
deelname.
Iedere donderdagavond vóór een
publiekslezing wordt het onderwerp van de eerstvolgende lezing
behandeld in het programma
UGezond van RTV Utrecht.
www.umcutrecht.nl/publiekslezingen
gezonde ouderen de werkzaamheid
van een nieuw vaccin tegen
longontsteking bestudeert (het
CAPiTA onderzoek)?
JA, ik wil graag de volgende publiekslezing bijwonen
Naam:
Reageren
in de urinewegen terecht komt, kan je
daar een urineweginfectie van krijgen.
“Omdat Marlous vijftien jaar geleden
een hart-longtransplantatie heeft gehad, slikt ze afweeronderdrukkende
medicijnen. Twee bijwerkingen daarvan zijn dat haar nierfunctie slechter is
en dat ze een verminderde weerstand
heeft. Daardoor krijgt ze eerder last
van zo’n bacterie.”
............................................................................
Tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar UMC Utrecht,
Secretariaat IEC, Antwoordnummer 8419, 3500 VW Utrecht
Uw vraag
Hoe komt het dat er bacteriën zijn
in Nederlandse ziekenhuizen die
resistent zijn voor antibiotica?
Prof.dr. Marc Bonten: “Antibioticaresistentie is vooral een
bedreiging voor ernstig zieke
mensen. Zij zijn extreem gevoelig
voor infecties met bacteriën waar
gezonde mensen geen last van
hebben. Vooral in het ziekenhuis
zijn dergelijke bacteriën weleens
resistent. Dat komt omdat daar
juist veel mensen zijn die antibiotica moeten krijgen. Nederlandse
ziekenhuizen staan wereldwijd
bekend om hun succesvolle
aanpak van het resistentieprobleem. Daarom is de kans op een
infectie met dergelijke bacteriën
in onze ziekenhuizen veel lager
dan in buitenlandse ziekenhuizen.
Toch moeten we alert blijven om
dergelijke bacteriën vroegtijdig op
te sporen, zodat verspreiding snel
ingedamd kan worden.”
Download