Zenuwcellen 1

advertisement
Vragen
 Wat zijn impulsen?
 Elektrische signalen die zich via neuronen en de
membranen van neuronen verplaatsen.
 Wat zijn receptoren?
 Chemische stoffen in en aan de celmembraan die gevoelig
zijn voor de neurotransmitter
 Hiermee kan ook de hele cel aangeduid worden die de
impulsen van een zenuwcel ontvangt
 Wat is een neuron?
 Zenuwcel
Vragen
 Waar ligt de Thalamus?
 Onderdeel van tussenhersenen  schakelcentrum
sensorische impulsen  voorrang
 Waar ligt de hersenschors?
 De sterk geplooide buitenkant van de grote hersenen
(grijze stof).
 Wat wordt er bedoeld met de cortex?
 cortex cerebri = Latijnse benaming voor hersenschors
Vragen
 Hoeveel cellen zitten er in onze hersenen?
 De grote hersenen bevatten meer dan 10 miljard
neuronen.
 Hoe kan activiteit van de hersenen gemeten
worden?

EEG (Elektro Encephalo Gram) of PET scan
Vragen
 In welk deel van de hersenschors liggen optische
beelden opgeslagen?

Secundaire optische schorscentrum
 Wat zijn neurotransmitters?
 Chemische signaalstoffen die impulsen WEL / NIET
overdragen aan een volgende cel.
 Wat kan het gevolg zijn van openingen in de
celmembraan van de postsynaptische cel?

Daardoor wordt de receptorcel ontvankelijker
(gevoeliger) voor impulsen (via neurotransmitters) van
de buurcel.
Werking sensoren
 Prikkel  impuls
 Impuls  als prikkeldrempel overschreden
 Sterkere prikkel  hogere frequentie
Zenuwcel
 Dendriet = uitloper naar
cellichaam toe
 Axon (neuriet) = uitloper
van cellichaam af
 Myelineschede
 Cellen van Schwann
Functie
 Sensorische zenuwcellen:
 1 dendriet (+ myelineschede)
 Signaal: buiten  cellichaam  Centraal Zenuwstelsel
 Motorische zenuwcellen:
 Meerdere dendrieten
 Signaal: Centraal Zenuwstelsel  spieren / klieren
 Schakelcellen:
 zenuwcel  zenuwcel
 Meeste zenuwcellen in ruggenmerg zijn schakelcellen
Benoem de zenuwcellen
•Sensorisch
•Motorisch
•Schakelcel
Zenuwcel 3 functionele delen:
 Ontvangend deel (dendriet)
 Geleidend deel (axon)
 Overdragend deel
(synaps of motorische eindplaat)
Vraag: Wat is welk deel?
Geleidend
deel
Overdragend
deel
Ontvangend
deel
Contacten in een zenuwcel
Het brein
 Film
Vraag
 Hoe komt het dat zenuwcellen slechts in 1 richting
een signaal doorlaten?
Zenuwstelsel
 Waaruit bestaat het Centrale zenuwstelsel?
  hersenen en ruggenmerg
 Hoe heet het andere deel?
 Wat doet het Perifere zenuwstelsel?
  verbind organen met centrale zenuwstelsel
Indeling naar functie:
 Animale zenuwstelsel:
 interactie
met de omgeving
 bestuurt skeletspieren
 Autonome zenuwstelsel:
 reguleert organen
Autonome zenuwstel
 Orthosympatische zenuwstelsel  activiteit
 hart

 ademhaling 
 bloedsuikerspiegel 
 spant skeletspieren
 Parasympatische zenuwstelsel  rust
 spijsvertering 
 bloedsuikerspiegel 
 hart 
 ademhaling 
Download