De PDT-test van LabOral Diagnostics® is gebaseerd op de Q

advertisement
LabOral
Weer een belangrijke stap vooruit!
Wat zijn de voordelen van de PDT?
Door het gebruik van de anaërobe kweektechniek zijn de belangrijke
Door gebruik te maken van de Q-PCR-techniek worden levende en
paropathogene bacteriën aangetoond. Recente ontwikkelingen in de
dode bacteriecellen aangetoond. De tijd tussen de afname van het
moleculaire microbiologie hebben het gebruik van DNA-technieken
patiëntenmateriaal en de aankomst op het laboratorium is niet van
in de bacteriologische diagnostiek verder verbeterd.
belang. Patiëntenmateriaal kan alle dagen van de week het hele jaar
®
door worden opgestuurd. De specificiteit (vals positief) en de sensitiviteit
Wat is PCR?
(vals negatief) van de Q-PCR is zeer hoog.
PCR staat voor Polymerase Chain Reaction (polymerase kettingreactie).
Polymerase is een enzym dat het vermeerderen van DNA mogelijk
Een verantwoord therapie-advies
maakt. Wanneer een bacterie in patiëntenmateriaal aanwezig is dan
Het uitvoeren van een bacteriologische analyse van de subgingivale
kan het DNA van deze bacterie worden gebruikt in de PCR-reactie.
plaque is de eerste stap in de microbiologische diagnostiek van ernstige
Door het bij elkaar brengen van de bouwstenen van DNA, herkennings-
parodontale infecties. De tweede stap is de interpretatie van de
moleculen (soort specifieke “primers”) en het polymerase enzym, komt
bevindingen. Hiervoor is kennis van en ervaring in de parodontologie
de PCR-reactie op gang. Theoretisch is één DNA molecuul genoeg om
noodzakelijk. LabOral Diagnostics® heeft deze expertise in de laatste
de reactie te laten verlopen. Het gevormde DNA kan zichtbaar gemaakt
2 decennia opgebouwd. De derde stap is het therapie-advies.
worden in bijvoorbeeld een gel. De PCR techniek wordt toegepast voor
Parodontitis is een complexe, multifactoriële aandoening. Door combi-
het aantonen van medisch belangrijke pathogenen zoals virussen en
natie van de microbiologische en klinische parodontale gegevens en op
bacteriën.
basis van de anamnese kan een verantwoord advies worden verstrekt.
De therapie-adviezen van LabOral Diagnostics® zijn gebaseerd op
Eigenschappen van een PCR-test
wetenschappelijk onderzoek en worden samengesteld door een team van
• kleine hoeveelheden DNA kunnen worden gedetecteerd
parodontologen, implantologen en microbiologen.
• grote specificiteit door gebruik van specifieke herkenningsmoleculen
(primers)
• reproduceerbare uitkomsten
• korte analyse-tijd
• moeilijk kweekbare micro-organismen kunnen worden aangetoond
Parodontitis DNA Test (PDT)
De PDT-test van LabOral Diagnostics® is gebaseerd op de Q-PCRtechniek. De Q staat voor kwantitatief. Met deze nieuwe PCR techniek is het
mogelijk om het aantal pathogenen nauwkeurig vast te stellen. De Q-PCR
techniek is uitgebreid getest en vergeleken met de anaërobe kweektechniek
in klinisch onderzoek. (bij onderzoek 1-5)
De PDT-test van LabOral Diagnostics® is gebaseerd op
de Q-PCR-techniek. Met deze nieuwe PCR techniek is het
mogelijk om het aantal pathogenen nauwkeurig vast te
stellen. Deze techniek is uitgebreid getest en vergeleken
met de anaërobe kweektechniek in klinisch onderzoek.
LabOral
®
Paropathogene bacteriën die kunnen worden aangetoond
met de PDT-test
Aggregatibacter actinomycetemcomitans
Porphyromonas gingivalis
Prevotella intermedia
Tannerella forsythia
Fusobacterium nucleatum
Peptostreptococcus micros
Treponema denticola
LabOral Diagnostics test op alle paropathogene
®
bacteriën en maakt gebruik van zowel kweek- als
DNA-techniek. LabOral heeft de meest uitgebreide
®
genetische test voor parodontitis en peri-implantitis.
LabOral verstrekt een professioneel therapieadvies
®
dat is gebaseerd op verantwoord wetenschappelijk
onderzoek.
LabOral Diagnostics
®
Peppelkade 56
3992 AK Houten
Tel. :+31 (0)30-6361674
Fax :+31 (0)30-6361527
Email : [email protected]
Site : www.laboral.nl
april 2007
1 Boutaga K, van Winkelhoff AJ, Vandenbroucke-Grauls CM, Savelkoul
PH. Periodontal pathogens: a quantitative comparison of anaerobic
culture and real-time PCR. FEMS Immunol Med Microbiol. 2005,
45:191-9.
2 Boutaga K, van Winkelhoff AJ, Vandenbroucke-Grauls CM, Savelkoul
PH. The additional value of real-time PCR in the quantitative detection of periodontal pathogens. J Clin Periodontol. 2006, 33:427-33
3 Boutaga K, Savelkoul PH, Winkel EG, van Winkelhoff AJ. Comparison
of subgingival bacterial sampling with oral lavage for detection and
quantification of periodontal pathogens by real-time polymerase
chain reaction. J Periodontol. 2007;78:79-86
4 Boutaga K, van Winkelhoff AJ, Vandenbroucke-Grauls CM, Savelkoul
PH. Considerations in evaluating the applicability of universal detection of oral pathogens. 1: J Clin Microbiol. 2004, 42:4414; author
reply 4414-5
5 Boutaga K, van Winkelhoff AJ, Vandenbroucke-Grauls CM, Savelkoul
PH. Comparison of real-time PCR and culture for detection of
Porphyromonas gingivalis in subgingival plaque samples. J Clin
Microbiol. 2003, 41:4950-4.
gLabOral
Referenties die betrekking hebben op de validatie van de PDT.
Parodontitis DNA Test
Download