Voorbeeldbrief aan Ondernemingsraad SW-bedrijf

advertisement
4.3
Voorbeeldbrief aan Ondernemingsraad SW-bedrijf
Aan
Ondernemingsraad SW -bedrijf
Adres
Vestigingsplaats
Van
RCO …
Adres
Vestigingsplaats
Betreft: medewerking aan onderzoek GGZ-cliënten
Datum: ……
Geachte leden van de ondernemingsraad, (of nog beter: naam voorzitter of secretaris invullen)
Cliëntenorganisaties uit de GGZ onderzoeken de ervaringen van GGZ-cliënten met werk en het vinden van
werk. Ze hebben aan ons, Naam RCO, gevraagd om het onderzoek in deze regio/gemeente uit te voeren.
We willen u vragen ons te helpen om hiervoor cliënten te benaderen.
Het project 'Open voor Werk'
'Open voor Werk' is een project van de landelijke organisaties van cliënten en familieleden van mensen met
psychische stoornissen. Daarin vindt in heel Nederland onderzoek plaats naar ervaringen van deze mensen
met werk. Het gaat ook om begeleid werken en om het vinden van regulier werk. Ook onderzoekt het project
het beleid van gemeenten. Met de resultaten van het onderzoek kunnen gemeenten hun werkwijze
verbeteren. Meer hierover kunt u lezen in de bijlage.
Naam RCO is een organisatie van en voor mensen met psychische stoornissen. Ons werk bestaat onder
andere uit belangenbehartiging. Daarvoor hebben we vaak contact met de gemeente. Komende tijd
bespreken we met de gemeente de ervaringen van ggz-cliënten met werk en het vinden van werk. Daarvoor
verzamelen we informatie via het onderzoek van de landelijke organisaties.
Wat vragen wij van u?
We komen graag in contact met de medewerkers van uw bedrijf. Er werken namelijk mensen bij u met een
ggz-achtergrond. Wij zijn erg benieuwd naar hun ervaringen.
Wij willen een vragenlijst verspreiden onder alle medewerkers. Zij kunnen die vragenlijst zelf invullen. Of zij
kunnen zich opgeven voor een interview. Graag willen we met u bespreken of het mogelijk is om deze
vragenlijst via de Ondernemingsraad te laten verspreiden. Ook willen we graag met u praten over het
werken bij naam SW-Bedrijf. U kunt ons waarschijnlijk informatie geven die wij goed kunnen gebruiken.
Meer informatie
Als u nog vragen heeft kunt u bellen met ondergetekende. Over het landelijke project kunt u ook contact
opnemen met het Landelijk Platform GGz: 030-2363765.
Graag ontvangen wij binnen drie weken uw reactie op onze verzoek. Wij hopen op een vruchtbare
samenwerking!
Met vriendelijke groet,
Namens,
Download