Chronische nierinsufficiëntie Synoniem voor onvoldoende nierwerking

advertisement
Nieren kliniek
06-06-2008
Chronische nierinsufficiëntie
Synoniem voor onvoldoende nierwerking
Spreker
Voorzitter
Suraja Padarath
Myrthe Huizinga
Fleur Lambermon
Eefke van Eerden
Inhoud
•
•
•
•
•
Inleiding
Wat is chronische nierinsufficiëntie?
Oorzaak
Klachten & symptomen
Samenvatting
Verbeterpunten
• Minder snel praten
• Enkele spel- en uitspraakfouten
Inleiding
Functie van de nieren:
•
•
•
•
•
Verwijderen van toxische afvalstoffen uit het bloed.
Op peil houden van de hoeveelheid lichaamsvloeistoffen.
Regelen van de samenstelling van de lichaamsvloeistoffen.
Produceren van renine, die een rol speelt bij de bloeddrukregeling.
Produceren van erytropoëtine, die noodzakelijk is voor aanmaak
van rode bloedcellen.
• Produceren van de actieve vorm van vitamine D, die een rol speelt
bij de handhaving van het calciumgehalte in het bloed.
Inleiding
• Acute nierinsufficiëntie :
plotseling, snelle verloop
tijdelijke problemen met de circulatie van de nieren,
veelal te genezen.
• Chronische nierinsufficiëntie :
blijvend onvoldoende nierwerking,
geleidelijk, over verschillende jaren,
kan tot dood van patiënt lijden,
tenzij tijdig met behandeling wordt gestart.
Wat is chronische nierinsufficiëntie?
• Het gevolg van een aantasting van de nieren door
bepaalde ziekten.
• Nierfilters beschadigd  deel van de nier met
aandoening valt uit  de rest van de nier gaat extra hard
werken  aantasting van nierweefsel gaat door  de
nier kan dit niet meer uithouden.
• De nieren hebben een enorme reservecapaciteit.
• Een sluipende ziekte :
vaak laattijdig diagnose gesteld.
Wat is chronische nierinsufficiëntie?
Oorzaak
Oorzaak
Oorzaak
Hypertensie en nieren
• Hypertensie kan door nierinsufficiëntie worden
veroorzaakt.
• Hypertensie kan nierinsufficiëntie veroorzaken.
Oorzaak
Oorzaak
Diabetische nefropathie
Kleine aanvoerende bloedvaatjes beschadigd en Diabetes.
Het is nog niet duidelijk op welke manier Diabetes leidt tot
schade aan de nierfilters.
40% van Diabetes patiënten hebben nierproblemen.
Oorzaak
Oorzaak
Afsluiting van de urinewegen
De urine kan niet makkelijk
passeren, waardoor stuwing en
beschadiging van de nier of de
urineleiders kan ontstaan.
Oorzaak
Oorzaak
Erfelijke cystennieren
Holte gevuld met vocht
dat ontstaan is door
het uitzetten van nierbuisjes
Oorzaak
Oorzaak
• Het terugstromen van urine (reflux):
Vanuit de blaas kan urine terugstromen naar de urineleiders
met de kans op infecties.
Oorzaak
• Systeemziekten, bv. lupus erythematosus:
Het afweersysteem van het lichaam valt ten onrechte de
lichaamseigen weefsels aan.
• Renale atherosclerose:
Slagaders naar beide nieren raken afgesloten door vettige
afzettingen.
• Niertumoren
Klachten en symptomen
• Klachten ontstaan pas erg laat.
• De werking van de nieren zijn zeer breed.
Bij uitval, negatieve invloed op ons hele lichaam.
• Symptomen weinig specifiek
Klachten en symptomen
•
•
•
•
•
•
•
•
Renale Anemie
Hypertensie
Botbroosheid
Stollings- en immuniteitsstoornissen
Aantasting van het zenuwstelsel
Jeuk, misselijkheid, braken, slechte adem
Seksualiteit
Bijwerkingen van medicijnen
Klachten en symptomen
Renale Anemie
Erytropoëtine stimuleert aanmaak rode bloedcel door
beenmerg.
Beschadigd nierweefsel minder EPO.
Vermoeidheid, duizeligheid, lusteloosheid, bleke huid
kortademigheid bij inspanning.
Klachten en symptomen
Hypertensie
Vicieuze cirkel door Renine.
Nieren minder goed reageren op plotseling veranderen.
Vochtophoping, stoornissen in zouthuishouding,
uitdroging.
Benauwdheid, oedeem, verhoogde kans op hart- en
vaatziekten
Holle ogen, droge mond
Klachten en symptomen
Botbroosheid
Tekort aan actieve vit D  minder calcium opname
Onvoldoende eliminatie fosfor uit voeding 
hyperfosfatemie
Hierdoor bijschildklier actief :
calcium(kalk) onttrokken aan de botten
Pijn in botten, verminderde botstofwisseling,
fracturen, jeuk, rode ogen, verkalkingen.
Klachten en symptomen
Stollings- en immuniteitsstoornissen
Bloedplaatjes hechten minder goed aan elkaar.
Activiteit witte bloedcellen neemt af.
Maagdarmbloedingen, vatbaarheid voor infecties neemt toe
Klachten en symptomen
Aantasting van het zenuwstelsel
Ophoping van afvalstoffen in het bloed : Ureum
Prikkelingen, soms verlammingen, een doof gevoel,
krampen.
Jeuk, misselijkheid, braken, slechte adem
Oorzaak niet echt bekend, ophoping van afvalstoffen in
bloed/huid.
Klachten en symptomen
Seksualiteit
Impotentie, menstruatiestoornissen, minder zin.
Bijwerkingen van medicijnen
Doordat de nieren de medicijnen minder goed uit het
lichaam verwijderen.
Samenvatting
• CNI mogelijke gevolg van bepaalde nieraandoeningen,
waarbij de nierfunctie achteruitgaat.
•
•
•
•
•
•
•
Nierfilterontsteking
Hypertensie  vicieuze cirkel
Diabetes
Cystenieren
Medicijngebruik
Infectie en obstructie urinewegen
Reflux, renale atherosclerose, systeemziekten, tumor
Samenvatting
• Een sluipende ziekte
• Klachten en symptomen ontstaan laattijdig
•
•
•
•
•
•
•
•
Renale Anemie  EPO
Hypertensie  vicieuze cirkel
Botbroosheid  actief vit D
Stollings- en immuniteitsstoornissen
Aantasting van het zenuwstelsel
Jeuk, misselijkheid, braken, slechte adem
Seksualiteit
Bijwerkingen van medicijnen
Bronvermelding
•
•
•
•
•
•
Patiëntenfolders van de Nierstichting
www.zna.be
www.medicinfo.nl
www.worldwidebase.com
www.inforenaal.nl
mens-en-gezondheid.infonu.nl
Nieren kliniek
06-06-2008
Chronische Einde
nierinsufficiëntie
Synoniem voor
onvoldoende
nierwerking
Bedankt
voor
jullie aandacht!
Download