jaarschema bachelor biologie 2016 - 2017

advertisement
JAARSCHEMA BACHELOR BIOLOGIE 2016 - 2017
WEEK
36
37
38
39
40
41
42
43
JAAR 1
Periode 1
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1
Periode 2
Cyclus van het leven
2
3
4
5
Periode 3
7
8
9
10
11
12
13
Periode 4
Methodologie &
onderzoek in de
Biologie
Evolutie & diversiteit van leven
6
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Periode 5
24
25
26
Periode 6
Voorspellen &
analyseren in de
Biologie
Biochemie &
systeembiolo
gie
Neurobiologie
23
Ecologie, Mens &
Natuur 2
Ecologie, Mens &
Natuur 1
Studievaardigheden en carrièreoriëntatie
WEEK
36
37
38
39
40
41
42
43
Periode 1
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1
Periode 2
2
3
4
5
Periode 3
6
7
8
9
10
11
12
13
Periode 4
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Periode 5
24
25
26
Periode 6
JAAR 2
Evol. ecol. & gedrag
Wijsbegeerte
& wetenschap
Microbiële cel
Van gen tot gewas
Regulatie & afweer bij dieren
Humane neurofysiol.
Levensgemeenschappen & ecosystemen
Immunologie
Systems biol. & Medicine
Studievaardigheden en carrièreoriëntatie, deel 2
WEEK
23
36
37
38
39
40
41
Periode 1
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Periode 2
1
2
3
Periode 3
4
5
6
8
9
10
11
Minor Evolutionary Biology & Ecology
History of
Biology
Minor Biomolecular Sciences & Neurosciences, track Neuro
Minor Biomedical and Health Interventions
Universiteitsminor
UvA minor Ecology & Global Change (UvA)
Wijzigingen in dit jaarschema voorbehouden
MINOR
15
16
17
18
Analysis of
Research Data
Educatieve minor (kies Immunologie in het tweede jaar)
KEUZERUIMTE
14
Periode 5 & 6
Studievaardigheden &
carriereorientatie, deel 2
Minor Bioinformatics and Systems Biology
PROJECT
13
Bachelor Thesis: part 1 BIO
Minor Topics in Biomedical Sciences
VAK
12
Periode 4
Minor Biomolecular Sciences & Neurosciences, track BMS
JAAR 3
7
Management v. innov.
TENTAMENWEEK
VAKANTIE
Bachelor thesis: Part 2 BIO
19
20
21
22
23
24
25
26
BACHELOR BIOLOGIE
VAKKEN IN HET EERSTE JAAR
VAK
WAT LEER JE?
CYCLUS VAN HET LEVEN
Van DNA-molecuul tot bacterie, zeeanemoon, tijger of mens. Hoe kan het dat je informatie kunt opslaan in moleculen?
Bovendien doen die moleculen dat niet alleen! Stap in de spannende wereld van DNA-replicatie maar ook in die van
ontwikkeling, evolutie en de ecologische aspecten ervan.
EVOLUTIE & DIVERSITEIT VAN LEVEN
Door DNA-onderzoek kunnen we nu veel beter dan vroeger de samenhang in de enorme diversiteit van het leven
onderscheiden. In dit vak lopen we door de hele boom van het leven, van bacterie tot mens en illustreren de evolutie
van bouwplannen met een groot aantal practica. Je gaat ook op excursie naar Naturalis en Artis.
METHODOLOGIE & ONDERZOEK IN DE BIOLOGIE
In dit vak leer je hoe je biologisch onderzoek moet opzetten en uitvoeren. Je gaat zelf aan de slag met het formuleren
van een probleemstelling, het ontwerpen en uitvoeren van een experiment en het analyseren van de resultaten.
NEUROBIOLOGIE
Binnen dit blok krijg je inzicht in de bouw van zenuwstelsels in het gehele dierenrijk. Vervolgens leer je begrijpen hoe
neuronen communiceren, hoe actiepotentialen tot stand komen en voortgeleid worden, hoe synaptische transmissie
plaatsvindt en hoe deze signalen intracellulair verwerkt worden.
BIOCHEMIE & SYSTEEMBIOLOGIE
In dit blok leer je hoe biologische systemen als een samenhangend geheel werken. Vanuit de biochemie leer je alles over
enzymkinetiek en maak je een begin met het toepassing van netwerkmodellen, waarbij ook je wiskundige kennis wordt
aangesproken.
VOORSPELLEN & ANALYSEREN IN DE BIOLOGIE
Als vervolg op "Methodologie & onderzoek in de biologie" leer je hier meer over de benodigde statistische methodes.
Daarnaast leer je om je eigen onderzoeksgegevens te presenteren en vraagtekens te zetten bij je resultaten. Daarbij is
kennis van de analysetechnieken, alsmede de interpretatie van de uitkomsten daarvan, essentieel.
ECOLOGIE, MENS & NATUUR
In dit vak leer je hoe de verschillende plant- en diersoorten een relatie met elkaar en hun omgeving aangaan. En wat de
invloed van de mens daarop is. Denk bijvoorbeeld aan grootschalige agrarische productiemethoden. Je behandelt eerste
gedurden 4 weken de theorie. Daarna ga je vier weken lang je kennis in de praktijk toepassen, o.a. tijdens veldwerk!
VU.NL/BIOLOGIE
Download