Lesbrief ondernemen

advertisement
Link2 Economie - Lesbrief - Thema EC Het werkveld economie
Ondernemen
In deze lesbrief:

wat is ondernemen?

starten als ondernemer

ondernemen iets voor jou?
Wat is ondernemen?
De Turkse bakker op de hoek, de kapper waar je heen gaat, de lekkere aardbeien die je koop op de markt, de
eigenaar van een webshop stuurt de gekochte sneakers aan je op en de schilder die jullie huis schildert. Deze
personen zijn allemaal aan het ondernemen. Wanneer is er sprake van ondernemen?
Opdracht 1: Maak een woordwolk over Ondernemen.
 Werk in een groep van 2.
 Leg een vel papier en pen op tafel.
 Schrijf in het midden ‘Ondernemen’.
 Vanaf nu mag er niets meer gezegd worden!
 Verzin woorden waaraan je denkt bij het woord ‘Ondernemen’.
 Schrijf ieder om de beurt een woord op het vel papier.
 Weet je geen woord meer, dan geef je de pen aan de volgende.
 Ga door totdat jullie minimaal 20 woorden hebben.
 Zoek op internet op wat Ondernemen is.
 Schrijf in je eigen woorden op wat Ondernemen is.
 Controleer of de woorden die jullie hebben opgeschreven kloppen met de betekenis op internet.
 Jullie mogen er 20 minuten aan werken.
 Sla het document op onder de naam Uitwerking lesbrief Ondernemen - planning.
Link2 Economie - Lesbrief - Thema EC Het werkveld economie
Voor- en nadelen van ondernemen
Introductie: Bekijk dit filmpje (16:45 minuten)
Ieder jaar worden nieuwe ondernemingen gestart. In 2014 werden er 187.177 nieuwe ondernemingen
geregistreerd in het Handelsregister. Populaire startersactiviteiten zijn lunchroom, adviesorganisaties en in de
bouw. En natuurlijk webshops. Waarom start je een eigen onderneming?
Opdracht 2: Onderzoek de voor- en nadelen van ondernemen.







Werk in groepjes van 2.
Begin een nieuw, leeg document in Word.
Bedenk vier voordelen van ondernemen.
Bedenk vier nadelen van ondernemen.
Neem de onderstaande tabel over en vul hem in.
Jullie mogen er 10 minuten aan werken. Dan moet de tabel gevuld zijn.
Sla het document op onder de naam Uitwerking lesbrief Ondernemen - voor-nadeel.
Ondernemen
Voordelen
Nadelen
Link2 Economie - Lesbrief - Thema EC Het werkveld economie
Ondernemen iets voor jou
Heb je ondernemersbloed? Zie je een gat in de markt? Heb je een goed ondernemersidee? Of lijkt het jou
gewoon leuk om zelf iets op poten te zetten? Kortom, is ondernemen iets voor jou?
Opdracht 3: Doe de ondernemerstest.





Werk in een groep je van 2.
Ga naar www.123test.nl en zoek De ondernemerstest.
Doe de test en bewaar de uitkomst.
Bespreek samen:
- wat redenen zijn om te ondernemen.
- wat redenen zijn om niet te ondernemen.
- waarom er steeds meer ondernemers starten
- waarom jij wel of niet wilt ondernemen.
- of ondernemen bij jou past.
Jullie mogen er 10 minuten aan werken.
Hoe start je een onderneming?
Bij het starten van een onderneming komt veel kijken. Iedere
startende ondernemer maakt een ondernemingsplan. Hierin
zet je jouw plan van aanpak. Het opstellen van een
ondernemingsplan zorgt dat je nadenkt over allerlei zaken
zoals marketing, verkoopprijs, concurrentie, inkoop en
financiën.
Als het plan klaar is en je hebt geld beschikbaar dan kun je aan
de slag met inrichten van het kantoor, de winkel of de
webshop. En dan aan de slag!
Link2 Economie - Lesbrief - Thema EC Het werkveld economie
Opdracht 4: Onderzoek de start van een onderneming.






Werk in groepjes van 2.
Neem onderstaande tabel over.
Zoek op internet het antwoorden op de vragen.
Vul het antwoord in de tabel.
Jullie mogen er 20 minuten aan werken. Dan moet de tabel klaar zijn.
Sla het document op onder de naam Uitwerking lesbrief Ondernemen - start.
Uit welke plannen bestaat het
ondernemingsplan?
Wat staat er in het
ondernemingsplan?
Welk plan is belangrijk om
een lening aan te vragen?
Bij welke instelling moet je
een startende onderneming
registeren?
Met welke belastingen krijg je
als ondernemer te maken?
Welke bedrijfsverzekeringen
kun je afsluiten?
Wat regel je als startende
ondernemer bij de bank?
Welke 5 zaken moet je
regelen om een webshop te
starten?
Welke ondernemingsvormen
zijn er?
Op welke manier onderzoek
je waar jouw klanten zitten?
Link2 Economie - Lesbrief - Thema EC Het werkveld economie
Docentenhandleiding
Wat is ondernemen?
Leerdoelen: Het begrip ondernemen tastbaar maken voor de leerlingen.
Uitwerking: Laat de leerlingen in groepjes van 2 nadenken over wat ze al weten over ondernemen. Ze noteren
dit in een woordwolk.
Duur: 20 minuten
Voor- en nadelen van ondernemen
Leerdoelen: Leerlingen laten nadenken over de voor- en nadelen van ondernemen.
Uitwerking: Bekijk eerst gezamenlijk het introductiefilmpje (16:45 minuten). Laat de leerlingen daarna in
groepjes van 2 nadenken over voor-en nadelen van ondernemen. Ze noteren dit in een tabel in Word.
Duur: 10 minuten
Ondernemen iets voor jou
Leerdoelen: Leerlingen laten onderzoeken of ondernemen bij hen past.
Uitwerking: Laat de leerlingen een test doen. Laat de leerlingen daarna in groepjes van 2 het resultaat
bespreken.
Duur: 10 minuten
Hoe start je een onderneming?
Leerdoelen: Leerlingen laten onderzoeken wat een startende ondernemer allemaal moet regelen.
Uitwerking: Laat de leerlingen in groepjes van 2 op internet het antwoord op iedere vraag zoeken. Ze noteren
dit in een tabel in Word. Bespreek de antwoorden klassikaal.
Duur: 20 minuten
Uit welke plannen bestaat het
ondernemingsplan?
Wat staat er in het
ondernemingsplan?
Welk plan is belangrijk om
een lening aan te vragen?
Bij welke instelling moet je
een startende onderneming
registeren?
Met welke belastingen krijg je
als ondernemer te maken?
Welke bedrijfsverzekeringen
kun je afsluiten?
Persoonlijk plan, Financieel plan, Organisatieplan, Marketingplan
Op welke manier je de onderneming gaat opstarten.
Financieel plan
Kamer van Koophandel
Btw, inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
Bedrijfsaansprakelijkheid, rechtsbijstand, autoverzekering, zakelijke
reisverzekering en goederenverzekering.
Link2 Economie - Lesbrief - Thema EC Het werkveld economie
Wat regel je als startende
ondernemer bij de bank?
Welke 5 zaken moet je
regelen om een webshop te
starten?
Welke ondernemingsvormen
zijn er?
Op welke manier onderzoek
je waar jouw klanten zitten?
Lening
Internetadres, artikelen, foto’s, wijze van verzenden,
leveringsvoorwaarde, betalingsvoorwaarde, software.
Eenmanszaak, bv, nv, vof en maatschap.
Omgevingsonderzoek of klantonderzoek (marketingonderzoek)
Download