Een begroting leidt niet tot betere zorg

advertisement
Een begroting leidt niet tot
goede zorg!
Ellen Kalkhoven
Voorzitter Vereniging HEAD
Ervaren manager Bedrijfsvoering in de Zorg
Moderator
Hoe is het webinar tot stand gekomen?
• Introductie Vereniging
• HEAD Vereniging, project Van, voor en door zorgfinancials
• Samenwerking tussen zorgfinancials
• Kennisdelen op diverse manieren
• Inhoud is wat ons bindt, groter bereik
• Actieve manier, middels social media en nieuwe netwerken opzetten
• Toegevoegde waarde als kennispartner
Richard Japin
Financieel adviseur bij EFK
Sinds 2009 financial in de zorg
Sinds 2013 interim
Meer over EFK: http://efk.nl/zorg/
Stephen Kil
Architect bij Infent
Sinds 2010 data scientist in de zorg
Sinds 2013 werkzaam bij Infent
Meer over Infent: http://www.infent.nl
Technische toelichting
• Scherm toelichting,
• Helpfunctie rechtsboven
• Vragen onderaan
• Poll
• Vragen
• Worden tijdens het webinar beantwoord
• Niet beantwoorde vragen beantwoorden we na de uitzending
Agenda
• Het begrotingsproces;
• Technische kant begrotingsproces;
• Wanneer kan een begroting nuttig zijn;
• Waarom doet deze situatie zich niet meer voor in de zorg;
• Welke bezwaren zijn er tegen de begroting;
• Alternatieven;
• Wat dan wel;
• Tips & Tricks.
Poll
De begroting voegt waarde toe aan een zorginstelling.
Ja
Nee
Het begrotingsproces
Het begrotingsproces in theorie(1)
• Missie, visie, strategie
• Meerjarenplannen
•
•
•
•
Zorg
Personeel
Vastgoed
Financieel
Het begrotingsproces in theorie(2)
• Kaderbrief
• Jaarplannen
• Begroting wordt opgesteld door managers
• De begroting beoogd een zo goed mogelijke verdeling van schaarse
middelen
materieel
resultaat
28%
2%
70%
personeel
Het begrotingsproces in praktijk(1)
• Missie, visie, strategie
• Meerjarenplannen?
• Kaderbrief?
• Jaarplannen?
Het begrotingsproces in praktijk(2)
• Begroting wordt opgesteld door P&C
• Managers creëren ruimte in begroting
• Bestuur en P&C proberen de gecreëerde ruimte uit de begroting te
halen
• Hoog detailniveau
• Gevolg: het proces is tijdrovend en niet effectief
gemiddeld
0
1
2
3
4
5
6
7
maanden
Poll resultaat
De begroting voegt waarde toe aan een zorginstelling.
Technische kant
begrotingsproces
Het begrotingsproces in techniek(1)
• Verzamelen van benodigde gegevens
• Productie
• Medewerkers
• Doorbelastingen
• Vullen van het begrotingsmodel
• Aanpassen rekensystematiek aan gewijzigde wet- & regelgeving
Het begrotingsproces in techniek(2)
• Begrotingsmodel distribueren onder managers of teamleden
• Verschillende bestanden
• Autoriseren
• Gevulde begrotingen verzamelen
• Controleren
• Consolideren
224 personen
Wanneer kan een begroting
nuttig zijn?
Wanneer kan een begroting nuttig zijn?
• Stabiele omgeving
• Goed te voorspellen inkomsten
• Weinig variatie in zowel omzet als kosten
• Begroting wordt gezien als momentopname
• Begroting wordt met een korreltje zout genomen
“Het enige wat je zeker weet na
het begroten, is dat het dit
resultaat het niet wordt.”
Waarom doet deze situatie zich
niet meer voor in de zorg?
Waarom doet deze situatie zich niet meer
voor in de zorg?
• De zorg is geen ‘maakbare wereld’
• Marketing
• Contracten
• Nieuwe producten
Welke bezwaren zijn er tegen
de begroting?
Welke bezwaren zijn er tegen de begroting?
• Begroting wordt nooit werkelijkheid
• Begroting roept discussies op die niet nodig zijn
• Begroting verbergt mogelijke risico’s
Poll
Zou u de begroting willen afschaffen?
Ja
Nee
Alternatieven
Begroten op hoofdlijnen
• Eerst jaarplannen, dan pas begroten
• Beperk de begroting tot de hoofdlijnen
• Begroot niet op basis van vorig jaar + index
• Stel normen op
Begroten via rolling forecast
• Begroot op basis van de realisatie
• Verwerk veranderingen in organisatie
• Beperk de uitkomsten tot hoofdlijnen
• Werk maandelijks bij
“Een begroting moet je niet
te serieus nemen.”
Niet meer begroten
• Wél missie, visie en strategie
• Wél meerjarenplannen
• Wél kaderbrief
• Bevat ook financiële normen
• Bevat ook 'rekenregels' voor het verdelen van indirecte kosten
• Wél jaarplannen
• Géén begroting
Poll resultaat
Zou u de begroting willen afschaffen?
Wat dan wel?
Onderscheid sturen en verantwoording(1)
• Stuurinformatie
•
•
•
•
Snel beschikbaar > binnen enkele dagen!
Informatie rechtstreeks uit bronsystemen
Geen details
100% juistheid is niet nodig
Onderscheid sturen en verantwoording(2)
• Verantwoordingsinformatie
•
•
•
•
Kan later opgeleverd worden
Informatie uit bronsystemen wordt bewerkt
Alle informatie
100% juistheid is essentieel
Dashboard
• Presenteer stuurinformatie in de vorm van KPI's
• Focus op de cruciale onderwerpen
• Maximaal 3 KPI's
• Geef de informatie ook grafisch weer
• Laat aansluiting met bronsystemen zien
Poll
Gaat u volgend jaar nog begroten?
Ja
Nee
Tips & Tricks
Houd het simpel
Laat de inhoud leidend zijn, niet de cijfers
Laat het initiatief aan de managers/zelfsturende teams
Poll resultaat
Gaat u volgend jaar nog begroten?
Wilt u het webinar nog eens
terug zien? Dat kan, via dezelfde
link.
U ontvangt nog een evaluatie,
als u deze zou willen invullen.
Dank voor uw aandacht.
Download