Nederlandse taal oefenen

advertisement
NEDERLANDSE TAAL
Oefenen
Storm producties
7/25/2017
Gebruiksaanwijzing:
De teksten zijn om te lezen.
De tekst achter de nummering zijn om zelf te doen.
Datum: 25-7-2017
Nederlandse taal oefenen
Het begin.
oefenen is gratis.
1. Klik op internet Explorer
2. Tik in de adresbalk: http://nt2.kennisnet.nl
3. Klik op oefenen
4. Klik op Nederlands
5. Klik op de oefening die je wilt gaan maken.
s
Beginner
Half gevorderden
Klankwoorden luisteren
Wroet
Leer de Nederlandse
taal met behulp van
deze honderden
plaatjes en gesproken
woordjes.
Storm producties © 2017
Spellend de letters horen dan
het woord in goede volgorde
slepen
Gevorderden
Taal
Grammatica, spelling en
andere taaloefeningen.
Nederlands
Korte doe opdrachten
Korte luister doe opdrachten ,
kies daarna de goede zin en
Leesteksten met vragen
en nog veel meer
Nederlandse
Pagina 2 van 4
Datum: 25-7-2017
Letter voor letter
Het alfabet met
spraakondersteuning
Nederlandse taal oefenen
afbeelding.
taaloefeningen.
Juf Melis: Meervoud
Taalthuis
Sleepoefeningen meervoud
Het ABC (Alfabet)
Oefenen met de letters
van het Alfabet (
spraakondersteuning)
Letterspelletje
Oefeningen met de
volgorde van het Alfabet
Invullen in de tegenwoordige tijd
Variant van "Galgje"....raad het
woord.
Leer alles over de Nieuwe
Spelling.
Je kan me wat
15 modules met oefeningen
Letters en woorden op
de goede plaats in het
alfabet slepen
Groot aantal invuloefeningen
met werkwoorden in de
tegenwoordige tijd
Puzzelen met taal I
Filmpje Letters Alfabet
Gesproken en in beeld
de letters van het ABC
(alfabet)
Vul de goede woorden in op de
juiste plek
Zelfstandige naamwoorden
Oefenen met de
lidwoorden
Sleepoefening met zelfstandige
naamwoorden.
Invullen : de - het of een.
Babelfish vertaalmachine
Yahoo: vertaal een tekst of
website
Plaatjes en woorden
Welk woord hoort bij
welk plaatje?
Veel oefeningen
Veel taal - en
letteroefeningen
Roodkapje
Luister-invul- en
meerkeuzevragen over
Roodkapje
Werkwoordenkaart I
Voorbeelden van
inburgeringsexamen op
de Ambassade
Spreken
Printen : deel II
werkwoordspelling
Leestrainer
Zie: Leestempo-, spelling- en
woordenschatoefeningen.
Een serie van acht NT2 lessen.
De eerste les begint met
woorden plus plaatjes en korte
teksten. Daarna volgt
eenvoudige grammatica.
Oefenen
Nederlands voor
anderstaligen
Vele luisteroefeningen met
spraakondersteuning. Vele
oefeningen met afbeeldingen en
drop down antwoorden.
Storm producties © 2017
Hoofdletters
Wanneer gebruik je
hoofdletters?
Werkwoord oefeningen
Oefeningen met
verkleinwoorden,
meervoud en
computerwerkwoorden
Werkwoordenkaart II
Groot aantal oefeningen
Spraak - en
luisteroefeningen voor
beginners en half
Met beeld en geluid:
dieren, keuken, het
lichaam,vervoer, kleding,
kleuren enz.
Printen: overzicht
Test je Nederlands
voorbeelden werkwoordspelling Test je Nederlandse
spelling en grammatica
8voor taal
Filmpje Inburgeringstoets
Thema's
Taalnet cmv
Oefen je Nederlands met
vragen over de
Nederlandse samenleving.
Werkbladen bij drie thema's
Werkbladen bij de
thema's: het lichaam- het
weer en de snelweg
Taaloefeningen
Online invuloefeningen
spelling, taalbeschouwing
en taalschat.
Werkwoorden
Oefenen met
werkwoorden met
Engelse ondersteuning
Pagina 3 van 4
Datum: 25-7-2017
Nederlandse taal oefenen
gevorderden.
Spelletjes
Drie leuke spelletjes om
woorden te oefenen.
Nederlands voor anderstaligen
Allerlei interactieve NT2oefeningen voor beginners en
half gevorderden.
Woordenkampioen
Typ de woorden zo snel
mogelijk na. Kies eerst
voor de knop 'vrij
spelen'.
Storm producties © 2017
Pagina 4 van 4
Download