Brainstorm sociale media in het onderwijs - Weblogs

advertisement
Brainstorm sociale media in
het onderwijs
MCV
SCO-ICTO
Programma
• Inleiding sociale media
• Presentatie Dick Hogewind
• Brainstorm
• Afsluiting
Uitgangspunten HAN
• De HAN geeft je de ruimte, ook bij sociale
media
• Medewerkers en studenten stimuleren om
sociale media in te zetten en de kracht er van
te benutten.
• Sociale media zijn krachtige media om kennis
te delen, samen te werken, #durftevragen is
normaal, net als iets delen.
• Het stimuleert cultuur, ruimte voor
samenwerking, creativiteit en innovatie.
SB
• Werkt aan een sociale media strategie met en voor het
onderwijs.
Daarom organiseren we
• Sociale media bv eigen weblogs
• Faciliteren we het gebruik
• Sociale media borrels met presentaties
• Sociale media lunches voor medewerkers rondom
sociale media en onderwijs
• Lezingen en presentaties
• Goed voorbeeld geven, collega's motiveren en
inspireren
• Samenwerking
Doel lunch
• Brainstormen met mensen uit het
onderwijs
• Waar zien jullie goede toepassingen?
• Wat is er nodig binnen de HAN om goed
gebruik van sociale media van de grond te
krijgen?
Wat verstaan jullie onder Social
Media?
Wat is sociale media?
• een verzamelterm voor online sociale
interactie, mogelijk gemaakt door online
technologieën bekend onder de naam web
2.0. Door deze participatie op het
internet kunnen mensen op nieuwe
manieren communiceren, leren en
samenwerken.
(bron: Hulsebosch en Wagenaar, 2011, En nu online )
Voorbeeld inzet sociale media in het
onderwijs:
Dick Hogewind en Hogblog
Brainstorm: 7 pijlers van digitale didactiek
•
•
•
•
•
•
•
Creëren
Relaties leggen
Uitdragen
Transparant maken
Leren leren
Competenties centraal
Flexibiliteit
(Simons, 2003)
Sociale media in onderwijs
HAN initiatieven
• Twitter bij Lerarenopleiding Engels
• Weblogs in Sharepoint bij opleidingen Economie
en management
• Wiki’s bij opleiding Life Sciences
• Weblog bij deeltijd opleiding management zorg
en dienstverlening
• Inzet social media bij opleiding Communicatie
• Ning netwerken voor post-hbo en masters
Brainstorm
• Welke mogelijkheden zie jij voor sociale
media in het onderwijs?
• Welke leerprocessen kunnen sociale
media goed ondersteunen?
• Welke tools zijn het meest geschikt?
Vragen vanuit het SB
• Wat kunnen wij doen om jullie te
ondersteunen?
– training?
– goede voorbeelden?
– keuze en visie
– ????
• Wat doen we richting studenten?
Afsluiting
• Meer over sociale media in het onderwijs?
– volgende lunch
– deel ervaringen/ideeën op
http://blog.han.nl/han-icto/
– trainingen
Download