Vacature jeugdwerker Kindervreugd

advertisement
Vacature - functieprofiel
Jeugdwerker (100%)
Kindervreugd vzw
NIEUWE FUNCTIE
Bij Kindervreugd vzw kunnen kinderen en jongeren tussen 4 en 21 jaar terecht voor leuke
laagdrempelige activiteiten tijdens de schoolvakanties. Iedereen is welkom!
Kinderen en tieners gaan op vakantiekamp met Kindervreugd in binnen- en buitenland.
Daarnaast kan je terecht op onze speelpleinen. Je kan dicht bij huis spelen in de wijk of op
het groene speelplein Peerdsbos in Brasschaat.
In 2016 hebben we onze werkingen uitgebreid met de Woensdagbende en de Spelbus, een
rondrijdende bus vol speelgoed dat uitgeleend kan worden.
Sinds enkele jaren baten we ook 2 jeugdverblijfcentra uit waar (school)groepen tijdens het
schooljaar en in de weekends een fantastische tijd beleven.
Kinderen en jongeren die met glinsterende ogen en blozende wangen naar huis vertrekken,
daar doen we het voor!
Taakomschrijving
Als allround inhoudelijk jeugdwerker maak je deel uit van een team van gedreven
medewerkers van Kindervreugd. Je ondersteunt de inhoudelijke werking van de
speelpleinen, vakantiekampen en de Woensdagbende.
Speelpleinen
Kindervreugd organiseert tijdens de verschillende vakantieperiodes speelpleinen in
Antwerpen. Tijdens de zomervakantie beleven we onze drukste periode met 8 werkingen
verspreid over Antwerpen en 1 op het domein Peerdsbos in Brasschaat. Jij bereidt de
werking mee voor, zoekt mee vrijwilligers en bezoekt dagelijks de verschillende
speelpleinen. Daar ben je een luisterend oor voor de hoofdanimatoren en stuur je de
kwaliteit bij wanneer dit nodig is.
Je voelt je nooit te oud om mee te spelen en met je ervaring uit het jeugdwerk coach je
onze vrijwilligers vlot.
www.kindervreugd.be/gekopspelen
Vakantiekampen
Kindervreugd organiseert jaarlijks vele kampen met overnachting. Vele vrijwilligers
groeien door vanuit de speelpleinen, maar er is ook een constante instroom van
buitenaf. Je helpt hen zich helemaal thuis te voelen bij Kindervreugd en staat hen bij in
de praktische organisatie van het kamp.
In 2018 organiseren we voor de eerste keer op grote schaal kampen zonder
overnachting. Dit knappe project zal veel voorbereidend werk vragen waar we met alle
jeugdwerkers onze schouders zullen onderzetten.
www.kindervreugd.be/vakantiekampen
Woensdagbende
Onze Woensdagbendes zijn vrijetijdsactiviteiten op woensdagnamiddag waarbij we
enerzijds erg diverse workshops organiseren maar ook op scholen speelwerkingen
organiseren. Zo bieden we veel Antwerpse kinderen een gevarieerde invulling voor hun
woensdagmiddag en hebben ze de kans die met hun vrienden door te brengen. Jij
bezoekt deze werkingen wekelijks en staat mee in voor de praktische organisatie van
deze superfijne initiatieven.
www.kindervreugd.be/woensdagbende
Je ondersteunt jouw collega’s tijdens de drukste momenten net zoals zij jou flexibel te hulp
zullen komen.
Sleutelvaardigheden
Kindervreugd vzw verwacht van haar medewerkers dat ze:
 doorzettingsvermogen hebben - je laat je niet afschrikken en haalt veel voldoening uit
gerealiseerde projecten. Jouw drive is een voorbeeld voor alle medewerkers.
 positief zijn – je bent positief ingesteld en laat je niet ontmoedigen bij een tegenslag
 empathisch zijn - zich kunnen inleven in andermans situatie
 kunnen samenwerken - een sterke bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat.
Samen bereik je veel meer.
 geduldig zijn - je hebt een ondersteunende functie waarbij je vrijwilligers, deelnemers
of ouders verder helpt
 een hands-on-mentaliteit - je bent geen twijfelaar en durft een probleem aan te
pakken
Strekt tot aanbeveling
 houder van een rijbewijs B
 ervaring in het werken met kinderen/jongeren
 ervaring en kennis van het jeugdwerk
Diploma
Je beschikt over een bachelor in het sociaal(-cultureel) werk, leerkrachtenopleiding lager of
secundair onderwijs of gelijkwaardig door ervaring.
Wij bieden
 contract onbepaalde duur
 verloning volgens PC 329.01 sociaal-culturele sector - bij bachelor (B1c)
 een afwisselende job met veel boeiende contacten
 een tof team van jeugdwerkers en administratieve medewerkers
 flexibel uurrooster
 een persoonlijke laptop en gsm



hospitalisatieverzekering vanaf 6 maanden in dienst
13e maand
maaltijdscheques vanaf 1 jaar effectieve anciënniteit
Werkomstandigheden
Je werkt hoofdzakelijk op onze maatschappelijke zetel op het Kiel in Antwerpen
(Limburgstraat 49-53, 2020 Antwerpen) van waaruit wij al onze activiteiten coördineren.
Uiteraard ben je op woensdagen en tijdens de vakantieperiodes veel op de baan, bezoek je
speelpleinen en ondersteun je vakantiekampen. We verwachten dat je bereid bent om
avond- en weekendwerk te doen wanneer de werkingen dit van je verlangen.
Procedure
Stuur je sollicitatiebrief en cv naar [email protected] Vermeld in je cv zeker ook 1
referentiepersoon die we kunnen contacteren.
De vacature staat tot en met vrijdag 9 juni online. Ten laatste op 14 juni vernemen de
kandidaten of ze mogen deelnemen aan de schriftelijke proef. Deze heeft plaats op
maandagavond 19 juni. De mondelinge proef heeft plaats op maandag 26 of dinsdag 27 juni.
Indiensttreding gebeurt zo snel mogelijk.
Info
Dries Roelant - algemeen coördinator
[email protected], 03 233 64 90
Download