Organisatiesensitiviteit

advertisement
Organisatiesensitiviteit
Algemene definitie:
Onderkennen van invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op andere onderdelen van de
organisatie; onderkennen van belangen van andere onderdelen van de eigen organisatie.
Niveau Basis. Laat zien te weten welke belangen spelen binnen verschillende organisatieonderdelen en te
weten wie beslissers en beïnvloeders zijn.
Positief
1.
Geeft aan wie beslissers en beïnvloeders zijn.
2.
Houdt in toezeggingen naar externen rekening met de eigen organisatie.
3.
Laat merken op de hoogte te zijn van de interne verhoudingen.
4.
Laat merken op de hoogte te zijn van wat er binnen andere organisatieonderdelen speelt.
5.
Laat zien de belangen van eigen organisatie(onderdeel) te kennen en hier rekening mee te houden.
Niveau Allround. Houdt op eigen initiatief rekening met verschillen in belangen van verschillende
organisatieonderdelen en onderlinge verhoudingen.
Positief
1.
Benadert binnen de organisatie de juiste mensen (de mensen die beslissen en/of invloed hebben).
2.
Betrekt in zijn/haar besluitvorming de partijen die gevolgen zullen ondervinden van beslissingen.
3.
Houdt bij besluitvorming en acties rekening met de effecten daarvan op andere organisatieonderdelen.
4.
Houdt bij presentatie van plannen rekening met de wijze waarop plannen door partijen binnen de eigen
organisatie kunnen worden ontvangen.
5.
Houdt in zijn/haar handelen rekening met wat er binnen andere organisatieonderdelen speelt.
Niveau Expert. Stimuleert anderen in de directe werkomgeving om rekening te houden met verschillen in
belangen van organisatieonderdelen en onderlinge verhoudingen, mede door het vertonen van
voorbeeldgedrag.
Positief
1.
Bespreekt met medewerkers/ collega’s de belangen van de verschillende organisatieonderdelen.
2.
Bespreekt met medewerkers/ collega’s hoe zij draagvlak voor een plan bij verschillende groepen
binnen de organisatie verkrijgen.
3.
Stemt de presentatie van plannen af op de wijze waarop deze ontvangen kunnen worden.
4.
Toetst vooraf bij de juiste partijen of er draagvlak is voor zijn/haar voorstellen.
5.
Weegt bij beslissingen en acties de onderlinge verhoudingen binnen eigen organisatie(onderdeel) af.
Download