Presentatie Evean

advertisement
José Schiphorst
CCR Evean
|
● Veel verschillende vormen van extramurale
zorg en begeleiding
● Intramurale locaties met in of nabij
extramurale zorg
● Alleen extramurale zorg
|
Proces
- Werkgroep met opdracht voorstel te maken
- Vijf verschillende vormen beschreven
- Besproken met leden van de cliëntenraad
Evean en andere leden uit lokale raden
- Voorstel besproken in cliëntenraad Evean
- Advies cliëntenraad naar directeur
Advies
- Drie regionale niet locatiegebonden
extramurale cliëntenraden
- Gecombineerde raden laten bestaan, daar
waar het goed gaat
- Waar het niet goed bevalt extramurale deel
aansluiten bij een van de regionale raden
- Groeimodel bij nieuwe woonzorgcomplexen:
cliëntenraad al dan niet gecombineerd met
huurdersvereniging
Vervolg
- Wie is overlegpartner
- Instellingsbesluit
- Samenwerkingsovereenkomst
- Cursus voor managers over medezeggenschap
cliëntenraden
Tips
● Voor hoe cliëntenraden aan nieuwe leden
kunnen komen
● Voor contact met de achterban
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Test

2 Cards peterdelang

Create flashcards