Document

advertisement
OP WEG ….. NAAR HUIS
Neonatologie symposium 14 maart 2016
Theresia Kazemier
verpleegkundig specialist kindercardiologie
Geen operatie wel een ingreep
Ernstige
aortastenose
Ballondilatatie
Milde hartafwijkingen
ASD
VSD
Ernstige hartafwijkingen
BT shunt
Tetralogie van
Fallot
Pulmonalisatresie
Tricuspidalisatresie
Ernstige hartafwijkingen
Coarctatio aortae
Transpositie v.d.
Grote Vaten
Truncus arteriosus
Hypoplastisch Linker
Hart Syndroom
Cardio-chirurgisch teamoverleg
Operatie en hartlongmachine
Overdracht van OK naar PICU
Eerste 24 - 48 uur postoperatief
Systemic Inflammatory Respons Syndrome
Postoperatief op de PICU
Beademing:
HFO/Conventioneel
Sedativa /verslapping
Inotropica:
noradrenaline, adrenaline, vasopressine,
milrinone, etc.
Stollingsfactoren/heparine
Diuretica /
Vochtbeperking
Ritmestoornissen > anti-arytmica
AV block > Externe pacemaker
Lief kind
je hebt pijn maar kan niet huilen
je hebt honger maar kan niet eten,
je wilt schreeuwen maar kan niet
van je laten horen,
je hebt tranen maar ze zijn van
stroop,
je wilt voelen maar kan niets doen,
je wilt ademen maar de machine
doet het werk,
ik wil je helpen maar weet niet hoe.
ik wil je vast houden maar mag het
niet.
ik wil je knuffelen maar kan niet bij
je.
ik wil je beschermen maar sta met
lege handen.
ik wil je liefde geven ……………….
Verpleegkundige aandachtspunten op
de verpleegafdeling
•
•
Vitale functies (AH, HF, RR, T, Sat, ritme/telemetrie, urineproductie)
Cardiale complicaties: tamponade, ritmeproblemen, vochthuishouding,
decompensatio cordis
•
Pulmonale complicaties: pleuravocht, pneumothorax,
pneumonie, respiratoire insufficiëntie
•
•
•
Infectie: wond, luchtwegen, urinewegen
Wondzorg, zorg voor draininsteekopeningen en drains, pacemakerdraden
Infuus / Catheter a démeure
•
•
•
Pijnbestrijding
Ontwenningsverschijnselen
Mobiliseren zonder sternum te belasten
•
Medicatie / diuretica / antistolling
Multidisciplinaire zorg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kindercardioloog, arts-assistent, kinderarts regio
Verpleegkundige, verpleegkundig specialist
Dietist
Lactatiekundige
Logopedie
Fysiotherapeut
Pedagogisch medewerker
Kinderpsycholoog / consulent chronisch zieke leerlingen
Maatschappelijk werk
Diëtist
•
Bepalen energiebehoefte
•
Vochtbeperking?
– Indikken voeding, E+ voeding
•
Dieet
– MCT dieet
Lactatiekundige
Op consultbasis :
•
•
Adviseren en begeleiden moeders bij borstvoeding / kolven
Informeren over hulpmiddelen
Logopediste
•
Observatie en advies bij:
– Coördinatie- en/of slikproblemen
– Aversie t.g.v. negatieve mondstimuli
– Overgang sondevoeding naar orale voeding
Fysiotherapeut
•
•
•
Ondersteuning ademhalen, ophoesten
Beoordeling tonus, motoriek, ontwikkeling
Vroegdiagnostiek voor ontwikkelingsstoornis
- Syndroom van Down, 22 q 11 deletie, vermoeden
syndroom
- Problemen rond geboorte (asfyxie)
- Gecompliceerd postoperatief beloop
(neurologische problemen?)
Pedagogisch medewerker
Adviseren ouders
Ontspanning bieden
Stimuleren ontwikkeling
Aandacht voor verwerking broertjes en zusjes
Maatschappelijk werk
•
Ondersteuning / begeleiding rondom diagnose, (rouw)
verwerking, steun zoeken, problemen oplossen, advisering
t.a.v mogelijkheden nieuwe wetgeving, etc.
Kinderpsycholoog /
Consulent chronisch zieke leerlingen
Ondersteuning begeleiding bij:
•
Psychosociale problemen (angst, verwerking, depressie)
•
Schoolproblemen (leerproblemen, aanpassingen i.v.m.
fysieke beperkingen, stage/examen)
Lotgenotencontact / Informatie
Download