Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600

advertisement
LESONTWERP
ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING
Naam: Gülizar Heyecan
Campus Heverlee
Hertogstraat 178
3001 Heverlee
Tel. 016 375600
www.khleuven.be
Vakkencombinatie: Geschiedenis - Aardrijkskunde
Stagebegeleider DLO: Hannelore Verstappen
School: KHLeuven
Les gegeven door: Gülizar Heyecan
Onderwijsvorm: A-stroom
Vak: Aardrijkskunde
Richting: MW
Onderwerp: Bouwmaterialen in de eigen leefruimte
Klas: 101
Vakmentor: Hannelore Verstappen
Lokaal: 0.29
Datum/Data: 25/11/2013
Aantal leerlingen:
Lesuur/-uren:
BEGINSITUATIE
Situering in de lessenreeks
Vorige les: Thema 3: Het Reliëf afgehandeld
Volgende les: Gesteenten in het dagelijks gebruik, p. 61.
Relevante voorkennis (en/of kennis die nog niet aanwezig is)
De leerlingen zijn al begonnen met het hoofdstuk ‘Bodem en ondergrond’. Ze hebben de volgende thema’s gezien;
- Gesteenten aan de oppervlakte
- Vaste en losse gesteenten
Ze hebben kennisgemaakt met verschillende soorten gesteenten.
Belevings- en ervaringswereld & Actualiteit
Aansluiting bij interesses, leefwereld van de leerlingen: video Pingus, afbeelding Bob de Bouwer.
De leerlingen hebben al een ervaring met dit onderwerp; bv.gebruikte bouwmaterialen in hun eigen woning.
Leerniveau van de klasgroep, klassfeer, …
DIDACTISCHE VERANTWOORDING
Welke (vak)didactische principes komen in je les aan bod? (= opsomming)
EINDTERMEN & LEERPLANDOELEN
Situering in de eindtermen: (Vakoverschrijdend en/of vakgebonden)
ET11 In de eigen leefruimte en België bouwmaterialen in verband brengen met gesteenten of de verwerking ervan.
Situering in het leerplan:
VVKSO, Leerplan Aardrijkskunde 1ste graad, Brussel, September, 2008.
3.1 Bodem en ondergrond
7. in de eigen omgeving bouwmaterialen in verband brengen met gesteenten of de verwerking ervan.
ALGEMEEN LESDOEL
De leerlingen kunnen verschillende bouwmaterialen in hun omgeving benoemen en een verband leggen met de
gesteenten.
SCHOOLAGENDA (Van de leerlingen. Verwijs naar het werkblad en/of de pagina’s in het werk- en/of handboek.)
Bouwmaterialen in de eigen leefwereld en België en het verband met gesteenten (WB p. 58).
BRONNEN (Noteer alle gebruikte bronnen, volgens BIN.)
COPPENHOLLE, J., VAN MOL, R., VERSTAPPEN, H., GAEREMYNCK, V., APPLMANS, G., VAN BROECK, C., Geogenie 1,
De Boeck, Antwerpen, 2010, 159 p.
VAN KERREBROECK, C., VAN BROECK, C., VERSTAPPEN, H., Geologie, de dynamische aarde, Katholieke Hogeschool
Leuven, Leuven, 2013-2014, 136 p.
TERUGSPOELENNL, Pingu bouwt een iglo, internet, 2013-11-26, (http://www.youtube.com/watch?v=z_xCNA4PLss).
LEERMIDDELEN & MEDIA
- Werkboek aardrijkskunde: Geogenie 1.
- Ppt bouwmaterialen en gesteenten
- Video: pingu bouwt een iglo
Didactisch lesontwerp
Leerdoelen
KRACHTIGE
LEEROMGEVI
NG
Lesfasen
& timing
Instapfase:
5 min.
Motivatiefase
Onderwijs- en leeractiviteiten
Media
Leerinhoud
Opwarmertje: filmpje
Onderwijsleergesprek
Je neemt je agenda, je schrijfgerief en je werkboek (Geogenie)
Youtube-video:
op de bank maar je houdt alles nog gesloten.
Pingu’s bouwen
een iglo
Ik laat jullie een video zien, kijk goed naar wat er gebeurt in
de video.
Opwarmertje: filmpje
1. Wat doen de pingu’s in deze video?
2. Wat hebben ze nodig om een iglo te bouwen?
3. Wat hebben wij, als mensen, nodig om een huis te
bouwen?
De pingu’s zijn inderdaad een woning aan het bouwen zoals
wij dat ook doen. In dit geval hebben de pingu’s een iglo nodig
om daar in te wonen en wij een huis.
In deze les gaan we leren:
Probleemstelling:
- Welke bouwmaterialen voorkomen in onze omgeving.
- Waaruit onze bouwmaterialen bestaan?
PPT
Probleemstelling
Invullen agenda:
Jullie mogen jullie agenda invullen:
Bouwmaterialen in de eigen leefwereld en België en het
verband met gesteenten (WB p. 58).
BORD
Bouwmaterialen in de eigen
leefwereld en België en het verband
met gesteenten (WB p. 58).
Lesfase 1: 4 min.
zelfontdekking
De leerlingen
kunnen een
voorbeeld
geven van hun
eigen
omgeving.
Bouwmaterialen in de eigen leefwereld
Onderwijsleergesprek
We hebben gezegd dat we verschillende soorten
bouwmaterialen nodig hebben om een huis te bouwen.
Bouwmaterialen in de eigen
leefwereld
- Wat kennen jullie al van bouwmaterialen?
Duowerk (opdracht)
In jullie werkboek op pagina 58 zien jullie een afbeelding van
een overheidsgebouw. Het is de bedoeling dat jullie de
bouwmaterialen gaan benoemen die gebruikt zijn. Jullie
mogen per 2 werken. Je krijgt 2 min.
De leerlingen
kunnen a.d.h.v.
een foto
bouwmaterialen
herkennen en
benoemen.
Werkboek
p. 58
BORD
Gebruikte bouwmaterialen:
- baksteen
- kalksteen
- ijzerzandsteen
- Welke bouwmaterialen herkennen jullie in dit gebouw?
De leerlingen
Lesovergang
kunnen
bouwmaterialen
in verband
brengen met
gesteenten.
De bouwmaterialen die we hebben benoemd zijn dus
noodzakelijk om een huis of een ander gebouw te bouwen.
De leerlingen
kunnen vaste
en losse
gesteenten
onderscheiden.
Gesteenten als bouwmateriaal
Lesfase 2:
4 min
PPT
Gesteenten
Maar waaruit komen al die bouwmaterialen?
Gesteenten als bouwmateriaal
Onderwijsleergesprek
verwerking
De leerlingen
kunnen een
onderscheid
maken tussen
natuurstenen
en kunststenen.
Er zijn twee soorten ‘stenen’ die gebruikt worden in de bouw;
natuurstenen en kunststenen.
- Wat kan een natuur- en een kuststeen zijn? Let op de
benaming.
herhaling
- Uit welke van die twee bestaan de bouwmaterialen die we
juist benoemd hebben?
- baksteen
- kalksteen
- ijzerzandsteen
- In de vorige les hebben jullie gezien dat er vaste en losse
PPT
Gesteenten
- Baksteen: kunststeen (losse
gesteente, klei)
- Kalksteen: natuursteen (vaste
gesteente)
- Ijzerzandsteen: natuursteen
(vaste gesteente)
gesteenten zijn. Kunnen jullie mij voorbeelden geven van
vaste en losse gesteenten?
- Welke van die bouwmaterialen zijn losse of vaste stenen?
Lesfase 3: 2 min
Besluit
Vandaag hebben we geleerd welke bouwmaterialen voorkomen
in onze omgeving en waaruit (vaste of losse gesteenten,
PPT
natuur- of kunststenen) deze materialen bestaan.
probleemstelling
vastzetting
Opmerkingen i.v.m. bijlagen:
 Steeds kopie toevoegen van ingevuld werkblad of -boek.
 Indien gebruik gemaakt wordt van transparanten of digitale presentatie: handouts toevoegen (verkleind, zwart/wit).
 Indien de klasopstelling gewijzigd wordt: plan en/of omschrijving toevoegen.
BORDSCHEMA
Agenda:
Bouwmaterialen in de eigen
leefwereld en België en het verband
met gesteenten (WB p. 58).
PPT
Gebruikte bouwmaterialen:
- baksteen
- kalksteen
- ijzerzandsteen
Download