Werkblad-Lesbrief

advertisement
Digitale enquete
Je moet een digitale enquête aanmaken in een enquêtewebsite die onderstaande vraagtypen kent:

open vragen, waar iemand een tekst in kan vullen;

meerkeuzevragen, waar iemand maar één antwoord kan geven;

meerkeuzevragen, waar iemand één of meer antwoorden kan geven;

schaalvragen, waar iemand op een vraag een keuze op een bepaalde schaal kan maken,
bijvoorbeeld: helemaal mee oneens – mee oneens – geen mening – mee eens – helemaal mee
eens.
1.
De enquête bevat onderstaande vraag. Maak een aangepaste versie met behulp van een of meer
bovenstaande vraagtypen.
Zet onderstaande onderwerpen van Informatietechnologie in volgorde van gemakkelijk (= 1) naar
moeilijk (= 9)
Werken met standaardprogramma's
Onderzoek doen en gegevens verwerken met IT
Mensen helpen met het gebruiken van IT
Een website, poster of folder maken met IT
Een driedimensionaal voorwerp maken in de computer
Installeren van hardware, netwerken en beveiliging
Programmeren
Een database ontwerpen en bouwen
Nadenken over de betekenis van IT voor de samenleving
Antwoord:
Maak negen schaalvragen en een negenpuntschaal die loopt van 1 tot en met 9.
2.
Een andere enquête bevat twee vragen die op elkaar volgen.
Denk je dat dit vak belangrijk is voor een vervolgopleiding?
ja
ga verder met de volgende vraag
nee
sla de volgende vraag over
Voor welke vervolgopleiding denk je dat dit vak belangrijk is? (meerdere antwoorden mogelijk)
havo
een zorg- en welzijnopleiding in het mbo
een economieopleiding in het mbo
een techniekopleiding in het mbo
een groene of recreatieve opleiding in het mbo
Maak een aangepaste versie van deze vragen met behulp van een of meer van bovenstaande
vraagtypen.
Antwoord:
Vervang beide vragen door onderstaande meerkeuzevraag.
Eindterm 18
1
Denk je dat dit vak belangrijk is voor een vervolgopleiding? (meerdere antwoorden mogelijk)
ja, voor havo
ja, voor een zorg- en welzijnopleiding in het mbo
ja, voor een economieopleiding in het mbo
ja, voor een techniekopleiding in het mbo
ja, een groene of recreatieve opleiding in het mbo
nee
3.
Je enquête kent onderstaande vraag.
Welke van onderstaande vakken doe je? (meerdere antwoorden mogelijk)
wiskunde
economie
biologie
De antwoorden van de deelnemers aan de enquête kunnen in een spreadsheetprogramma worden
uitgevoerd. Welk van beide onderstaande vormen is het gemakkelijkst te verwerken?
Welk van onderstaande vakken doe je?
wiskunde biologie
economie
wiskunde economie biologie
wiskunde
wiskunde biologie
biologie
wiskunde biologie
biologie
economie biologie
economie biologie
economie biologie
economie
wiskunde
Welk van onderstaande vakken doe je?
wiskunde
economie
biologie
1
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
Antwoord: De rechter vorm, want in de linker vorm staan de vakken telkens in één cel en het is
nogal lastig te tellen hoeveel leerlingen wiskunde, economie of biologie volgen. Bij de linker vorm is
dat makkelijker.
Eindterm 18
2
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards