PERSBERICHT Amersfoort/Leusden, 10 september 2009 Risicotest

advertisement
PERSBERICHT
Amersfoort/Leusden, 10 september 2009
Risicotest en bloedprikken op beurs ter voorkoming van type 2 diabetes
Acht procent 50-PlusBeurs-bezoekers krijgt diabetes
Steeds meer mensen krijgen diabetes type 2. Voor de bezoekers van de
50Plusbeurs betekent dat, dat een groot deel over vijf jaar diabetes heeft. Dat
voorspellen de drie diabetesorganisaties die voor de beurs het Diabetes
Informatiecentrum hebben opgericht. Zo wordt het Nederlands publiek
eenduidig gewezen op de risico’s van diabetes en de mogelijke complicaties.
Van 16 tot en met 20 september kunnen alle bezoekers hier de Diabetes
Risicotest doen. Door het vroegtijdig vaststellen van een verhoogd risico kan
de kans op het krijgen van diabetes met de helft worden verminderd.
De korte risicotest geeft direct een uitslag. Aan de hand daarvan kan de bezoeker
direct de bloedglucosewaarde laten bepalen. Daarnaast kunnen mensen meedoen
aan het ‘Balansspel’ en krijgen informatie over de noodzaak van leefstijlaanpassing
om diabetes type 2 te voorkomen. Vrijwilligers van Diabetesvereniging Nederland,
vaak zelf ervaringsdeskundig, zullen prikken naar de bloedglucosewaarde. Zoals éen
van hen opmerkt: ‘Vorig jaar viel het me tegen, zoveel mensen met een verhoogde
bloedglucosewaarde. Maar liefst 20% van de bezoekers bleek toen een
bloedglucosewaarde van boven de 8 mmol/l te hebben; de normale waarde is tussen
de 4 en 8 millimol per liter. Velen wisten niet wat ze meemaakten! Deze mensen
hebben we geadviseerd eens met de huisarts te gaan praten. Dat wijst er toch wel
op, dat veel mensen al diabetes hebben zonder het te weten. Dan kan het gebeuren
dat je al complicaties hebt voor je zelfs maar weet wat je hebt, complicaties die je
vaak niet meer kwijt kunt raken.’
Drie miljoen Nederlanders met verhoogd risico op diabetes
Iedereen kan diabetes krijgen, maar boven de 45 jaar neemt die kans duidelijk toe.
Nederland telt op dit moment éen miljoen mensen met diabetes en elke dag komen
daar 200 nieuwe gevallen bij, 70.000 mensen per jaar. Ook lopen ruim drie miljoen
mensen een verhoogd risico door leefstijl en erfelijke factoren. Zij moeten er ernstig
rekening mee houden binnen vijf jaar diabetes te krijgen. Het Diabetes
Informatiecentrum biedt de mogelijkheid te ontdekken welke mogelijkheden deze
risicogroep heeft om diabetes type 2 uit te stellen of zelfs te voorkomen. Bijvoorbeeld
door af te vallen, gezond te eten, niet te roken en voldoende te bewegen. En mensen
die al diabetes hebben, kunnen door deze aanpassingen de mogelijke complicaties
als een erectiestoornis, blindheid en uitvallende nieren verkleinen.
Het Diabetes Informatiecentrum is tussen 16 en 20 september aanwezig op de
50plusbeurs in hal 9, D9066. Dit Informatiecentrum is een samenwerking van de
campagne Kijk op Diabetes (uitgevoerd door de Nederlandse Diabetes Federatie),
Diabetes Fonds en Diabetesvereniging Nederland.
1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Diabetes Fonds - Frederique Koning, Teamleider communicatie & PR, Tel: 033 - 462 20 55, 06 15 82
89 75, e-mail [email protected]
Diabetesvereniging Nederland, Paula Harte, persvoorlichter, telefoon 06 539 132 44, e-mail
[email protected]
Campagne Kijk op Diabetes (Nederlandse Diabetes Federatie), Jeanine Zoet,
projectmedewerker Kijk op Diabetes, Tel: 033 – 448 0845, 06 – 1104 6616, email:
[email protected]
Diabetes
Diabetes is een stofwisselingsziekte waarbij er te veel glucose (= bloedsuiker) in het bloed
aanwezig is. De glucose in het bloed is rechtstreeks afkomstig van koolhydraten in voeding
en deels afkomstig uit de lever die glucose aan het bloed afgeeft. Er zijn verschillende
hoofdtypen diabetes. Type 1 en type 2 komen het meest voor, onder alle lagen van de
bevolking en bij alle leeftijdsgroepen. Type 1 komt voor bij 10% en type 2 bij ruim 85% van
alle mensen met diabetes.
Diabetes type 1 komt op alle leeftijden voor. De meeste mensen krijgen het al op jonge
leeftijd. Melden jonge mensen (jonger dan 30 jaar) klachten als veel plassen, extreme
moeheid of gewichtsverlies, dan is de kans groot dat ze diabetes type 1 hebben. Diabetes
type 1 is nog niet te genezen. Omdat mensen met diabetes type 1 zelf geen insuline
aanmaken, moeten ze zichzelf één tot meerdere malen per dag insuline toedienen met een
insulinepen of -pomp.
Bij mensen met diabetes type 2 reageert het lichaam minder goed op insuline en/of maakt het
te weinig insuline aan. Diabetes type 2 heeft een ‘progressief verloop’: in de loop van de tijd
neemt de functie van de alvleesklier geleidelijk af en moet vaak ook insuline worden
toegediend. Diabetes type 2 komt op alle leeftijden voor, maar ontstaat meestal op oudere
leeftijd.
Bij diabetes is extra aandacht nodig voor koolhydraten en vet in de voeding. Ook zijn
regelmatig bewegen en gezond en regelmatig eten van belang bij leven met diabetes.
(bron:www.dvn.nl).
2
Download