Meer aandacht voor mensen

advertisement
FMinFOCUS HORECA & CATERING
Meer aandacht
voor mensen
Bij steeds meer zorginstellingen wordt als uitgangspunt genomen dat
elke gast uniek is. Zo ook bij zorglocatie De Mins in Maastricht, waar de
mens centraal staat. De naam zegt het al, ‘mins’ is immers Maastrichts voor
‘mens’. Elke cliënt in het huis is uniek en dat vergt een unieke aanpak.
Zorgorganisaties worden vaak als ongezellig en onpersoonlijk ervaren. Het terugbrengen van menselijkheid in een zorgorganisatie is een van de kernpunten.
Bij zorglocatie De Mins in Maastricht werd een nieuw
concept bedacht. Door de mens centraal te stellen en
menselijke warmte te brengen in de zorg, ontstond
meer kwaliteit voor de bewoners en meer werkplezier
voor de medewerkers. En dat alles tegen lagere kosten.
Op voorhand een ondoenlijke opgave zo leek het, maar
door goed te kijken naar andere branches, zoals de
horeca en ICT, is een uniek concept binnen de zorgwereld gecreëerd en werden doelstellingen behaald.
Touchscreen
Om zorgprocessen efficiënter te maken en verspillende handelingen te voorkomen is goed gekeken
naar automatiseringsoplossingen. Een van partners
waarmee de zorgorganisatie een samenwerking is
aangegaan is Straight Systems. Han van den Berg,
commercieel directeur: ‘Wij zijn van oorsprong een
automatiseringsbedrijf dat zich op afrekensystemen
voor de horeca richt. Inmiddels leveren wij al jaren
innovatieve oplossingen voor de zorgsector. De
vragen en ideeën van zorgorganisaties snappen wij
dan ook onmiddellijk en door goed naar elkaar te
luisteren en met elkaar samen te werken, ontstaat er
een prachtig product.
‘Zo hebben gasten ieder de beschikking over een
gebruiksvriendelijk touchscreen, waarmee het licht
of de televisie aan gedaan kan worden, of de gordijnen geopend en gesloten kunnen worden. Ook
kan een cliënt via de Straight Bestelservice bestellingen voor een maaltijd doorgegeven, een plaatsje voor de bingoavond reserveren of boodschappen
bestellen. Een mooie kans voor plaatselijke leveranciers van bijvoorbeeld streekproducten, maar
uiteraard zijn ook systeemkoppelingen met andere
partijen als een groothandel te realiseren.’
44
fmi 2 - 2014
Servicepas
Daarnaast biedt Straight Systems gedifferentieerde
registratie- en afrekensystemen. Iedere gast beschikt
over een servicepas waarmee diensten en producten
afgerekend kunnen worden. Een extra wasbeurt, een
keertje vaker naar de kapper of twee glaasjes wijn bij
de maaltijd? Het kan en het wordt keurig automatisch
geregistreerd. Aan het einde van iedere maand wordt
een gespecificeerd en accuraat overzicht geprint met
alle afgenomen diensten en producten.
Op deze manier heeft de zorginstelling de garantie
dat aanvullend afgenomen diensten daadwerkelijk bij
de gast in rekening worden gebracht, terwijl de administratieve rompslomp geminimaliseerd wordt.
Voor gasten is het gebruik van de servicepas gastvrijer en eenvoudiger. Bovendien is het veiliger, want
contant geld is niet meer nodig.
fmi
>Monique Uijen is verantwoordelijk voor de communicatie en
marketing bij Straight Systems. Dit bedrijf verzorgt oplossingen
voor automatisering in de zorg.
Monique Uijen
Download