Het bereiken van Wmo-belanghebbenden Met de invoering van de

advertisement
Het bereiken van Wmo-belanghebbenden
Met de invoering van de Wmo wordt een zware wissel getrokken op de belangenorganisaties en daar
zijn er vele van: Platforms Wvg, cliëntenraden sociale zaken/wwb, seniorenraden. Deze groepen
hebben al een relatie met de gemeente opgebouwd die is vastgelegd in een verordening of
convenant.
Maar er zijn nog veel meer spelers in het Wmo-veld, die onder de prestatievelden worden benoemd
zoals mensen met psychische problemen, verslaafden, vrijwilligers en mantelzorgers. Deze laatste
groepen hebben zich vooral gebundeld rondom lotgenotencontacten. Daarbij komen nog de
cliëntenraden van thuiszorginstellingen.
Het is voor de gemeenten een lastige taak om alle Wmo-belanghebbenden te bereiken. De
gemeenten doen een beroep op hen om mee te praten, maar deze belanghebbenden vinden dit vaak
ingewikkeld. Vragen die spelen zijn: Hoe en waar kunnen zij elkaar vinden en is het mogelijk voor hen
om “uit een mond” te spreken?
Hoe is het voor een groep mensen die gewend is te onderhandelen met hun gemeente om nu te
moeten samenwerken met ‘leken’ op dit gebied? En hoe is het voor ‘de leken’ die vanuit een totaal
andere achtergrond en cultuur en zonder kennis van dit terrein te mogen meepraten over gemeentelijk
Wmo-beleid?
Zorgbelang Friesland is bezig met de belangrijke opdracht om alle belanghebbenden bij elkaar te
krijgen en onderscheid te maken in kwaliteiten en vaardigheden en ondersteuning op maat te geven.
Een niet minder belangrijke opdracht is voor de gemeenten weggelegd: biedt ruimte, tijd en faciliteiten
om samenwerking mogelijk te maken. Zorgbelangorganisaties kunnen hen daarbij op weg helpen.
Voor meer informatie en contactgegevens van een Zorgbelangorganisatie bij u in de buurt kijk op
www.zorgbelang-nederland.nl .
Download