Wilt u echt de top bereiken? “De weg naar de top is net zo mooi als

advertisement
Wilt u echt de top bereiken?
Wat maakt een manager een topmanager? Het onderscheid zit vooral
in inspiratie, motivatie, vitaliteit, ondernemerschap, samenwerking,
Vitale managers bereiken samen topprestaties
communicatie, zelfkennis en natuurlijk coachings- en managementvaardigheden. Dat leer je niet zo maar even in een standaardmanagementopleiding. Daarvoor moet je de confrontatie aangaan met jezelf en anderen,
en het liefst in extreme omstandigheden. Dat kan met Top Class!
In Top Class bieden we je de krachtige combinatie van managementtheorie
en -praktijk met een uniek expeditietraject naar de top van de Mont Blanc.
Ja, je leest het goed: je gaat ook echt voor de top!
PROFESSIONELE TOPPRESTATIES
Een heel jaar lang is de top van de berg de metafoor die leidt tot
professionele topprestaties. We begeleiden een groep managers
van één organisatie naar een waardevol managementdiploma én naar de top
van de hoogste berg van West-Europa, de 4808 meter hoge Mont Blanc.
Het doel van de Top Class is vitale managers te vormen die samen een vitale
organisatie neerzetten. Een vitale manager is een manager die het goede
voorbeeld geeft, doorzet, anderen helpt en zich kwetsbaar durft op te stellen.
Hij motiveert zodat elk teamlid een winnend teamlid wordt. De link met
de teamleden van een bergsportexpeditie is duidelijk. Wil je samen de top
halen, dan is zelfkennis vereist en moet je je verdiepen in je medeklimmers.
De moeilijke omstandigheden op de berg, de fysieke en geestelijke
vermoeidheid, slecht weer en ijle lucht geven meer inzicht in het eigen
functioneren en dat van anderen, dan een rollenspel in een klaslokaal ooit
kan doen. Zowel op de berg als op de werkvloer en in de bestuurskamer
ontwikkelen managers uit dezelfde organisatie een groepsgevoel van elkaar
helpen, samenwerken, communiceren, ondernemen en wederzijds respect
“De weg naar de top
is net zo mooi als het einddoel”
tonen. Zonder deze kernwaarden kan de échte top niet worden gehaald.
HOOGTEVREES?
Uiteraard wordt u tijdens de gehele training uitstekend begeleid door
toptrainers op het gebied van management en bergbeklimmen. De ervaren
Durf jij de uitdaging aan?
Je bent gedreven. Je werkt in een organisatie die voorop wil lopen in
de markt. Die je ruimte biedt om je talenten te ontwikkelen. Om steeds
beter te worden, om er samen beter van te worden. Dat gaat niet
vanzelf. Daarin moet je samen durven te investeren en te presteren.
Met het unieke Top Class-programma gaan we deze uitdaging aan.
In dit ontwikkeltraject willen we jou binden en verbinden met de missie
en visie van je eigen organisatie. Het programma leidt tot verdieping
en verbreding van je kennis, je vaardigheden en je vitaliteit waarmee
je grenzen verlegt en nieuwe toppen bereikt.
Met Top Class kies je voor:
• Een topontwikkeltraject.
• Een persoonlijke benadering, maar ook groepsdynamiek
en -prestatie.
• ‘State of the art’-kennisverwerving op tal van managementonderwerpen.
• Leren van senior professionals.
• Direct resultaat in de praktijk.
• Fysiek en leidinggevend je grenzen ontdekken en verleggen.
managementconsultant Hein Heuvelmans van Mercator Management Advies
Top Class is geschikt voor managers die ambitie hebben, overtuigd zijn
van de groeimogelijkheden van zichzelf, maar vooral ook
van de organisatie en hun team. Kortom:
• Je wilt jouw kennis en ervaringen uitbreiden en vernieuwen.
• Je ervaart de noodzaak van een hoger niveau van professionaliteit
en managementvaardigheden.
• Je wilt een onderscheidende bijdrage leveren aan het succes
van de organisatie.
• Je bent bereid dit samen met je eigen collega’s te doen en samen
met hen een fysieke en mentale topprestatie neer te zetten.
reikt u op inspirerende en confronterende wijze de meest essentiële
managementvaardigheden, -competenties en -instrumenten aan.
Beroepsavonturier Wilco van Rooijen van Adventure Consultancy traint u op
fysieke en mentale vitaliteit, doorzettingsvermogen en bergsporttechnieken.
spiritueel
mentaal
emotioneel
fysiek
Kom snel in beweging!
MET WELKE BAGAGE VERANDER JE ORGANISATIES?
Topmanagers zien ze voorbijkomen: de managementconsultants die de high potentials van hun organisatie klaarstomen voor het échte werk. Dat moet snel, want tijd is geld.
En dus bijten de talenten zich door stapels papier heen en leren
alles over organisatiestrategie, gemotiveerd leidinggeven,
plannen en budgetteren, resultaten rapporteren en evalueren.
Tijdens een dergelijk MBA-traject of een ‘in-house’-training
wordt de hele gereedschapskist met managementtools
uitgepakt, terwijl de consultant in een reeks intensieve sessies
demonstreert hoe de managementinstrumenten werken.
Zo gauw iedereen dat weet, het diploma als tastbaar bewijs,
is de opleiding klaar. De high potentials hebben een rugzak vol
vaardigheden en instrumenten en de organisatie kan weer
vooruit. “Dat had je gedacht”, zegt Hein Heuvelmans. “Ik heb
in twintig jaar praktijkwerk zoveel van dit soort trajecten zien
passeren en in de directiekamer de teleurstelling achteraf
vastgesteld. Als je managers gereedschappen in handen geeft
en ze daarmee in een klaslokaal leert omgaan, wil dat nog niet
zeggen dat ze die tools succesvol kunnen en willen gebruiken
in de organisatie.”
BINDING MET DE ORGANISATIE
De kracht van de Top Class is dat je samen met je collegamanagers een intensieve managementopleiding volgt waarbij
de eigen organisatieproblematiek altijd centraal staat.
Casusmateriaal en huiswerkopdrachten zijn dan ook direct
toe te passen in de eigen werkomgeving. Het rendement is
zichtbaar: je groeit in je functie en levert de organisatie al tijdens
de opleiding meer toegevoegde waarde. Dat motiveert en
stimuleert jou als manager én het vitaliseert je eigen organisatie.
Welk effect heeft dat op de groeps- en daarmee de werksfeer?
Wie neemt de leiding? Accepteren de andere teamleden dat? Tijdens
een bergbeklimmingsexpeditie komt iedereen onder een vergrootglas
te liggen. Onder begeleiding van specialisten krijgt iedere Top Classdeelnemer voortdurend een eerlijke terugkoppeling van het persoonlijk
functioneren. Deze evaluaties bieden de basis voor verdere coachingsen ontwikkelingstrajecten die de persoonlijke en zakelijke effectiviteit
vergroten. Dat is leerzaam en dat schept tussen de deelnemers een zeer
hechte band”.
In onze optiek ligt de basis van verandering en kwaliteitsverbetering van organisaties niet alleen in het ‘op cursus sturen’
van managers en het bijtanken van theoretische kennis. Veel
belangrijker is het realiseren van binding met de organisatie
en het ontwikkelen van het gedrag van de manager zelf.
Hij moet leren dat hij een voorbeeld is voor de mensen aan wie
hij leiding geeft. Een topmanager weet hoe hij het beste uit zijn
collega’s naar boven haalt door zelf zijn grenzen te verleggen.
De zakelijke en persoonlijke inspiratieomgeving van de Top
Class biedt jou als manager de ideale omgeving om
managementvaardigheden te koppelen aan je eigen ‘ik’,
aan het samenwerken in een team en aan de missie en ambitie
van de organisatie.
TOP CLASS IS GÉÉN WEEKENDJE ARDENNEN
Het in managementkringen inmiddels ingeburgerde ‘weekendje
Ardennen’ komt volgens Heuvelmans en Van Rooijen nooit veel verder
dan spielerei. “Een weekendje weg is voor de ontwikkeling van mensen
in het bedrijfsleven wel goed, maar het effect is kortstondig en vaak
aanwezig in samenhang met een strategisch dagje op de hei.
Veel inhoudelijke onderwerpen, veel buitenactiviteiten en dat allemaal
in twee dagen. Dan is de sfeer van samen door dik en dun even
aanwezig. Toch zit binnen twee dagen iedereen weer in zijn eigen sores
en is het effect alweer verloren. Leuk om een keertje te doen, maar dit
biedt geen basis voor het overwinnen van bestaande persoonlijke
en groepspatronen. Zo maak je van een gewoon team geen topteam.”
KOM UIT JE COMFORTZONE
De heersende organisatiepraktijk is voor veel managers na
een paar jaar ervaring te routinematig, te comfortabel en te veel
gericht op cognitieve vaardigheden. Trainingen en workshops
leveren weinig direct rendement op, is de stellige overtuiging van
Hein Heuvelmans: “Na een managementopleiding zie je vaak dat
cursisten even achteroverleunen. Ze hebben een intensief traject
achter de rug en zijn blij dat ze het hebben gehaald.
Maar ondertussen beseffen en weten ze nog onvoldoende hoe ze
hun collega’s en medewerkers overtuigend kunnen motiveren en
inspireren. Het helpt niet als je alleen maar tegen mensen zegt dat
ze harder moeten werken. Integendeel: een organisatiestrategie
werkt pas als de werkvloer die zelf begrijpt en accepteert.
En daarom moeten managers eerst zichzelf verder brengen dan
waar ze nu zijn, voor ze dat van hun medewerkers vragen.”
GA DE UITDAGING AAN
Grote ambitieuze organisatieplannen zijn mooi, maar de manier
waarop mensen in staat zijn om daar iets mee te doen, bepaalt
het succes. In het Top Class-programma worden de deelnemers
uit de comfortzone gehaald. Niet meer achteroverleunen in het
schoollokaal, niet meer denken aan gesimuleerde problemen op
de werkvloer en daar een gesimuleerde oplossing voor bedenken.
Heuvelmans: “Daarom heb je een omgeving nodig van voeden,
steunen en uitdagen. Wij voeden je met kennis en ervaringen,
steunen je door je in staat te stellen te leren en jezelf te ontwikkelen en dagen je uit door samen een jaar lang te investeren
om de top te bereiken. Niet alleen in de baas z’n tijd, maar ook
in privé-tijd. Daar staat tegenover dat je naar iets ogenschijnlijk
onbereikbaars toewerkt, dat je je grenzen verlegt op weg naar
letterlijk een nieuw hoogtepunt. Dat is het doel.”
GRENSVERLEGGEND OP EXPEDITIE
Alle teamleden van de Top Class krijgen de kans de Mont Blanc
te beklimmen en de top te bereiken! Beroepsavonturier Wilco van
Rooijen heeft al vele managers begeleid in hun persoonlijke
ontdekkingstocht om meer uit zichzelf en anderen te halen:
“Topmanagers krijgen altijd te maken met een heleboel problemen op hun werk. Dat kun je in de opleiding bedenken, maar niet
ervaren. Daarom neem ik ze mee de berg op. Alle ‘shit’ die je
achter een bureau kunt bedenken, mogen ze in het echt ervaren.
Uit ervaring weet ik dat mensen pas onder zware omstandigheden
en druk het achterste van hun tong en dus hun ware ‘ik’ laten zien.
Op de berg raken ze vermoeid, krijgen ze te maken met kou en ijle
lucht, als ze pech hebben zelfs een beetje hoogteziekte. Op zulke
momenten verdwijnt alle politiek en machogedrag en worden de
‘echte’ karakters zichtbaar. Wie draait zich op het beslissende
moment om naar zijn teamgenoot om die te helpen op een steile
passage in het belang van het slagen van de totale expeditie?
Laten mensen zich in hun vermoeidheid in emotionele zin gaan?
MENTAAL EN CONDITIONEEL VEELEISEND
De Top Class is geen spijkerharde afrekenclub. Het is een inspirerende
en pittige combinatie van studeren, sporten en gezonder leven.
Elke drie weken is er een collegedag en elke zes weken een gezamenlijk
sportief evenement. Tussendoor is er ruimte voor zelfstudie en sporten.
“Periodiek testen we de opbouw van de conditie van de deelnemers
en oefenen we klimtechnische details en bergsportmateriaalkennis”,
legt Wilco van Rooijen uit. “Die tests en oefeningen lopen parallel met
de tussentijdse toetsen in de opleiding. Best heftig: de ene dag heb je
een tentamen of bedrijfsopdracht en twee dagen later een conditietest.
Het is oefenen in afzien om echt verder te komen. Het proces is soms
veeleisend. Er zijn deelnemers die een kilo of zeven à acht moeten
afvallen. Niet iedereen overigens haalt de top, de Mont Blanc is geen
Tropicana. Wel heeft iedereen na een jaar intensief trainen een goede
kans. Vaak is het een kwestie van mentaliteit en conditie. En geloof me:
geen enkele papa of mama vindt het leuk om thuis tegen de kinderen
te zeggen dat hij de top niet heeft gehaald. Die gedachte alleen al
motiveert enorm.”
‘Beleef het zelf’
-
Strategie-Implementatie
Leiderschapstijlen
Timemanagement
Sales & Accountnagement
Management Control
Projectmatig werken
Kerncompetenties
Professioneel Debatteren
©
Vitale managers
bereiken samen
topprestaties
www.mercatorma.nl
www.expeditienet.nl
Het Top Class-programma is
een partnership van Hein Heuvelmans
van Mercator Management Advies
en Wilco van Rooijen van Adventure
Consultancy.
Hein Heuvelmans is managementconsultant
en oprichter van Mercator Management Advies.
Hein is al bijna twintig jaar actief als consultant en
docent op het gebied van besturingsvraagstukken.
Mercator Management Advies helpt organisaties
met strategiebepaling en -bewaking, coaching & training van
managers en met de implementatie van performance
management op alle niveaus in de organisatie. Daarnaast geeft
Hein lezingen en workshops over resultaatgericht(er) sturen
en vitaliteit van managers en organisaties.
Voor meer informatie: www.mercatorma.nl.
Wilco van Rooijen is één van de weinige beroepsavonturiers die Nederland rijk is. Wilco beklom
de hoogste toppen van de Alpen tot de Himalaya,
doorkruiste heel Afrika en 15.000 km dwars door
de zinderende ‘outback’ van Australië. Hij bereikte
op eigen kracht zowel de geografische Noord- als Zuidpool.
In 2004 bereikte hij de top van de Mount Everest zonder extra
zuurstof. Wilco is bezig met de beklimming van zijn ‘Seven
Summits’. De hoogste top van elk continent. Tijdens deze
expedities neemt hij ook gedreven particulieren mee die onder
zijn professionele begeleiding de ultieme top(pen) willen
bereiken. Zo onderneemt Wilco elk jaar opnieuw expedities
voor ‘niet-bergsporters’ die toch hun ‘droom naar de top’ willen
verwezenlijken. Naast ambassadeur voor de humanitaire
organisatie ‘Right To Play’ is Wilco ook Ridder in de Orde van
Oranje Nassau. Voor meer informatie: www.expeditienet.nl.
Download