Evaluatie binnenlandse minor Naam: Esmee Castermans Major

advertisement
Evaluatie binnenlandse minor
Naam: Esmee Castermans
Major: Gedrag & Neurowetenschappen en Biomedische Wetenschappen
Minor: Psychologie voor levenswetenschappers
1. Wat is je algemene indruk van de minor?
De minor was moeilijker dan verwacht en het was voor mij wennen dat psychologie geen beta
wetenschap maar een alfa wetenschap is. Naarmate ik hier aan gewend was, begon ik de minor wel wat
leuker te vinden. De vakken Introduction to Psychology en Gerontology kan ik zeker aanraden. Deze
vakken waren interessant en goed te volgen met wat biologie achtergrondkennis. Perception en
Cognitive Psychology waren lastiger en abstracter, maar waren wel interessant. Het vak Learing: Theory
and Practice kan ik niet aanraden. Dit vak heeft geen tentamen, maar er moeten wekelijks essays
geschreven worden. Zonder kennis van de psychologische APA schrijfstijl is dit erg lastig en je krijgt
totaal geen feedback over hoe je het gedaan hebt. Over het algemeen vond ik de minor dus leuk (op een
enkel vak na), maar het is wel een lastige minor en het is in het begin erg wennen aan de andere
denkwijze.
2. Hoe sluit de minor aan bij je major?
De minor is een leuke verbreding bij Gedrag & Neurowetenschappen. De stof die wordt behandeld is
vergelijkbaar met de stof van gedrag en neuro vakken, maar dan wordt het niet vanuit een beta kant,
maar vanuit een alfa kant bekeken. Het is best interessant om iets van deze kant mee te krijgen, maar
persoonlijk vond ik het wel vervelend dat je alleen maar theorieën leert en bijna geen dingen die
wetenschappelijk bewezen zijn. Ook is de informatie wat minder straight foreward en heb je soms wat
inbeeldingsvermogen nodig.
3. Hoe is het curriculum van de minor (Denk hierbij aan het rooster, vakkenpakket, practica
e.d.)?
De vakken die je volgt zijn vakken die bij de bachelor pyschologie horen. Het grootste deel van
studenten bij een vak is 2e of 3e jaars psychologiestudent. Daarnaast zijn er een aantal minorstudenten
van o.a. biologie, bewegingswetenschappen en kunstmatige intelligentie. Er zijn alleen maar (niet
verplichte) colleges bij de vakken van deze minor. In totaal heb je 6-8 contacturen in de week met een
rooster dat de hele periode hetzelfde blijft. Soms zijn de vakken in de avond (7 uur). Per periode volg je
3 vakken tegelijk en aan het einde van de periodes zijn er 2 tentamenweken.
4. Hoe is de manier van doceren?
De colleges zijn vergelijkbaar met de colleges bij biologie. Er wordt gebruik gemaakt van een powerpoint
presentatie die soms voor het college en soms na het college op nestor verschijnt. Sommige vakken
(Peception en Cognitive Psychology) worden opgenomen. De filmpjes verschijnen kort voor de
tentamenweken op Nestor. Alle colleges worden in het Engels gegeven, maar dit is goed te volgen.
5. Hoe is de tentaminering en de planning van tentamens?
De tentamens zijn meestal multiple choice en soms is er een klein onderdeel binnen het tentamen met
open vragen. De tentamens zijn in het Engels, maar open vragen mogen ook in het Nederlands
beantwoord worden. Er zijn 2 tentamenweken waarbinnen je 3 tentamens hebt. Bij mij waren er geen
tentamens op dezelfde dag gepland. De slagingspercentages van de tentamens zijn vrij laag (gemiddeld
rond de 60% gok ik) en veel biologen hadden er moeite mee. Het niveau van de tentamens is dan ook
iets hoger dan bij biologie en zonder psychologie voorkennis is het extra moeilijk. Wanneer je op tijd
begint met leren is het wel goed te doen. Je hebt zo veel vrij, dat dat met een beetje discipline dus geen
probleem zou moeten zijn. De tentamens worden binnen 2 weken nagekeken.
6. Hoe is de studielast ten opzichte van Biologie?
De studielast is vrij hoog bij deze minor. Er zijn maar heel weinig contacturen, maar de vakken die je
volgt zijn 2e en 3e jaars psychologievakken die moeilijk te volgen zijn als niet-psycholoog. Er gaat dus veel
tijd in zitten om alles te leren en in de weken voor de tentamenweken ben je dan ook heel druk. Ook
kom je er meestal niet mee weg om alleen de colleges te volgen. In de boeken staat meer informatie die
ook gevraagd wordt op het tentamen, dus deze moet je doorlezen. Onderschat deze minor dus niet,
ondanks dat er zo weinig contacturen zijn! Wat wel scheelt, is dat er online en via joho veel
samenvattingen te vinden van de boeken en de colleges.
Eventuele opmerkingen:
Er is nog een minor van psychologie, namelijk Psychology in Society. Deze minor sluit minder goed aan
op biologie, maar is wel veel makkelijker. Dus als psychologie je leuk lijkt, maar als je niet zo’n moeilijke
minor wil doen, kijk dan ook eens naar deze andere minor!
Download