In deze brief vind je informatie over de minor

advertisement
In deze brief vind je informatie over de minor ‘Levensloopbegeleiding bij Autisme’ en aandachtspunten
voor het zoeken naar een praktijkplaats. Naast deze informatie heb je het meldingsformulier en een
begeleidende brief nodig om een geschikte werkervaringsplaats te vinden.
Werkervaringsplaats
Zoals bekend, doe je gedurende de minor 16 uur per week aan werkervaring op met mensen met een
Autisme Spectrum Stoornis (Het heeft de voorkeur om met normaal begaafde mensen te werken,
maar je mag evt. uitwijken naar de doelgroep met een licht verstandelijke beperking.). Je bent zelf
verantwoordelijk voor het krijgen van een werkervaringsplaats en het is ook noodzakelijk om aan de
minor te kunnen deelnemen. Belangrijk is dus om nu te starten met het zoeken naar een geschikte
plaats.
Hieronder wordt een aantal aandachtspunten besproken dat je kan helpen bij het zoeken naar een
werkervaringsplaats.

Werkervaring doe je op in de periode van de eerste 20 weken van het studiejaar. Het is geen
stage maar een plaats waar je werkervaring opdoet. Vanuit de opleiding wordt geen echte
stagebegeleiding geboden. Wel wordt er gedurende de minor twee keer contact opgenomen met
de praktijkinstelling.

Informeer bij je huidige of oude stageplaats, vraag studiegenoten, familie of vrienden of zij een
geschikte stageplaats weten. Je kunt denken aan regulier en speciaal onderwijs, mboopleidingen, jeugdzorg, welzijnswerk, servicebureau’s en overkoepelende organisaties, logeeren weekendopvang, studiebegeleidingscentra, re-integratiebedrijven, Stumass etc. Aangezien je
ook met de doelgroep Autisme met een licht verstandelijke beperking mag werken kun je ook
contact opnemen met instellingen binnen de gehandicaptenzorg. Voor suggesties adviseer ik je
de stagedatabase van je opleiding te raadplegen.

Binnen de instelling heb je een contactpersoon nodig, die bereid is om te praten over ervaringen
en de praktijkopdrachten die je als minorstudent krijgt, ter voorbereiding op of ter verwerking van
de lessen. Je kunt hierbij denken aan observatieopdrachten en onderzoek m.b.t. thema’s als
communicatie, probleemgedrag, transitiemomenten, werken in een multidisciplinair team,
interviews, advies over vormgeven levensloopbegeleiding binnen de praktijkinstelling,
transitieverslag voor een cliënt met ASS etc. Daarnaast is het belangrijk feedback te ontvangen
over de wijze waarop jij functioneert en op de leerdoelen die je hebt gesteld. Ook moeten er
momenten zijn waarop jij van anderen kunt leren en dus met anderen kunt meekijken.

Binnen de instelling moet je direct contact kunnen hebben met de doelgroep, dus direct met de
doelgroep werken. Je draait mee in de dagelijkse praktijk. Dit houdt in dat je bijvoorbeeld niet per
se in een klas waarin alleen maar kinderen met ASS zitten hoeft te werken, maar ook
werkervaring kunt opdoen op een basisschool, waarop een aantal leerlingen met ASS zitten. Als
jij dan regelmatig met deze leerlingen kunt werken, dan kun je aan je doelen werken en ze
mogelijk behalen. Het gaat er dus om dat je regelmatig, wekelijks in de gelegenheid bent om met
cliënten te werken/te begeleiden, maar ook bij collega's kunt kijken hoe zij deze cliënten
begeleiden.

Je pakt taken op die op hbo-niveau liggen, zoals ingewikkelde begeleidingssituaties,
oudergesprekken, het meedenken in het opzetten van een nieuwe dienst/groep/activiteit/beleid,
het meedenken vanuit een multidisciplinair team e.d.. De mogelijkheden van deze activiteiten zijn
natuurlijk afhankelijk van de instelling. Je bent in de gelegenheid om opdrachten, die je vanuit de
minor krijgt, uit te voeren in de praktijk.

Je krijgt de positie van stagiair of werknemer (plaats kan betaald of onbetaald zijn). Je bent zelf
verantwoordelijk voor een goede communicatie en afstemming van werkzaamheden die jouw
leerproces binnen deze minor ten goede komen.
Meldingsformulier
Het meldingsformulier gebruik je om een werkervaringsplaats te zoeken en te bekijken of deze aan de
gestelde criteria voldoet. Het volledig ingevulde meldingsformulier plaats je voor de eerste les op de
digitale leeromgeving.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards