Toelichting format PowerPoint presentatie

advertisement
Hartelijk welkom
Ouderavond profielkeuze klas 3
4 november 2015
• Programma van deze avond:
Welkom door Daphne
Profielkeuze door Renske
Keuzebegeleiding door Renske
Uiteen met de mentoren: Keuzeweb
en vragen
Profielkeuze klas 3
Keuzeproces
Bewustwordingsproces
Wie ben je?
Wat wil je?
Wat kan je?
Welke
beroepen
zijn er?
Jij
Profielkeuze
Vier profielen
Economie en Maatschappij
Cultuur en Maatschappij
Natuur en Gezondheid
Natuur en Techniek
Opbouw profiel
• Gemeenschappelijk deel
– verplicht voor alle leerlingen
• Profieldeel
– 3 vakken. CM, EM, NG, NT
• Profielkeuzevak
– 1 vak. Vrije verplichte keuze uit aantal vakken
• Vrije gedeelte
– 1 vak. Vrije verplichte keuze uit diverse vakken om te
verdiepen of te verbreden
• Door school in te vullen ruimte
Gemeenschappelijk deel
• Atheneum
• Gymnasium
•
•
•
•
•
•
•
•
• Nederlands
• Engels
• Latijn of Grieks incl. KCV
Nederlands
Engels
Frans, Duits of Spaans
CKV
Drama en rede
Lichamelijke oefening
Maatschappijleer
Profielwerkstuk
• Lichamelijke oefening
• Maatschappijleer
• Profielwerkstuk
Keuzevakken in het vrije deel
Om je te verbreden of te verdiepen in je profiel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Filosofie
Informatica
Aardrijkskunde
Frans, Duits, Spaans
Grieks, Latijn
Tekenen
Muziek
8. Geschiedenis
9. Economie
10. Biologie
11. Natuurkunde
12. Scheikunde
13. Wiskunde D
14. NLT
Profiel Cultuur en Maatschappij
•
•
•
•
Geschiedenis
Wiskunde A / B / C
Aardrijkskunde of Economie
Filosofie/ Frans / Duits/ Spaans/
Grieks/Latijn/Muziek/Tekenen
Cultuur en Maatschappij
• Interessegebieden:
–Communicatie
–Talen en culturen
–Kunst en cultuur
–Geschiedenis, internationale
betrekkingen, politiek
–Pedagogiek, psychologie, sociologie
–Religie, filosofie, ethiek
Profiel Economie en Maatschappij
•
•
•
•
Geschiedenis
Wiskunde A / B
Economie
Aardrijkskunde/ Frans/Duits/Spaans
Economie en Maatschappij
• Interessegebieden:
–Aarde, milieu
–Educatie
–Mens en gedrag
–Recht en bestuur
–Management
–Geschiedenis, internationale
betrekkingen, polititiek
Profiel Natuur en Gezondheid
•
•
•
•
Wiskunde A / B
Scheikunde
Biologie
Natuurkunde /Aardrijkskunde/Natuur, Leven
Technologie
Natuur en Gezondheid
• Interessegebieden:
–Aarde, milieu (Biomedische
wetenschappen)
–Informatietechnologie (ICT)
–Natuur (natuurbeheer)
–Mens, dier en gezondheid (
dier/geneeskunde)
Profiel Natuur en Techniek
•
•
•
•
Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde
Biologie/ Informatica/Wiskunde D/Natuur,
Leven en Technologie
Natuur en Techniek
• Interessegebieden:
Onderzoeken/laboratorium/chemie
ICT
Machines, elektronica, techniek, voertuigen
Architectuur / bouwkunde
Landbouw
Milieubescherming
Nieuwe vakken
•
•
•
•
Filosofie
NLT (alleen in Natuurprofiel)
Literatuur (verplicht in klas 4 en 5)
Wiskunde D (alleen in combinatie met
Wiskunde B)
• Informatica
• CKV en KCV
Extra vak(ken) kiezen
• Eerste vak wordt ingeroosterd
• Als een leerling meer extra vakken wil
kiezen, eerst gesprek met de mentor en
decaan.
Keuzeproces:
-Vanaf november tot april
profielkeuzelessen.
-Definitieve keuze op 1 april 2016.
Keuzes
• De leerlingen hebben veel keuzes.
• We leggen geen belemmeringen op
behalve de wettelijke.
• In totaal meer dan 1000 verschillende
pakketten mogelijk!
Keuzebegeleiding
– Online Keuzeweb:
www.hyperionlyceum.dedecaan.net
– Informatie over nieuwe vakken
– Meet and greet met leerlingen uit de
bovenbouw
– Snuffelstage februari
– Decaanlessen
– Individuele gesprekken mentor en eventueel
met de decaan
– Adviezen vakdocenten
Verdere procedure
• November-april profielkeuzelessen tijdens de
mentorles
• De leerlingen maken een voorlopige keuze in
februari
• Nadere analyse voorlopige keuzes
(roosterbaarheid en groepsgrootte)
Decanaat
Decanen: Machiel Vegting en Renske Visser
• Op donderdag beschikbaar voor afspraken
• www.hyperionlyceum.dedecaan.net
• [email protected]
Keuzeweb
www.hyperionlyceum.dedecaan.net
• Meld je aan via dedecaan.net
• portfolio en cv
• toegang tot downloads, keuzeweb,
links, opleidingenzoeker, forum
Inloggen Keuzeweb voor ouders:
• Ga naar www.hyperionlyceum.dedecaan.net
• Klik om te registreren op inloggen,
rechtsboven.
• Vul uw gegevens in en het leerlingnummer
van uw zoon of dochter.
• Het kan zijn dat er een registratiecode wordt
gevraagd, vul dan hyperion in.
www.hyperionlyceum.nl
Download