Armoedebestrijding als opdracht voor de lokale

advertisement
Armoedebestrijding als opdracht
voor de lokale gemeenschap.
Duiding van het Amersfoortse
minimabeleid.
Minimabeleid in Amersfoort: Het helpen van arme
mensen, zo veel mogelijk in samenwerking met
initiatieven uit de samenleving.
Bestrijdt het helpen van
mensen armoede?
Enkele overwegingen, maar nog geen antwoord op
deze vraag.
De noodzaak van een integraal armoedebeleid.
Armoedebestrijding moet een integraal onderdeel zijn van
het beleid dat sociale grondrechten garandeert:
 Inkomensbeleid;
 Werkgelegenheidsbeleid;
 Huisvestingsbeleid;
 Onderwijsbeleid;
 Zorg- en gezondheidsbeleid;
Armoedebeleid moet concrete bijdragen leveren
aan een vernieuwing van de samenleving.
Waaruit bestaat die vernieuwing
van de samenleving?
De herontdekking van het sociale en het politieke.
 Het sociale = de verhoudingen tussen (groepen)
burgers (sociale verhoudingen tussen mensen).
 Het politieke = het streven naar bevredigende
sociale verhoudingen tussen (groepen) mensen.
Leidt de transitie in het sociaal domein tot
een vernieuwing van de samenleving?
Burgerparticipatie en ook overheidsparticipatie
volstaan niet.



Het betreft overheid-burger-relatie.
Het veranderingspotentieel ligt in burger-burgerrelaties.
Het helpen van armen betreft burger-burgerrelaties.
Nogmaals de vraag:
Bestrijdt het helpen van mensen
armoede?
Ambivalenties van het alledaagse

Helpen gebeurt in het alledaagse

De waarde van je gezien en gehoord voelen
(verhalen van mensen)

Wreed optimisme

Doorleven in impasse/impasse doorleven
Helpen bestrijdt armoede

Als het helpen sociale verhoudingen inzichtelijker
maakt

Als het helpen ertoe bijdraagt dat samenlevende
mensen stappen zetten naar een samenleving met
rechtvaardiger sociale verhoudingen
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards