Kwaliteitsstatuut GGz - Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz

advertisement
Model kwaliteitsstatuut ggz
Jiska van den Hoek (GGZ Nederland)
Patrick Groenewegen (V&VN)
Ellis Abbema (NIP)
Wat kunt u vanmiddag
verwachten?
1.Pak uw mobiele telefoon, of tablet
(met internet aansluiting)
2.Ga naar www.kahoot.it
3.Vul de game Pin in en druk op
enter
4.Vul uw naam in en doe mee!
De vraag:
hoofdbehandelaarschap
• Casus europsyche leidde tot
Kamervragen en aandacht voor
hoofdbehandelaarschap in de ggz
• Gaat over:
– Normen voor kwaliteit van zorg
– Rechtmatige aanspraak op verzekerde zorg
– Heldere declaratieregels
De oplossing:
het kwaliteitsstatuut
• Advies commissie Meurs:
– Hoofdbehandelaarschap is een oude term,
gaat om regiebehandelaar
– Patiënt is uitgangspunt
– In het kwaliteitsstatuut beschrijft de
aanbieder hoe hij voldoet aan minimale
kwaliteit
Betrokken partijen en doelgroep
–
–
–
–
–
Zorgaanbieders (GGZL NL, Meer GGZ, Ineen, LVVP)
Beroepsverenigingen (NIP, NVvP, V&VN en later P3NL)
Patiënten/cliënten en hun naasten (LPGGZ)
Verzekeraars (ZN)
NZa, ZINL , IGZ en VWS lazen mee
31 maart 2016…
• Het model kwaliteitsstatuut is
opgenomen in het register van het
Zorginstituut
• Is daarmee de eerste opgenomen
kwaliteitsstandaard in de ggz
31 maart 2016…
• Door registratie door ZINL is het:
– Publieke veldnorm
– Basis voor het mogen declareren van zorg
– Instrument voor patiënten om
zorgaanbieder op kwaliteit aan te spreken
Doel van het kwaliteitsstatuut
• De zorgaanbieder legt op eenduidige manier
vast hoe de kwaliteit is geborgd
• Werkafspraken binnen instellingen en tussen
zorgaanbieders helderder
• De cliënt kan van iedere zorgaanbieder
terugvinden hoe de zorg georganiseerd is en
op basis hiervan een keuze maken
• De zorgverzekeraar kan voor iedere
zorgaanbieder de organisatie en kwaliteit
terugvinden en kan op basis hiervan inkoop
organiseren
Wat moet dit opleveren?
• Meer transparantie
• Minder administratieve lasten omdat
alles in één keer wordt vastgelegd
• ‘garanties’ voor kwaliteit (ondergrens)
algemene uitgangspunten
• Patiënts journey: stappen in zorgtraject van
aanmelding tot afronding en overdracht
• Shared decision making: cliënt maakt keuze
samen met behandelaar
• Heldere afspraken over samenwerking,
afstemming, op- en afschaling
• Gebaseerd op bestaande wettelijke kaders
en professionele standaarden
• Uitvoerbaarheid en proportionaliteit: niet
ingewikkelder dan noodzakelijk.
Structuur
• Deel 1: algemeen deel
– Aanleiding, doel en uitgangspunten
– Vragen voor alle zorgaanbieders
• Deel 2: deel voor vrijgevestigden
• Deel 3: deel voor instellingen
Maart- december 2016
• Implementatie-agenda
– Opstellen van een patiëntenversie bij het
modelstatuut door landelijke partijen
– Opstellen van het eigen kwaliteitsstatuut
door zorgaanbieders
– Aanpassen/inrichten organisatie van zorg
– Verwerking in zorginkoop voorwaarden
En natuurlijk het vervolg…
• Eerste aanpassing van het model KS
voorzien in 2017
• Op basis van praktijkervaringen,
nieuwe beroepen en innovatie
Wat verwacht u van de
implementatie?
Oranje
gevoel en intuïtie
Je reageert emotioneel (zonder een
reden te hoeven geven).
Blauw
negatief / pessimistisch Je bent advocaat van de duivel.
Wit
positief / optimistisch
Je bekijkt het van de zonnige kant
en zoekt naar de voordelen.
Groen
creatief
Je mag freewheelen in je manier van
denken (vrij associëren,
alternatieven bedenken).
Dank voor uw komst!
Voor vragen, tips, suggesties zijn wij bereikbaar:
Jiska van den Hoek
[email protected]
06-46130038
Patrick Groenewegen
[email protected]
06-48080155
Ellis Abbema
[email protected]
06-14751519
Download