DNA is our core

advertisement
Kwaliteitseisen DNA testen
Dr. van Haeringen Laboratorium is voor al haar werkzaamheden gecertificeerd volgens
ISO 9001:2008. Tevens is VHL voor diverse testen geaccrediteerd volgens ISO17025:2008.
Op de website van de Raad voor Accreditatie is deze scope beschikbaar.
De volgende DNA testen zijn geaccrediteerd volgens ISO 17025:
Genotypering met behulp van genomisch DNA
♦ TSE / Scrapie genotypering in schaap op basis van bloed van schapen.
♦ Afstammingscontrole op basis van microsatellieten in rundvee op basis van DNA-profielen
vastgesteld met de kit ‘Finnzymes Bovine Genotypes 3.1’. Reconstructie van DNA-profielen wordt
niet onder accreditatie uitgevoerd. De afstammingscontrole is geaccrediteerd voor dierlijk bloed,
haar, wangslijm (swab, swab genotek), vlees/weefsel, sperma en lysaat.
♦ Afstammingscontrole op basis van microsatellieten bij paarden op basis van DNA-profielen
vastgesteld met de kit ‘Finnzymes Equine Genotypes 1.1’. Reconstructie van DNA-profielen wordt
niet onder accreditatie uitgevoerd. De afstammingscontrole is geaccrediteerd voor dierlijk bloed,
haar, wangslijm (swab, swab genotek), vlees/weefsel, sperma en lysaat.
♦ Afstammingscontrole op basis van microsatellieten in honden op basis van DNA-profielen
vastgesteld met de kit ‘Finnzymes Canine Genotypes 1.1’. Reconstructie van DNA-profielen wordt
niet onder accreditatie uitgevoerd. De afstammingscontrole is geaccrediteerd voor dierlijk bloed,
haar, wangslijm (swab, swab genotek), vlees/weefsel, sperma en lysaat.
Testen op basis van bacterieel DNA
♦ Het aantonen van Pasteurella Multocida AR op basis van KASPRT Realtime PCR in neus- en
keelswabs;
♦ Het aantonen van Coxiella Burnetii (Q-Koorts) op basis van Realtime PCR in melk;
♦ Het aantonen van Mycobacterium avium spp (paratuberculosis) op basis van KASPRT Realtime
PCR in faeces;
♦ Het aantonen van Brachyspira Hyodysenteria op basis van KASPRT Realtime PCR in faeces;
♦ Het aantonen van Brachyspira Pilosicoli op basis van KASPRT Realtime PCR in faeces;
♦ Het aantonen van Salmonella enterica; grensreactie op basis van realtime PCR in
levensmiddelen en diervoeders;
Testen op basis van viraal DNA
♦ Het aantonen van Bovine Virus Diarrhea (BVD) op basis van Realtime PCR in serum;
♦ Het aantonen en typeren van PRRS virus Amerikaanse stam, Europese stam op basis van
Realtime PCR in serum.
DNA is our core
Agro Business Park 100, NL-6708 PW Wageningen ♦ T. +31 (0) 317 416 402 ♦ F. +31 (0) 317 426 117 ♦ [email protected] ♦ www.vhlgenetics.com
Chambre of commerce Arnhem 09112692♦ VAT nr. NL8088.07.973.B.01
Pagina 1 van 1
Directie110216WHa._F533_002_kwaliteitseisen_NL
Identificatie met behulp van mitochondriaal DNA
♦ Het identificeren van diersoorten paard, rund, varken, kip, kalkoen, schaap en geit op basis van
real time PCR in vleesproducten, voedsel waarin vlees verwerkt is.
♦ Het identificeren van diersoorten paard, rund, varken, kip, kalkoen, schaap en geit op basis van
real time PCR, in heparine en eiwithydrolysaat
Download