Ouderavond Vakkenpakketkeuze Over

advertisement
Leerjaar 2


Enquête
Veranderingen
◦ Smaller vakkenpakket
◦ Meer ruimte voor verdieping
◦ Projecten (plusdocument)




Nederlands
Engels
Leren, loopbaan en burgerschap
Lichamelijke opvoeding




Economie
Zorg en welzijn
Techniek
Agrarisch
Economie
Zorg en welzijn Techniek
Agrarisch
Sectorvak
Economie
Biologie
Wiskunde
1 verplicht vak
Frans
Aardrijkskunde Nask1
Nask1
Duits
Geschiedenis
Biologie
Wiskunde
Wiskunde
Wiskunde

3 vakken
Vrije keuze vakken
Economie
Duits
Frans
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Nask1
Nask2
Biologie
Wiskunde
Tekenen
Lichamelijke Opvoeding 2
Sector
Economie
Zorg en
welzijn
Techniek
Agrarisch
Klassikaal
Nederlands
Nederlands
Nederlands
Nederlands
Klassikaal
Engels
Engels
Engels
Engels
Klassikaal
LL&B
LL&B
LL&B
LL&B
Klassikaal
LO
LO
LO
LO
Sectorvak
Economie
Biologie
Wiskunde
Wiskunde
AK-GS-WI
Nask1
Nask1-BI
Verplicht vak FR-DU-WI
Vrije keuze
Vrije keuze
Vrije keuze


Het pakket moet in twee sectoren vallen
In de overgang van leerjaar 3 naar 4 mogen
leerlingen nog 1 vak laten vallen

Sector Zorg en Welzijn
◦ Sectorvak: Biologie
◦ Keuze verplicht vak: Wiskunde
◦ Vrije keuze: Aardrijkskunde, Nask2, Economie

Sector Techniek
◦ Sectorvak: Wiskunde
◦ Verplicht vak: Nask1
◦ Vrije keuze: Geschiedenis, Tekenen, Biologie





Informatie voor ouders
Informatie voor leerlingen
Lesjesmiddag voor leerlingen
Mentorgesprek 12 mei voorlopig vakkenpakket
13-17 juni inleveren definitieve vakkenkeuze

Voorbeelden sectoren en MBO opleidingen

Vakkenpakket voor Havo
Voorbeeld beroepen en opleidingen

Boekhouder

Assistent accountant

Commercieel Medewerker

Detailhandel

Secretaresse

Administratief Juridisch Medewerker

Toerisme & Hotelschool
voorbeeld beroepen en opleidingen

Verpleegkundige

Kraamverzorger/ster

Kleuterleider/ster

Woonbegeleider/ster

Onderwijsassistent

Sport

Uiterlijke Verzorging

Mode
Voorbeeld:beroepen en opleidingen

MTS+

Bouwkunde

Laboratoriumtechniek

Systeembeheer ICT

Motorvoertuigentechniek

Technisch tekenen
Voorbeeld beroepen en opleidingen

Land- en tuinbouw

Bloementeelt

Tuinarchitectuur

Dierverzorging

Dierenartsassistent

Paardenhouderij

Alleen leerlingen met VMBO-TL diploma
kunnen doorstromen naar de Havo.

Het VMBO vakkenpakket moet aansluiten bij
één van de Havo profielen.

Alle havo-profielvakken moeten op het vmbo
met ten minste een 6,8 worden afgesloten.
Natuur & Techniek (NT):
 wiskunde
 scheikunde
 natuurkunde
 Biologie
Economie en Maatschappij (EM)
 economie
 geschiedenis
 wiskunde
 aardrijkskunde of Frans of Duits

Deze worden gepubliceerd op de website
Maak een afspraak met de één
van onze decanen:
Mevr. L. Wiewel of dhr. M. Altena
Via: [email protected]
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards