Werkblad nieren correctiemodel

advertisement
Werkblad nieren CM
Deel 1
Bekijk de film waterhuishouding.
Beantwoord de volgende vragen.
Vraag 1
Hoe kun je water verliezen?
Via:




Adem
Transpiratie
Urine
Feces
Vraag 2
Welke ader voert bloed naar de nieren?
Nieren worden van bloed voorzien door nierslagader
Vraag 3
Welke ader voert bloed va de nieren?
Bloed verlaat de nieren via de nierader
Vraag 4
Hoe regelen de nieren dat het bloed gezuiverd wordt van afvalstoffen?
Bloed wordt gefilterd doordat een deel van het vocht van het bloed een nierkanaaltje in stroomt en
vervolgens weer in het bloed terecht komt. Tijdens dit proces worden de afvalstoffen uit het bloed
gefilterd.
Vraag 5
Hoe regelen de nieren het watergehalte van je bloed?
Bij te veel water in je bloed, stoomt het deel van het water dat de nierkanaaltjes is ingestroomd niet
terug naar het bloed maar wordt uitgescheiden als urine.
Vraag 6
Wat gebeurt er in je nieren bij uitdroging?
Bij uitdroging wordt al het water dat het nierkanaaltje in stroomt ook weer teruggegeven aan het
bloed. Je produceert dus geen urine.
Deel 2
Bekijk de animatie over de werking van de nieren op onderstaande url:
http://www.bioplek.org/animaties/mens_overigen/nier.html
Vraag 1
Wat zijn de voornaamste stoffen die door de nieren worden uitgescheiden?
Overtollige zouten en ureum
Vraag 2
Noem nog een functie van de nier.
Regelen van de
osmotische waarde en
de regeling van de
waterhuishouding van
het interne milieu
Vraag 3
Noteer de bijschriften
bij de tekening.

Urineleider,

merg,

nierbekken,

schors.
Vraag 4
Hoe komt de voorurine in het kapsel van bouwman?
Door de bloeddruk gaat een deel van het bloedplasma door de holte van het nierkapseltje
= voorurine
Vraag 5
Hoe komt de voorurine terug in het bloed?
In het nierkanaal wordt via actief transport een groot deel van de zouten, alle aminozuren en glucose
teruggeresorbeerd. Door diffusie verlaat het water de voorurine en komt weer via osmose in het
bloed terecht.
Download