Aan welke voorwaarden moet een stageplek voldoen?

advertisement
Aan welke voorwaarden moet een stageplek voldoen?
Het praktijkbureau coördineert bij de HAN de stageplekken. Per praktijkbureau kunnen de
voorwaarden verschillen. Het praktijkbureau zal hierover informeren.
Begeleiding
Iedere stagiair heeft een stagebegeleider van de HAN, die contact met hem houdt, met wie hij
de voortgang van zijn stage bespreekt en die uiteindelijk verantwoordelijk is voor de
beoordeling van de stage. Daarnaast verwacht de HAN van uw organisatie een bedrijfscoach,
die in staat is de student op hbo-niveau te begeleiden.
Vergoeding
De HAN regelt de stagevergoeding in overleg met uw organisatie en de stagiair.
Aan welke voorwaarden moet een project voldoen?
De studenten voeren projectopdrachten uit voor een organisatie. Tijdens deze
projectopdrachten leren ze alle lesstof die ze hebben geleerd, toe te passen. Het project moet
dus daarop aansluiten.
De voorwaarden verschillen dus per opleiding. Neem contact op met het desbetreffende
praktijkbureau om uw project voor te leggen en te bekijken of het geschikt is.
Aan welke voorwaarden moet een onderzoek voldoen?
Het bedrijf moet een concrete onderzoeksvraag uitzetten bij de HAN waarbij de studenten
kunnen laten zien dat ze onderzoeksvaardig zijn.
De voorwaarden zijn per opleiding verschillend. Het is daarom raadzaam om contact op te
nemen met de HAN Ondernemersdesk. Zij kunnen u verder leiden naar de juiste
contactpersoon.
Wanneer kan een stagiair(e) starten?
De stageperiode starten in februari of in september. Vaak beginnen de studenten zich al te
oriënteren in maart/april voor de stageperiode in september en in september/oktober voor de
stageperiode in februari.
Zorg ervoor dat u op tijd bent met uw stage-aanbod: hiermee heeft u de grootste kans dat u
een student vindt voor uw stage-opdracht!
De HAN Innovatie HUB als oplossing voor de stroom van stagiairs voor uw
bedrijf?
Een Projectcoördinator (afgestudeerde hbo’er), komt bij uw bedrijf ‘in huis’ en zorgt voor een
continue stroom van studenten die stage lopen of afstuderen. Daarnaast zal de
Projectcoördinator in samenwerking met uw organisatie nieuwe projecten initiëren en de
stagiairs en afstudeerders procesmatig ondersteunen met de uitvoering ervan.
De Projectcoördinator onderhoudt contacten met diverse kennisinstellingen en bevindt zich in
studentennetwerken. Dit zorgt voor continuïteit in het verkrijgen van stagiairs en afstudeerders
en daarmee continuïteit voor innovatie.
De Projectcoördinator is de verbindende kracht tussen de scholen, studenten en het bedrijf.
Contact
Wilt u meer weten of heeft u vragen over de HAN Innovatie HUB, dan kunt u contact opnemen
met Cees de Jong van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen:
T 06 20 60 35 67
E [email protected]
Download