Persbericht - Landelijk Platform GGz

advertisement
5.3 Voorbeeld (pers) bericht voor verspreiding via andere organisaties
Wie heeft ervaring met werk of het vinden van werk?
Werk mee aan het project ‘Open voor Werk’. Dit kun je doen door je ervaringen met werk en het vinden van
werk met ons te delen. Wij zijn, Naam RCO. Wij doen in de regio/gemeente onderzoek naar ervaringen van
GGZ-cliënten naar het vinden en behouden van werk. Daarvoor willen wij zoveel mogelijk mensen
interviewen. Wil je je ervaringen vertellen, neem dan contact met ons op!
Veel GGZ-cliënten hebben ooit betaald werk gehad. De meeste mensen wil graag weer werken en zijn
daartoe ook prima in staat. Toch is het voor mensen met een psychische stoornis moeilijker om werk te
vinden dan voor andere mensen. Ook dagbesteding buitenshuis blijkt vaak moeilijk te regelen.
Zelfs begeleiding van een re-integratiebureau blijkt tot onvoldoende resultaat te leiden. Toch doen veel
jobcoaches, re-integratiebureaus en andere professionals hun best om mensen aan het werk te krijgen. Een
van de problemen daarbij is dat niet duidelijk is wat cliënten zélf belangrijk vinden. Daarom zijn wij op zoek
naar wat jij belangrijk vindt.
Naam RCO is een organisatie van en voor mensen met psychische stoornissen. Ons werk bestaat onder
andere uit belangenbehartiging. Naam RCO werkt mee aan het onderzoek 'Open voor Werk'. Dit is een
project van de landelijke GGZ-cliëntenorganisaties. In heel Nederland onderzoeken zij ervaringen van
mensen met werk en de begeleiding bij het vinden van werk.
Wij doen in de regio/gemeente onderzoek. Daarvoor willen wij zoveel mogelijk mensen interviewen die
ervaringen hebben met het zoeken en vinden van werk. Heb jij ervaringen, dan willen we je graag
interviewen. Met de resultaten van het onderzoek kunnen gemeenten en re-integratiebureau’s hun werkwijze
verbeteren.
Wil je meewerken aan het onderzoek?
Dan kun je contact opnemen met: Naam RCO …….. telefoon 0
bereikbaar ma – do … - ..uur (Hier kun
je de gegevens invullen (contactpersoon, telefoonnummer en openingstijden) voor nadere informatie)
Download