PowerPoint-presentatie

advertisement
Van Contract tot Controle
Harmonisatie langs drie uitvoeringsvarianten om
administratieve lasten te verminderen
HEAD bijeenkomst
Nieuwegein 6 april 2017
Ieder zijn eigen tijd?
i-Sociaal Domein
voor gemeenten en zorgaanbieders
2
Het programma I-Sociaal Domein
• Gestart begin 2016
• Opdrachtgevers: VNG en 6 brancheorganisaties: FO, BTN, VGN, GGZ-
NL, Jeugdzorg-NL, Actiz
• Financiering VNG en VWS
• Gaat door tot 1 januari 2018
i-Sociaal Domein
voor gemeenten en zorgaanbieders
3
Het programma I-Sociaal Domein
• Ondersteuning van gemeenten én zorgaanbieders
• Ontwerpen van standaarden voor administratie
• Waarborgen dat geld rechtmatig besteed wordt
• Betrouwbare beleidsinformatie genereren
• Maar ook: toewerken naar ‘evenwichtige relatie’ tussen gemeenten en
zorgaanbieders
i-Sociaal Domein
voor gemeenten en zorgaanbieders
4
Hoe deden we dat (2016)
• Bevorderen toepassing Uitvoeringsvarianten
– Standaardartikelen
– Berichtenverkeer en Productcodes
– Controle: Landelijk Controleprotocol + Handreiking controle-aanpak gemeenten
• (Software) leveranciersmanagement
• Contract-Advies
• Generieke regiobijeenkomsten
• Monitoring en toetsing van toepassing standaarden en effecten
i-Sociaal Domein
voor gemeenten en zorgaanbieders
5
Standaardartikelen in de context van
wederzijdse afhankelijkheden
Van Transformatievisie via Inkoop naar Uitvoering
Transformatievisie
Gemeente / Regio
Sturingsmodel
Uitvoering
Inrichting
Inkoopbeleid
Inkoopstrategie
Marktverkenning
Verkoopstrategie
Programma
van Eisen en
Aanbesteding
Gunning en
Contractering
Zorgpropositie
Aanbieder
Sturingsmodel
Transformatievisie
Inrichting
Uitvoering
Q1
Q2
i-Sociaal
Domein
Q3
Q4
voor gemeenten en zorgaanbieders
7
Filosofie van verandering
 Lastenverlichting in administratieve
processen
 Ruimte voor transformatie
 Evenwichtige relatie tussen
gemeenten en aanbieders
 Consistente toepassing van
standaarden en voorzieningen door
gemeenten en aanbieders
Hefboom
Hefbomen
•
Op bestuurlijk niveau meer aandacht voor gebruik van standaarden
•
Versterken van (kennis)netwerken in de regio, ervaringen delen
i-Sociaal Domein
voor gemeenten en zorgaanbieders
Samenvatting uitvoeringsvarianten
Inspanningsgericht
‘P*Q’
Afspraken
Afspraak over de te
behalen output.
Manier waarop
behaald is niet
vastgelegd
Taakgericht
‘lumpsum’
Afspraak over een taak
voor een deel)populatie
zonder verantwoording
op individueel niveau.
CONSISTENTIE!
Uitgangspunt
Voorbeeld
Afspraak over de
levering van een
specifiek product of
dienst in een
afgesproken tijdseenheid
Outputgericht
‘arrangement of
traject’
• Standaardartikelen
voor inspanning Betalen voor
Betalen voor opdracht
•Betalen
Berichtenverkeer
en
Productcodes
(per cliënt)
specifiek plan (per
en/of beschikbaarheid
cliënt)
• Controleaanpak
/ Landelijk
2 uur begeleiding per
Schoon huis
Financiering van
Controleprotocol
week à € 30/uur
wijkteam
i-Sociaal Domein
voor gemeenten en zorgaanbieders
9
Gemeente gebruikt geen standaard ? Trek aan de bel
i-Sociaal Domein
voor gemeenten en zorgaanbieders
Steuntje in de rug: wetsvoorstel in de maak!
i-Sociaal Domein
voor gemeenten en zorgaanbieders
Hoe doen we dat (2017)
• ‘Standaarden’: van ‘bevorderen’ naar ‘doen
alsof het verplicht is’ => Pas toe of leg uit
• Aanpak van aandachtsregio’s’
• ‘Evenwichtige relatie’: Versterken
opdrachtgeverschap en
opdrachtnemerschap
• Bestuurlijk spoor
i-Sociaal Domein
voor gemeenten en zorgaanbieders
12
Steekproef Aanbieders - januari 2017
Gebruikt u de standaardartikelen bij
verkoop van zorg voor 2017?
Aanbieder
15%
28%
Gebruikt u de
standaardartikelen
bij verkoop van zorg
Aanbieder
voor 2018?
28%
35%
Ja
Deels
Nee
57%
Oktober 2016
Januari 2017
37%
Januari 2017
i-Sociaal Domein
N=53
voor gemeenten en zorgaanbieders
Steekproef Aanbieders - januari 2017
Positief effect van uitvoeringsvarianten en standaardartikelen op
vermindering administratieve lasten in afgelopen halfjaar?
Aanbieder
Aanbieder
Ja
3%
23%
%
29%
Oktober 2016
21%
25%
Ja, enigszins
Nee, maar ik verwacht dat
dit nog gaat komen
28%
26%
Nee
Januari 2017
i-Sociaal Domein
N=53
voor gemeenten en zorgaanbieders
Steekproef Aanbieders - januari 2017
Positief effect van uitvoeringsvarianten en standaardartikelen op
vermindering administratieve lasten in komend halfjaar?
Oktober 2016
Januari 2017
i-Sociaal Domein
N=53
voor gemeenten en zorgaanbieders
Steekproef Aanbieders - januari 2017
“
 Ja, de standaarden en voorzieningen leiden tot vermindering van administratieve
lasten;
 Het gaat écht beter dan een half jaar geleden, maar het gaat zo traag;
 We zijn afhankelijk van gemeenten in de toepassing van de standaardartikelen, ook
voor inkoop 2018;
 Standaardartikelen en uitvoeringsvarianten zijn niet zaligmakend, de pijn zit vooral in
wat gemeenten er bovenop vragen;
 In regio’s waar gemeenten achterblijven met standaarden zijn aanbieders minder
optimistisch over toekomstig afnemende administratieve lasten;
 Berichtenverkeer en Controle protocol worden meest vaak genoemd als helpend;
 Productcodelijst wordt meest vaak genoemd als pijnpunt, samen met alle aanvullende
verwachtingen van gemeenten bovenop de standaardartikelen.
“
i-Sociaal Domein
voor gemeenten en zorgaanbieders
Financiële verantwoording
Financiële verantwoording 2015, 2016, …
Aanbieder
Contract (incl.
verantwoording
en controle)
Controle en
betaling
Registratie en
declaratie
Productieverantwoording
+ Toelichting
JR controle
Mogelijk
aanpassing
Jaarrekening
Gemeente
Met of zonder
controleverklaring
Gesprek over
verschillen
Klopt dit?
Mogelijk
aanpassing
+ Toelichting
Jaarrekening
JR controle
i-Sociaal Domein
voor gemeenten en zorgaanbieders
Aan gemeentekant vaak meer nodig, door inzet van
aanvullende controlemiddelen – ook om aanbieder te
ontlasten
Controleaanpak: een mandje van controlemiddelen
voor gemeenten
Lokaal kader
Controleaanpak
Controlemiddelen
Herindicatie
proces
i-Sociaal Domein
voor gemeenten en zorgaanbieders
Financiële verantwoording 2017 en verder…
• Verkenning: wat is nodig om zonder Productieverantwoording
en/of Landelijk Controleprotocol te kunnen?
– Berichtenverkeer op orde
– Versterken van de gemeentelijke controle-aanpak
– Toewerken naar procescontrole i.p.v. gegevensgerichte
controles?
i-Sociaal Domein
voor gemeenten en zorgaanbieders
Hoe verder?
Waar op letten komende tijd
• Inkoop 2018:
– Laat Inkoop, Beleid en Control samen optrekken
– Ga gesprek aan met gemeenten over aard en duur van
contracten die transformatie ondersteunen
– Uitvoeringsvarianten en standaardartikelen toepassen
– Gemeente moet keuze maken afscheid DBC systematiek
• Financiële verantwoording 2017
i-Sociaal Domein
voor gemeenten en zorgaanbieders
Wat kunt u van ons vragen ?
• Implementatie adviseur komt graag bij u langs de stand
van zaken en voortgang te bespreken
• Analyse uw situatie
• Ontwerp aanpak om te voldoen aan standaarden
• Contractanalyse
• Introduceren bij gemeente
• Delen van best practices
• U bereikt ons op www.i-sociaaldomein.nl
i-Sociaal Domein
voor gemeenten en zorgaanbieders
Download